Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Ultradesk – nowa polska marka gamingowa
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Prace nad dubbingiem i patchem zosta?y przerwane
napisał: Boba Fett, dnia 01.04.2009 14:03
Niestety, ale oficjalnie og?oszono, ?e prace nad najnowszym patchem i dubbingiem do Mrocznych Tajemnic zosta?y przerwane. Powodem tej niezbyt przyjemnej dla uszu fanów decyzji jest olewatorskie podej?cie do sprawy przez osoby, które mia?y podk?ada? g?osy dla kilku postaci w modzie (w tym i dla Bezimiennego). Ponadto twórcy zarzekli si?, i? mimo pró?b prace nie zostan? wznowione, co przekre?la jakiekolwiek szanse na wyj?cie kolejnej ?atki... Ale czy na pewno? Grupa poziomkaz postanowi?a, i? jest ch?tna przekaza? wszelkie pliki osobie/om, które s? gotowe doko?czy? patch.
Prócz tego istnieje tak?e mo?liwo?? wykupienia ich portalu wraz z forum - wszelkie propozycje (co do kupna jak i pobrania plików) mo?na wysy?a? na ich e-mail.

> poziomkaz@gmail.com
Biuletyn - nabór
napisał: Boba Fett, dnia 31.03.2009 19:10
Na naszym forum zosta? oficjalnie og?oszony nabór dla ch?tnych, którzy mieliby ochot? napisa? jaki(e)? artyku? do portalowego biuletynu (czwartego numeru traktuj?cego g?ównie o ?yciu na forum) b?d? te? na sta?e do??czy? do ekipy, która systematycznie pisze prace w okre?lonym terminie.
Od osób zainteresowanych wymaga si? odpowiedzialno?ci, punktualno?ci, kreatywno?ci i znajomo?ci poprawnej pisowni. Je?li uwa?asz, ?e spe?niasz te wymagania i masz czas na pisanie artyku?u/ów, to zapraszamy.

> Nabór na forum
> Biuletyn
Quest Pack do G3 ju? jest
napisał: Arthas, dnia 24.03.2009 00:03
Wczoraj opublikowano wspominany ju? na ?amach naszego serwisu specjalny quest pack do Gothic 3. Pakiet zada? jest oczywi?cie kompatybilny z najnowszym, rozszerzonym Gothic 3 spatchowanym do wersji 1.70. Rzecz jasna, dodatek zawiera mnóstwo nowych zada?, kilka nowych przedmiotów, recept, przepisów i wiele innych nowo?ci. Ponadto pojawi?o si? te? kompletne wyj?cie foniczne dla niemieckiej wersji, a tak?e nowe tekstury NPC i ro?linno?ci. Quest pack wa?y prawie 500 mb, mo?na go natomiast pobra? z oficjalnej strony World of Gothic.

UWAGA: Quest Pack nie wyst?puje jeszcze w polskiej wersji j?zykowej.

> Info o Quest Pack'u
> Download na WoG
Strona Community Patch Team
napisał: Dante, dnia 23.03.2009 20:07
Wszystkim nam znany Community Patch Team, odpowiedzialny za ?atk? 1.60 oraz jeszcze gor?c? 1.70 dorobi? si? w?asnej strony internetowej. Na "sajcie" CPT znajdziecie wiele ciekawych informacji czy download ze wszystkimi dzie?ami ekipy i wiele, wiele innych. Strona dost?pna jest w dwóch wersjach j?zykowych: niemieckoj?zycznej oraz angloj?zycznej.

> Strona CPT
Czas Zap?aty - Obóz na bagnach
napisał: Serail, dnia 23.03.2009 16:18
Dzisiaj na forum dyskusyjnym Tawerny Gothic szef grupy modderskiej pracuj?cej nad "Czasem Zap?aty" zaprezentowa? nam materia? filmowy, który uchyli? r?bka tajemnicy w zwi?zku z wieloma pytaniami dotycz?cymi bagien w górniczej dolinie. Zapraszam do dyskusji na forum oraz obejrzenia filmiku.

> Dyskusja na forum
> Oficjalna strona modyfikacji
> Trailer na YT

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177]