Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Fina? konkursu "Amulet ?ni?cego"
napisał: Arthas, dnia 18.08.2008 11:28
Rywalizacja dotycz?ca projektu na Amulet ?ni?cego, o którym informowali?my ju? jaki? czas temu zbli?a si? ku fazie ko?cowej. Zosta?o zako?czone nadsy?anie prac, a na forum WoG.de utworzono specjaln? sond?, dzi?ki której mo?na g?osowa? na swojego faworyta spo?ród prac wyszczególnionych w galerii.

> G?osowanie na forum
> Galeria prac
Service Pack v1.2 dla Nocy Kruka
napisał: Respev, dnia 15.08.2008 20:57
Dzisiejszego wieczoru publikujemy kolejnego Service Packa. Naprawili?my kolejne b??dy. Przypominamy - ?eby wszystkie zmiany dokonane przez Service Pack zadzia?a?y, musisz zacz?? gr? od pocz?tku! Service Pack 1.2 posiada ju? zaaplikowane poprawki, które zosta?y wdro?one w Service Pack v1 oraz v1.1, wi?c wystarczy, ?e na czyst? (b?d? ju? spatchowan?) gr? zainstalujemy najnowsz? wersj? naszego produktu. Nowa wersja wnosi ze sob? nast?puj?ce poprawki:
  • Poprawiony dialog ze stra?nikiem po?udniowej bramy miasta.
  • Nowe opcje w menu g?ównym (m.in. mo?liwo?? wy??czenia reklam).
  • Zmniejszono ilo?? do?wiadczenia jakie otrzymujemy po oddaniu Scattemu kufla piwa.
  • Usuni?ty b??d, który objawia? si? poprzez niesko?czony zapis w dzienniku przy rozmowie z Thorbenem o wytrychach.
  • Rozmna?anie mieczy u Harada zosta?o wyeliminowane. Gracz móg? sprzedawa? jeden miecz w cenie dwóch poprzez wykorzystanie powszechnie znanego tricku.
  • Wyeliminowanie b??dów zwi?zanych z niemieckimi tekstami w polskiej wersji gry.
  • Od teraz niemo?liwe jest uzyskanie 12000 sztuk z?ota po pobiciu Jana, gdy damy mu te pieni?dze na wyrób zbroi.
  • Demony zosta?y zmniejszone o 25%, skutkiem czego nie blokuj? si? ju? w przej?ciach.
  • Usuni?cie b??du, w skutek którego Francis i jego pobicie skutkuje odebraniem jego ksi?gi z notatkami, a nast?pnie oddawaniu mu jej w niesko?czono?? za punkty do?wiadczenia i z?oto.
  • Poprawione drobne literówki pope?nione przez CD Projekt w tekstach gry.
> Pobierz Service Pack v1.2
> Dyskusja na forum
Trylogia w Z?otej Kolekcji
napisał: Arthas, dnia 08.08.2008 21:10
Od dzisiaj, na Gram.pl mo?na zamawia? nowe pre-ordery Z?otej Kolekcji w?ród których znalaz?a si? ca?a saga Gothic pod tytu?em Gothic Universe. W pakiet wchodz? Gothic I, II, III oraz dodatek do drugiej cz??ci - Noc Kruka. Cena ca?ego zestawu to 99,90 z? (posiadacze wirtualnych pieni?dzy zap?ac? 79,90), a wi?c to doskona?a okazja, aby ka?dy nie posiadaj?cy wszystkich cz??ci przygód Bezimiennego móg? je naby? po okaza?ej cenie. Prócz Gothica, udost?pnione zamawiaj?cym zosta?y pakiety Warhammer oraz Race '07.

> Gram.pl news
> Zamów Gothic Universe
Odliczanie zako?czone
napisał: Serail, dnia 06.08.2008 19:09
Odliczanie na stronie internetowej wydawcy Deepsilver, o którym informowali?my na naszych ?amach pi?? dni temu w?a?nie si? zako?czy?o. Jednak zamiast obszernych informacji na temat projektu RPB otrzymali?my tylko kolejny ekran odliczaj?cy czas, jednak?e wiemy ju?, ?e gra nad któr? pracuje Piranha Bytes nie nazywa si? "RPB", ale "Risen". Teraz nale?y poczeka? tylko kolejne 13 dni do zako?czenia kolejnego odliczania i otrzymania informacji dotycz?cej tej gry, z któr? fani gier rpg wi??? wielkie nadzieje. A wi?c czekajmy cierpliwie do 19.08.2008 roku.

> Oficjalna strona wydawcy
> Oficjalna strona gry
Gothic 3 Community Patch v1.7 oficjalnie zapowiedziany!
napisał: Respev, dnia 02.08.2008 16:44
Wczoraj Community Patch v1.7 zosta? oficjalnie zapowiedziany. £atka b?dzie poprawia?a szereg b??dów, w?ród nich znajdzie si? ulepszona sztuczna inteligencja przeciwników, przy bitwie or??em, odtwarzane b?d? odg?osy z Gothic II, a tak?e mo?liwo?? walki z kilkoma przeciwnikami naraz. Wydano tak?e mini-zapowied? wideo, która ukazuje nowe IA w akcji, Nieznana jest data premiery patcha. Miejmy nadziej?, ?e ta nast?pi nied?ugo.

> Prezentacja AI w Community Patch v1.7 @ Youtube.com
> Dyskusja na forum

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177]