Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Test wydajno?ci Arcanii z patchem
napisał: Robben, dnia 14.10.2010 01:08
Pierwszy wydany patch do Arcanii zdzia?a? cuda. PC Games Hardware przetestowa? gr? z zainstalowanym patchem i ró?nice w wydajno?ci okaza?y si? ogromne! Przedtem gra, w zale?no?ci od obszaru, uzyskiwa?a poni?ej 15 fps lub ledwie 30 fps i to na mocnym sprz?cie. Po zainstalowaniu patcha liczba klatek na sekund? zdecydowanie wzros?a. Podró?uj?c po wyspie Feshyr na dwurdzeniowym procesorze wydajno?? wzrasta o 50%, a na wyspie Argaan nawet o 145%!

Tak wi?c, zanim zagramy w najnowsz? cz??? Gothika, powinni?my zainstalowa? owego patcha, gdy? ró?nice w wydajno?ci s? du?e.

> Test na PGH
> Dyskusja na forum
Porównanie grafiki Arcanii na PC i Xboxie
napisał: Robben, dnia 13.10.2010 23:25
Serwis PC Games porówna? jako?? grafiki Arcanii na PC i Xbox 360. Patrz?c na screeny od razu wida?, na której platformie oprawa graficzna wygl?da lepiej. Elementy graficzne, takie jak tekstury, cienie i szczegó?y na Xboxie wygl?daj? znacznie gorzej ni? na PC. Tak wi?c je?li grafika w Arcanii jest ?wietna, to tylko na PC.

> Porównanie grafik
Hotfix dla Arcanii ju? jest
napisał: Robben, dnia 13.10.2010 23:01
Wczoraj zosta? wydany hotfix dla Arcanii: Gothic 4, który powinien znacznie poprawi? wydajno?? gry na niektórych konfiguracjach. Dost?pny jest przez automatyczn? aktualizacj? lub instalacj? r?czn?. Za tydzie? lub dwa pojawi si? kolejny patch, poprawiaj?cy bugi w grze.

> Hotfix
Zagraniczne recenzje Arcanii: Gothic 4
napisał: Robben, dnia 13.10.2010 22:14
Jako ?e jest ju? po europejskiej premierze Arcanii, ukaza?o si? kilka recenzji na zagranicznych stronach internetowych. Oto skróty kilku z nich:

Cynamite testowa? wersj? gry na Xbox 360. Chwalony przez nich jest system walki, bo jest dobry pod wzgl?dem animacji, prosty w obs?udze, a wi?kszo?? przeciwników ma swoj? w?asn? taktyk?. Jednak ze wzgl?du na to, ?e potyczki s? ma?o wymagaj?ce, najlepiej wybra? poziom ,,Trudny\'\'. G?ówne zadania te? dobrze si? prezentuj?, gdy? s? skomplikowane, dobrze zainscenizowane i zwykle maj? po kilka rozwi?za?. Niestety, zadania poboczne ju? nie s? takie dobre. Polegaj? zazwyczaj ,,id? z punktu A do punktu B i zabij jak?? ilo?? potworów\'\', przez co po jakim? czasie nawet bez zerkania do dziennika mo?na je bez problemu wykona?. Jako zarzut zosta? równie? wymieniony pocz?tek rozgrywki, który w przeciwie?stwie do poprzednich cz??ci jest po prostu nudny i rozkr?ca si? dopiero pó?niej, kiedy do akcji wkracza król Rhobar III. Najwi?ksz? jednak wad? wersji konsolowej okazuje si? kiepska oprawa graficzna i techniczna.

Ostateczny werdykt jest taki: ,,Na PC Arcania: Gothic 4 jest dobrym action-RPG dla pocz?tkuj?cych. Grafika na Xbox 360 jest tak fatalna, ?e nawet dobre cechy, takie jak g?ówny w?tek czy walki s? niewielkim pocieszeniem przy kiepskiej stronie technicznej. Konieczny jest tutaj odpowiedni patch. Kto ma mo?liwo??, zdecydowanie powinien za?atwi? sobie o wiele lepsz? wersj? na PC.\'\' Ich ocena to 7,5/10.

PC Games z kolei stwierdzi?, ?e to nie jest prawdziwy Gothic, ale ca?kiem dobra gra dla ludzi, którzy szukaj? jedynie solidnego RPG. Za s?owami, których u?y? redaktor, ,,Du?o obiecywa?, a niewiele zdzia?a?\'\' kryje si? s?aba historia, nudne zadania i krótka rozgrywka, któr? na szybkiego mo?na uko?czy? w jakie? 16 godz. No chyba ?e zamierzamy wykona? wszystkie zadania, to wtedy b?dziemy potrzebowa? 25 godz (tak czy inaczej niewielka ró?nica, a niestety jest to bardzo niewiele jak na RPG). Wi?kszych b??dów gra nie posiada, grafika jest znakomita (w przeciwie?stwie do tej na Xboxie), a dzi?ki u?atwieniom gra jest przyst?pna dla ka?dego. Ocena to 79%.

Za to na stronie Buffed napisano, ?e Arcania to prawdziwy role-play, w którym ,,Gothika\'\' pozosta?o wystarczaj?co du?o. Gra dosta?a dobre 80%, a za plusy wymieniono m.in. du?y i ?adny ?wiat, wci?gaj?c? fabu??, decyzje bohatera, które wp?ywaj? w pewien sposób na ?wiat gry, oraz charakterystyczn? dla serii opraw? d?wi?kow?.

Natomiast w recenzji na Gamers.at napisano, ?e Arcania jest dobrym, ale nie bardzo dobrym RPG, je?li zignoruje si? Gothikowe korzenie. Wed?ug nich elementy na drugiej po?owie wyspy zosta?y zrobione pochopnie, a jedna z niewielu rzeczy, które pozosta?y charakterystyczne dla serii, to spotkanie dawnych przyjació? Bezimiennego. Ocena 79%.

Znalaz?y si? te? jednak serwisy, które wystawi?y du?o ni?sze oceny. Areagames.de oceni? Arcani? tylko na 4/10, zarzucaj?c jej kiepsk? optymalizacj?, ograniczone do minimum elementy role-play i bezsensowne korzystanie z licencji Gothic. Podobn? ocen? wystawi? serwis gamona.de, daj?c zaledwie 46%, a recenzj? zako?czono s?owami: ,,Nie ma napi?cia, nie ma niepewno?ci, nie ma przygody\'\'.

> Dyskusja na forum
Pierwszy patch do Arcanii Gothic 4 ju? niebawem
napisał: Robben, dnia 12.10.2010 01:04
Europejska premiera Arcanii ju? si? odby?a (my jeszcze musimy czeka? do pi?tku, za? amerykanie jeszcze tydzie?), a patch do niej jest ju? w drodze. CM Megalomaniac na forum WoG oznajmi?, i? patch mo?e pojawi? si? jeszcze w tym samym dniu, w którym zostanie wydana gra (czyli jeszcze dzisiaj). £atka przyniesie lepsz? optymalizacj?, która nie mog?a by? uwzgl?dniona w finalnej wersji gry.

> Post na forum WoG  

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177]