Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Ultradesk – nowa polska marka gamingowa
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Fantastyczne efekty pogodowe w Arcanii!
napisał: Robben, dnia 03.02.2010 01:25
Jak informuje firma Simul Software Ltd na swojej stronie internetowej, do tworzenia efektów pogodowych w Arcania: A Gothic Tale zostanie wykorzystana technologia Simul Weather SDK. Pozwoli ona programistom na fantastyczne wygenerowanie chmur, mg?y, grzmotów, b?yskawic czy deszczu. Wi?cej szczegó?ów na ten temat mo?na znale?? na stronie Simul Software.

Wraz z t? informacj? zosta?y opublikowane w sumie 3 nowe screeny z gry, na których mo?ecie zobaczy? efekty tej technologii.

> Simul Software Ltd
> Screeny
Kolejny screen z Arcanii
napisał: Robben, dnia 31.01.2010 21:56
Community Manager, Megalomaniac, na forum WoG zaprezentowa? kolejny screen z Arcanii. Na przedstawionym zrzucie ekranu mamy okazj? zobaczy? naszego bohatera w todze maga, który akurat rozprawi? si? z kilkoma goblinami. Widoczne po lewej stronie obrazka b?bny b?dzie mo?na u?ywa? w grze.

Poza tym Megalomaniac wspomina, ?e kontynuacja opowie?ci pt. \'\'Rozdarta Dziewica\'\' zostanie opublikowana nieco pó?niej.

Jak wida?, JoWooD w dalszym ci?gu publikuje co kilka tygodni pojedyncze screeny z gry i nadal nie dostarcza ?adnych nowych informacji. Ciekawe, kiedy w ko?cu ten stan rzeczy si? zmieni...?

> Screen
80% Arcanii uko?czone
napisał: Arthas, dnia 27.01.2010 12:14
W aktualnym numerze GameStar\'a 03/2010 zawarty zosta? artyku? dotycz?cy czwartej cz??ci Gothic. Wi?kszo?? informacji pokrywa si? ze znanymi dotychczas faktami dotycz?cymi produkcji studia Spellbound, jednak na uwag? nale?y zwróci? fakt, ?e autor stwierdza stopie? uko?czenia gry, który oscyluje wokó? 80%.

> GameStar.de
Fabu?a i dialogi w Arcanii przet?umaczone!
napisał: Robben, dnia 24.01.2010 20:58
Jak si? okazuje, nie tylko soundtrack do Arcanii zosta? uko?czony. Firma T57, która jest odpowiedzialna za lokalizacj? gier, og?osi?a na swojej stronie, ?e Arcania: A Gothic Tale zosta?a przet?umaczona z j?zyka niemieckiego na angielski do ostatniego rozdzia?u. A to oznacza, ?e historia, zadania i dialogi w grze s? ju? sko?czone i ostatecznie ustalone. Najprawdopodobniej Arcania b?dzie liczy?a 4 rozdzia?y, bo o tylu w?a?nie jest wzmianka na stronie firmy T57.

Na pewno cieszy fakt, ?e T57 jest drug?, bardzo dobr? i znan? firm?, która bierze udzia? w procesie tworzenia Arcanii. Oby wi?c wysz?o jej to jak najbardziej na dobre.

> Wie?ci na stronie teamfiftyseven.com
Soundtrack do Arcanii uko?czony
napisał: Robben, dnia 22.01.2010 19:50
Kilka dni temu pojawi?a si? do?? nieoczekiwana wiadomo?? dotycz?ca najnowszej ods?ony Gothic. Otó? firma Dynamedion, która ju? cz?sto wspó?pracowa?a z JoWooD przy innych projektach, og?osi?a za po?rednictwem swojego konta na Facebook, i? soundtrack do Arcania: A Gothic Tale zosta? uko?czony. Firma ta tworzy?a wcze?niej ?cie?k? d?wi?kow? do takich gier, jak Speelforce, Sacred i Anno, a tak?e mia?a swój udzia? w tworzeniu oprawy d?wi?kowej dla Gothica 3.

Jak twierdzi jeden z cz?onków ekipy, styl audio w Arcanii ma by? taki klimatyczny, jaki by? do tej pory w serii Gothic, z tym ?e ma by? jeszcze bardziej ulepszony. W przypadku odg?osów dla bestii, ekipa nagra?a nawet ryki ró?nych zwierz?t (materia? wideo z nagrywania lwa mo?ecie zobaczy? klikaj?c na poni?szy link).

Miejmy nadziej?, ?e rzeczywi?cie oprawa audio w Arcanii oka?e si? tak dobra, jak mówi? jej twórcy.

> News na blogu Arcanii
> Nagranie lwa

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177]