Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Arcania: Gothic 4 - zapowied?, trailer i screeny!
napisał: Robben, dnia 20.05.2010 23:20
Na stronie GameSpot pojawi?y si? kolejne materia?y z Arcanii. Oprócz zapowiedzi zosta? udost?pniony tak?e trailer, prezentuj?cy pewn? ilo?? bestii w grze, w?ród których poza znanymi, widoczne s? równie? takie, które jeszcze do tej pory nie by?y pokazywane (jak na przyk?ad troll i harpie). Zwiastun jest krótki, ale bardzo ciekawy, zatem warto go obejrze?! Ponadto na tej samej stronie mo?na znale?? nieznane dot?d screeny (jeden z nich przedstawia Diega).

> Zapowied? i trailer
> Screeny
Zapowied? Arcanii na PC.IGN
napisał: Robben, dnia 20.05.2010 23:16
PC.IGN jest kolejnym serwisem, w którym zosta?a opublikowana zapowied? Arcanii. W artykule zosta?y zawarte informacje na temat pierwszych minut rozgrywki, umiej?tno?ci, walki i magii oraz ?wiata gry.

A wi?c w skrócie - kilka ciekawostek, które mo?na wyczyta? w artykule:

Kamienie teleportacyjne nadal istniej?, których po aktywacji b?dziemy mogli u?ywa?, jednak tym razem s? na sta?e umieszczone w okre?lonych miejscach pomi?dzy lokacjami,. W grze wyst?puje spora ilo?? modeli broni i zbroi, które charakteryzuj? ró?ne konteksty kulturalne w grze (np. zbroje pochodz?ce z wybrze?a b?d? mia?y wzór ryby lub co? podobnego w tym stylu). Walki nie z ka?d? besti? b?d? wygl?da? tak samo. W zale?no?ci od wroga animacje uderze? b?d? si? nieco ró?ni?. Przy okazji warto doda?, ?e b?dzie mo?liwo?? picia mikstur podczas walki. Z kolei magia mo?e s?u?y? nie tylko do rzucania zakl??, ale i do o?wietlania ciemnych pomieszcze?. Zapowied? ko?czy si? s?owami, ?e ?wiat Arcanii ma wiele do zaoferowania i mimo ?e gra nie jest jeszcze na uko?czeniu, to wygl?da dobrze. Jedyne, co irytuje, to bugi i problemy z wydajno?ci?, cho? finalna wersja gry powinna by? ju? pozbawiona tego typu niedoróbek.

> Zapowied? na pc.ign.com
Na ratunek Khorinis - Demo
napisał: Robben, dnia 17.05.2010 22:18
Modyfikacja, której nazw? widzicie w tytule news\'a, jest przeznaczona do Gothic\'a II: Noc Kruka. Na razie jest to wersja demonstracyjna, jednak twórcy ju? zaczynaj? prac? nad pe?n? wersj? moda.

Fabu?a:

Bezimienny bohater spe?ni? sw? powinno?? - na Dworze Irdorath stoczy?
zwyci?ski bój z przywódc? si? ciemno?ci. Beliar, widz?c pora?k? swego s?ugi,
wpad? w sza?. Za?lepiony, podj?? wielce ryzykown? decyzj? - postanowi?
przerzuci? cz??? orkowego wojska z kontynentu na Khorinis. Dawa?o to ludziom
wprawdzie cie? szansy na wyparcie zielonoskórych z Myrthany, ale zag?ada
wyspy zdawa?a si? by? przes?dzona. Bezimienny wyczu?, ?e ziemiom, które
niedawno stara? si? oczy?ci? z pomiotu Beliara, ponownie grozi ingerencja
bóstwa ciemno?ci. Czym pr?dzej ruszy? wraz z przyjació?mi w kierunku
Khorinis. Ale czy nie jest ju? za pó?no? Fala orków zaczyna bowiem zalewa?
zielone lasy wyspy. Czy jest jeszcze nadzieja? I wreszcie, czy ludzie s? w
stanie pu?ci? w niepami?? dawne wa?nie i zjednoczy? si? w walce przeciwko
naje?d?cy? Wy?cig, którego wynik b?dzie mia? decyduj?cy wp?yw na losy
ludzko?ci, w?a?nie si? rozpoczyna...

Autorzy (NRK Team):
  • Goran- fabu?a, skrypty i wszystko po trochu
  • Art22pl - modele 3D
  • Hunn - spacer (troch?)
  • Przeme13 - skrypty (te? troch?)
Cechy modyfikacji:

- nowa fabu?a powi?zana z fabu?? oryginalnego Gothic\'a
- oko?o 2 godziny gry
- ciekawe zadania
- nowe itemy
- zmieniony ?wiat

Je?li jeste?cie zainteresowani modem, zapraszamy do pobierania (screeny znajdziecie na forum).

> Download
> Dyskusja na forum
Arcania: Gothic 4 - kolejna zapowied?
napisał: Robben, dnia 17.05.2010 21:52
W bie??cym numerze niemieckiego czasopisma Gamers Plus pojawi?a si? trzy stronicowa zapowied? Arcanii. Z artyku?u mo?na si? dowiedzie?, ?e na pocz?tku gry, oprócz tutorialu i zadania zwi?zanego z uwolnieniem Diega z wi?zienia, otrzymamy zlecenie od Murdry - znanej z opowie?ci pt. ,,Rozdarta Dziewica\'\'. Poza tym autor chwali system walki (ilo?? combosów jest zale?na od naszych umiej?tno?ci, a skuteczno?? od wytrzyma?o?ci) i wspomina, ?e bohater b?dzie móg? osi?gn?? maksymalnie 30 poziom. Na samym ko?cu chwali równie? stabilno?? gry.

> gamersplus.de
Nowe screen'y z Arcanii
napisał: Robben, dnia 14.05.2010 22:35
Na stronie worldofgothic.de pojawi?y si? kolejne screen\'y z Arcanii. Tym razem mamy do obejrzenia a? 12 zrzutów ekranu z gry.

> Screen\'y

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176]