Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Zdarzenie Na Morzu - Pramiera!
napisał: Boba Fett, dnia 02.09.2008 21:52
Jako pierwsi mamy przyjemno?? og?osi?, ?e prace nad Zdarzeniem Na Morzu w?a?nie dobieg?y ko?ca i teraz pozostaje nam ju? tylko czeka? na pliki do pobrania (które SoulFire przeka?e nam ju? jutro, by?cie mogli jako pierwsi cieszy? si? z premiery tej modyfikacji). Sam mod, po wielu przej?ciach, wreszcie doczeka? si?, aby wstawi? do niego zas?u?on? list? twórców, którzy po?wi?cili wiele czasu i wysi?ku, aby?cie mogli pozna? t? niczego sobie histori?. Po wielu problemach grupa postanowi?a go zrobi? na spokojnie od nowa, co t?umaczy tak spore opó?nienie - w efekcie zaj??o jej to miesi?c czasu (prace zacz??y si? 27 lipca).
Modyfikacja b?dzie opowiada?a o losie paladyna, cz?onka za?ogi jednego z dwóch statków, które zmierzaj? w stron? Khorinis po kolejn? dostaw? magicznej rudy dla wojsk króla Rhobara II-go. Jednak?e spokojn? podró?, prawie zako?czon? sukcesem, zak?óca dziwne zdarzenie, którego jeste?my ?wiadkiem...


Gra b?dzie oferowa?a mniej wi?cej:
  • Oko?o 20 minut gry;
  • 50 postaci;
  • Now? histori?;
  • Now? lokacj?;
  • Kilka misji;
  • Nowe przedmioty (w tym pancerze).

Pozostaje nam ju? tylko czeka? na premier?, a wtedy ju? oceni?, jak grupa SoulFire poradzi?a sobie z tym wyzwaniem, jakim by?o stworzenie Zdarzenia Na Morzu.

> Dyskusja na forum
Konkurs Gothic Universe - zosta? bohaterem Myrtany!
napisał: Respev, dnia 29.08.2008 10:32
?ycie bezimiennego bohatera nie jest us?ane ró?ami. Tu kolce, tam kolce i jeszcze po drodze... kolce. W ka?dym razie taki heros twardy by? musi, a wi?c m??nie stawia czo?a wszelkim przeciwno?ciom losu i si?om nieczystym. Tak zrodzi?a si? legenda pewnego uniwersum. Seri? Gothic na wylot znaj? wszyscy do?wiadczeni mi?o?nicy gatunku RPG. Im tej sagi przedstawia? nie trzeba. Pozostali za? czym pr?dzej powinni nadrobi? zaleg?o?ci i na w?asne oczy przekona? si?, czym od dobrych kilku lat zachwycaj? si? miliony fanów na ca?ym ?wiecie. Zarówno jednak weteranów, jak i ?wie?e w temacie osoby zach?camy do udzia?u w naszym konkursie.


Zmierzaj?ce na rynek w Z?otej Kolekcji wydanie Gothic Universe to nie tylko zestaw z?o?ony z trzech cz??ci kultowej serii i dodatku do jej drugiej ods?ony - Noc Kruka, ale równie? - a mo?e przede wszystkim - setki godzin wspania?ej, porywaj?cej przygody w klimatach fantasy. Aby zanurzy? si? w tym ?wiecie, wystarczy wej?? na stron? gram.pl/konkursy/gothic_universe i udzieli? odpowiedzi na sze?? do?? prostych pyta? (pami?tajcie o regulaminie zabawy).

Na Wasze zg?oszenia czekamy do kolejnego czwartku (4 wrze?nia). ?yczymy powodzenia w walce o jeden z trzech egzemplarzy pakietu Gothic Universe!
Gothic 4 - nowy materia? wideo
napisał: Arthas, dnia 23.08.2008 16:09
Na Youtube pojawi? si? pierwszy trailer z b?d?cej obecnie na ustach wszystkich - Arcania: A Gothic Tale. Filmik cho? bardzo krótki, daje obraz tego, co b?dziemy mogli zobaczy? na w?asne oczy ju? zim? 2009 roku, bo na wtedy przewidziana jest premiera tego ?wietnie zapowiadaj?cego si? cRPG.

Odno?niki:

Gothic 3 b?dzie obs?ugiwa? rewolucyjne kontrolery
napisał: Arthas, dnia 23.08.2008 15:21
JoWooD nawi?za? wspó?prac? z firm? Novint Technologies, producentem nowoczesnych kontrolerów. Nie by?oby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, ?e kontrolery te, b?d? wspiera?y Gothic 3 i dodatek Zapomiani Bogowie, jak i równie? inne gry z pod znaku JoWooD.

Odno?niki:

Arcania - zapowied? na Gry-Online
napisał: Arthas, dnia 23.08.2008 14:29
Gry-Online opublikowa?y dzisiaj obszern? zapowied? czwartej cz??ci Gothica dzi?ki informacjom i wiadomo?ciom zebranym z targów Games Convention 2008. Autorem artyku?u jest Marek „Vercetti” Grochowski, za? w tek?cie poruszany jest przede wszystkim temat grafiki i oprawy wizualnej, która ma - zdaniem twórców zrewolucjonizowa? ówczesne standardy gier PC. Wszystko to poprzez nowoczesne technologie odzworowuj?ce dok?adnie ?wiat i nape?niaj?ce go olbrzymi? ilo?ci? detali. Spellbound zapewnia, ?e ich nowy projekt b?dzie bardzo realny i klimatyczny, przyczyni? si? maj? do tego efekty rodem z Gears of War ( realistyczne elementy otoczenia) oraz Obliviona (silnik SpeedTree). Pozosta?a cz??? artyku?u mówi o nierozstrzygni?tej kwestii g?ównego bohatera, bo by? mo?e nie b?dzie to doskonale znany nam Bezimienny, a tak?e o samej rozgrywce i nowych metodach walki. Odno?nie fabu?y zapowiedziano, ?e podczas gry spotkamy starego przyjaciela - Lestera, którego to u?yto do pokazania trójwymiarowych modeli postaci. Ca?o?? poni?ej pod dost?pnym linkiem.

Odno?niki:


Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177]