Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Wyniki Urodzinowego Konkursu
napisał: IsentoR, dnia 29.07.2007 18:13
Nadszed? czas og?oszenia wyników urodzinowego konkursu tawerny gothic. Ze wszystkich nades?anych maili tylko trzy okaza?y si? zwyci?skie. Pierwsze miejsce zaj?? Harpoon, drugie goticzek za? trzecie balzaque. Gratulujemy wygranej, pytania nie by?y ?atwe a konkurencja du?a. Prosz? was równie? o sprawdzenie swoich skrzynek pocztowych je?eli jeszcze tego nie zrobili?cie. Odpowiedzi znajdziecie w odno?niku zamieszczonym poni?ej.

Odpowiedzi @ Tawerna Gothic
Community Patch 1.4
napisał: IsentoR, dnia 24.07.2007 10:52
Wczorajszego dnia opublikowano kolejn? wersj? fanowskiego patcha. Twórcy tym razem poprawili kompatybilno?? ?atki z polsk? wersj? gry. Dodatkowo wspó?pracuje równie? z Niemieck?, Angielsk?, Hiszpa?sk?, Francusk?, W?osk?, Rosyjsk?, W?giersk?, Czesk? oraz Chi?sk? wersj? j?zykow?. Jak i w poprzednich przypadkach patch poprawia b??dy dialogowe, odblokowuje nowe kwestie oraz wprowadza drobne poprawki w miejscu wyst?powania kilku bugów. Dok?adny spis zmian znajdziecie w angloj?zycznym changelogu.

Changelog @ JoWood.com
Community Patch 1.4 @ Download Tawerny Gothic
"Gothic 3 - The Beginning" na komórki
napisał: Arthas, dnia 24.07.2007 10:40

Na oficjalnej stronie JoWooD pojawi?a si? informacja, jakoby producent gier Gothic i VeriSign zapowiedzia?y "Gothic 3 - Pocz?tek" na ruchome platformy. Mowa tutaj o grze na telefony komórkowe. Produkcja mia?aby si? rzekomo ukaza? w pierwszym kwartale 2008 roku. Pracammi nad tworzeniem gry zajmie si? wiod?cy, niemiecki producent gier - Handy Games, który zosta? ju? kilkakrotnie nargordzony za innowacyjne i wysokie jako?ciowo gry na komórki. Oto pierwsze informacje na temat 'Pocz?tku":
- mo?liwo?? odwiedzenia Khorinis i Tirith
- rozmowy z ró?nymi postaciami i handlarzami, aby móc zakupi? nowy ekwipunek
- walki przeciwko wielu zró?nicowanym oponentom
- cenne skarby i przedmioty do znalezienia lub zdobycia z zabitych wrogów
- mo?liwo?? otwierania zamkni?tych skrzy?
- wszystkie post?py gracza b?dzie mo?na zachowa? i kontynuowa? rozpocz?t? wcze?niej przygod?

Informacja @ JoWooD.com

Urodzinowy Konkurs
napisał: IsentoR, dnia 23.07.2007 00:05
Z okazji drugich urodzin serwisu organizujemy konkurs sponsorowany przez gram.pl. Napisz? o nagrodach poniewa? reszt? informacji i tak znajdziecie w opisie konkursu. Wi?c macie mo?liwo?? wygrania jednej z trzech pe?nych wersji gier Medieval II: Total War - Edycja Kolekcjonerska, Gothic II oraz Noc Kruka. W zale?no?ci od ilo?ci poprawnych odpowiedzi, trzy osoby z najwi?ksz? punktacj? zostan? zwyci?zcami. Wi?cej informacji na podstronie konkursu urodzinowego.

Urodzinowy Konkurs @ Tawerna Gothic

Drugie urodziny Tawerny Gothic!
napisał: Tantal, dnia 23.07.2007 00:01
Ju? dwa lata min??y od momentu, gdy ?wiat Internetu ujrza? pierwsz? ods?on? Tawerny Gothic. Dok?adnie 23 lipca 2005 roku otworzono witryn?, która z up?ywem czasu sta?a si? tym, co teraz ogl?damy. Od tego momentu strona przesz?a mnóstwo metamorfoz, zmian i przemian, a wszystkie one przynios?y wiele korzy?ci. Doprowadzi?o to do niew?tpliwego sukcesu, którym jest przyznanie Tawernie Gothic miana oficjalnej strony gier z serii Gothic w Polsce.
Ale ta strona nie zasz?aby tak daleko, gdyby nie Wy, drodzy userzy. Dlatego w?a?nie Tawerna Gothic z okazji swojej rocznicy przygotowa?a dla Was niespodziank?, o której dowiecie si? ju? wkrótce.

Dyskusja @ Forum Tawerny Gothic

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177]