Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Ultradesk – nowa polska marka gamingowa
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Gothic 3: Zmierzch Bogów w TopSeller!
napisał: Robben, dnia 11.11.2009 00:25
CD Projekt poinformowa?, ?e ju? w pi?tek, 13-tego listopada, trafi? do sprzeda?y nowe tytu?y z serii TopSeller, w?ród których znajdzie si? dodatek Gothic 3: Zmierzch Bogów. Jest to zdecydowanie bardziej interesuj?ca oferta (zw?aszcza je?li zwrócimy uwag? na to, co reprezentuje sob? dodatek) ni? premierowe wydanie, bo kosztuje 39,99 z?, a wi?c mo?na zaoszcz?dzi? w sumie 40 z?. Tak wi?c kto jeszcze nie wszed? w posiadanie dodatku mo?e teraz to zrobi? za ca?kiem przyzwoit? cen?.

> Gothic 3: Zmierzch Bogów w TopSeller
Quest Pack 4 zaktualizowany
napisał: Robben, dnia 10.11.2009 01:03
Wydany miesi?c temu Quest Pack 4 do Gothica 3 zosta? zaktualizowany. Nie wprowadza nic wa?nego, bo tylko drobne poprawki i zmiany, a tak?e dodaje wi?kszy wybór opcji przy instalacji pakietu. Aktualizacja ta zamyka 2-letni? prac? nad tym projektem, wi?c jest to ju? jego ostateczna wersja.

> Quest Pack
Tutorial cz1 od PoziomkaZ
napisał: Arthas, dnia 08.11.2009 17:53
Poziomki na ?amach swego portalu zaprezentowa?y pierwsz? cze?? tutorialu zatytu?owanego "Od zera do moddera". Jak sama nazwa wskazuje, poradnik ukazywa? b?dzie jak tworzy? modyfikacje i wszystko, co z nimi zwi?zane. Pierwszy tutorial dotyczy tworzenia ?wiata, a konkretniej - jak zrobi? system jaski?. Ca?o?? wzbogacono screenami i niespe?na o?mio-minutowym filmikiem.

> Tutorial cz.1
PoziomkaZ Team
napisał: Robben, dnia 07.11.2009 16:24
Na stronie PoziomkaZ.pl opublikowano artyku?, opisuj?cy najwa?niejsze osoby w grupie, które pracowa?y (lub nadal pracuj?) nad Mrocznymi Tajemnicami. Je?li ciekawi Was, kto czym si? zajmuje, kto w jakim czasie do??czy? i ile osób liczy grupa, zach?camy do zapoznania si? z artyku?em.

> Opis grupy PoziomkaZ
Nowy Community Manager od JoWood
napisał: Robben, dnia 07.11.2009 14:32
Na forum WorldofGothic.de przedstawi? si? nowy Community Manager od JoWood o nicku Megalomaniac. Od teraz to on b?dzie odpowiedzialny za udzielanie odpowiedzi na zadane pytania przez fanów na temat Arcanii. Poprzedni? osob? odpowiedzialn? za t? funkcj? by? EDL, ale wykona? ju? swoj? prac? i odwo?a? kontrakt, w zwi?zku z czym nie jest ju? anga?owany w projekt gry. Megalomaniac wspomina, ?e w przesz?o?ci nie zawsze wszystko posz?o dobrze, ale od teraz postara si? miar? mo?liwo?ci odpowiada? na pytania, cho? zaznacza, ?e nie zawsze mo?e by? to mo?liwe. Zapewnia, ?e wkrótce otrzymamy nowe materia?y z Arcania: A Gothic Tale.

Có?, trzymamy za s?owo.

> Przywitanie si? przedstawiciela JoWood
> Pytania do JoWood


Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177]