Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Biuletyn nr 2 "Modyfikacje"
napisał: IsentoR, dnia 19.09.2008 18:25
Pragn? powiadomi? was drodzy userzy o zako?czeniu prac nad 2 numerem biuletynu zatytu?owanym "Modyfikacje". Przepraszamy za tak spory po?lizg z terminem, który wynikn?? z powodu spraw reorganizacyjnych.

Co w nowym biuletynie:
Witam w drugim numerze naszego biuletynu. Tym razem tematem przewodnim s? modyfikacje, wi?c w tym miesi?cu b?dziecie mieli mo?liwo?? przeczytania wielu recenzji modów do "Gothica 1" oraz "Nocy Kruka", w numerze równie? znajduje si? wiele wywiadów z modderami z ró?nych teamów, co wi?cej, specjalnie na potrzeby tego biuletynu stworzyli?my wielki spis grup modderskich, niestety ze wzgl?dów technicznych nie mogli?my opisa? wszystkich teamów, lecz mamy nadziej?, ?e w kolejnych numerach uzupe?nimy ten artyku?, tak aby?cie byli na bie??co. Wró?my jednak jeszcze do artyku?ów. W tym miesi?cu Boba Fett napisa? dla was pot??n? zapowied? "Dziejów Khorinis", najnowszego produktu SoulFire, na którego czekali?my ju? wiele miesi?cy, Lord Sado zagra? w "Nergeth Prolog", czy mu si? spodoba?? Sprawd?cie sami.
Przygotowali?my równie? dla was recenzj? "The Trial", bardzo oryginalnej i ciekawej modyfikacji, szczegó?owo opisali?my wam równie? porównanie modyfikacji "63", "Fight Contes" oraz "Supsfcavenger", zobaczcie sami w co warto zagra?, a na deser napisa?em dla was krótk? recenzj? "Assasins Mod", któr? jaki? czas temu zrobi? Damianx. Jak ju? mówi?em wcze?niej, nasza redakcja przygotowa?a dla was równie? ogromn? dawk? wywiadów, tak wi?c Eregrin rozmawia? z administratorem forum The Modders- Kazzmirem, który opowiada nam o kulisach swojej pracy, postanowili?my porozmawia? równie? z Bratem Xardasa o projekcie "zangielszczenia" wspania?ej modyfikacji "Poziomek" "Mroczne Tajemnice", przeprowadzi?em dla was równie? wywiad z Xardasem17 o projekcie jego teamu- "Wyzwolenie", a na zako?czenie dostaniecie materia? exclusive, specjalnie dla biuletynu TG nasza redakcja rozmawia?a z Orcwarriorem i Aragornem o wspania?ym modzie "Czas Zap?aty" oraz o tym co b?dzie robi?a grupa "The Modders" po wydaniu "CZ".
Powiem jeszcze kilka s?ów o ankiecie, któr? stworzy?em na forum. Jako ?e biuletyn TG jest robiony dla was, to wy decydujecie jak ma wygl?da?, tak wi?c patrz?c na wyniki ankiety postaramy si? pisa? artyku?y bardziej "na luzie", co prawda jeszcze nie od tego numeru, bo przecie? jak mo?na pisa? ?miesznie o modach? Ale ju? od kolejnych numerów przegl?daj?c ten zin zauwa?ycie zmiany, drugie miejsce w ankiecie zaj??a opcja "Dajcie co? o stronie i forum" i mieli?my dla was przygotowane obszerny dzia? o forum, ale z powodu problemów reorganizacyjnych dali?my tylko artyku? Eregrina "Porady dla userów", oczywi?cie zaleg?e artyku?y dostaniecie ju? w Pa?dzierniku.

> nr 2 "Modyfikacje"
> Dyskusja na forum
Nabór
napisał: IsentoR, dnia 19.09.2008 10:29
Poszukujemy odpowiedzialnych osób, zainteresowanych podzieleniem si? swoj? wiedz? na temat gier z serii Gothic. Na stanowiska redaktorskie na stronie jak i w biuletynie oraz w naszej grupie modderskiej.
    Je?li chcesz zosta? redaktorem naszego serwisu, wy?lij krótki tekst opisuj?cy twoje umiej?tno?ci oraz do?wiadczenie. Odpowiemy na ka?de zg?oszenie. Do naszej redakcji do??cz? jednak najlepsi.
    Grupa modderska poszukuje grafika o specjalizacji grafika 3d (wymagane tworzenie ?wiatów) oraz programisty potrafi?cego obs?ugiwa? si? aplikacj? Spacer (wymagane vobowanie, teksturowanie, dodawanie lightów, waypointy, itd.).

Zainteresowanych prosz? o kontakt pod adresem email: isentor@gmail.com
    Najbardziej aktywnym cz?onkom ekipy oferujemy wynagrodzenie w postaci gier komputerowych do kilku razy w roku.
Service Pack v1.3 dla Gothic II: Noc Kruka ju? jest!
napisał: Respev, dnia 15.09.2008 12:54
Po d?u?szej przerwie wydano nowy Service Pack dla Gothic II: Noc Kruka. Nowa poprawka wnosi przede wszystkim poprawki w j?zyku gry, a tak?e kilka drobnych poprawek. A oto lista zmian:
  • Od teraz Grom ?pi w ?ó?ku w swoim namiocie, a nie na stoj?co przed nim.
  • Zmieniono nazwy drewna do ci?cia z "Pi?a do ci?cia" na "Drewno" (niedoróbka CD Projekt).
  • Kolejne usuni?cie ostatków niemieckich tekstów (jeszcze jakie? wyst?puj?, prosimy to zg?asza? na naszym forum [gothic.gram.pl/forum]).
  • Od teraz gracz nie mo?e odkupi? paczki stali od Huno.
  • Teraz stra?nik w kopalni bandytów po uwolnieniu niewolnikow nie ma kwestii "Uwolnij niewolników!".
  • Naprawiono b??d w dialogu nauczania Jackiem Aligatorem.
  • Naprawiono b??d w wyniku którego niektórzy nauczyciele l?dowali we wpisie "Nauka", a nie "Nauka w ?wiecie zewn?trznym".
  • Teraz w zadaniu "Kto? co? zgubi?" po oddaniu przedmiotu Hannie rzecz ta znika nam z ekwipunku
  • Naprawiono b??d spowodowany przez patch 1.2 w wyniku którego Thorben nie chcia? nauczy? nas otwierania zamków za darmo po oddaniu ksi?gi rachunkowej Lehmara.
Po instalacji Service Packa zalecamy gr? od nowa. Nieznane s? dalsze losy projektu. Poszukujemy kogo?, kto pomóg?by wykona? niewidzialne ?ciany w grze, przez które nie da?oby si? przej??. Mile widziany pomys? dotycz?cy rozwi?zania problemu z mo?liwo?ci? rozmna?ania stali w piecu.

> Pobierz Service Pack v1.3
Arcania: A Gothic Tale - Opowiadania
napisał: Devristus, dnia 13.09.2008 18:42

        Na ?amach portalu World of Gothic pojawi? si? artyku? autorstwa Hans-Jorg Knabel o ?wiecie Gothic 4. Autor za pomoc? serii opowiada? dotycz?cych Arcani: A Gothic Tale chce wprowadzi? nas w ?wiat gry. Opowie?ci te b?d? drukowane na ?amach niemieckiego magazynu Gamestar. W artyku?ach b?dziemy mogli przeczyta? o wydarzeniach, które rozegra?y si? w ci?gu 10 lat od zako?czenia Gothica 3 i historii Arcani. Ponad to opowiadania wprowadzaj? niektóre istotne informacje z Gothica 4, co u?atwi nam wyobra?enie wygl?du gry. Mo?ecie tak?e zada? pytania autorowi historyjek.

 

          Pierwszy artyku? opowiada o w?a?cicielce gospody "Roz?upana Dziewica" Mudrze, która przechodz?c przez Dolin? Krwi znalaz?a w tamtejszych  gruzach statuetk?. Po dok?adnej obserwacji pos??ka, Mudra postanawia zabra? go do gospody my?l?c, ?e dzi?ki znalezisku ?ci?gnie wi?cej klientów. O tym co stalo sie dalej, przeczytajcie sami.

                             

> Murdra(Opowiadanie)  

> Rolupana Dziewica

> Pytania do autora

Gothic Universe - zako?czenie konkursu
napisał: Respev, dnia 12.09.2008 20:13
Pomimo ?e ?ycie Bezimiennego to udr?ka i sam trud wielu z Was zechcia?o kroczy? t? ?cie?k?. Nadszed? ju? czas, by okaza?o si? kto zdob?dzie podr?czny komplet bezimiennego bohatera, czyli zestaw Gothic Universe. S?awa serii Gothic jest niepodwa?alna - w tym przekonaniu utwierdzi?a nas ilo?? uczestników konkursu, w którym odpowiadaj?c na kilka prostych pyta? wygra? mogli?cie zestaw ze Z?otej Kolekcji zawieraj?cy wszystkie cz??ci gry Gothic wraz z dodatkiem do "dwójki", czyli Noc Kruka.Na Wasze zg?oszenia czekali?my do 4 wrze?nia. Teraz wybrali?my trzech szcz??liwców, do których wy?lemy pakiety Gothic Universe, b?d?ce nie lada gratk? dla ka?dego fana serii. List? zwyci?zców, jak zawsze, opublikowali?my na stronie konkursu. Prawid?owe odpowiedzi na pytania znajdziecie w komentarzach pod informacjami o konkursie.

Dzi?kujemy wszystkim za wzi?cie udzia?u w zabawie!

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177]