Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Mroczne Tajemnice - PREMIERA!
napisał: ThoRo, dnia 23.03.2007 19:20
Mi?o nam poinformowa?, i? po wielu trudach polska grupa modderska PoziomkaZ zdo?a?a wyda? d?ugo oczekiwanego moda dla pierwszej cz??ci gry pt. Mroczne Tajemnice. Dodatek jest przeznaczony dla wszystkich tych, którzy po uko?czeniu gry Gothic czuli niedosyt wynikaj?cy z braku pewnych elementów w grze. Modyfikacja grupy PoziomkaZ dodaje wiele innowacyjnych rozwi?za?, jak i ubarwnia gr? nowym w?tkiem fabularnym, wieloma nowymi bohaterami oraz innymi dodatkami które zosta?y przygotowane z my?l? o fanach gier Gothic.

Krótka lista rzeczy które dodaj? Mroczne Tajemnice:

  • - Wiele nowych lokacji (opuszczona kopalnia, podziemna ?wi?tynia, tajemnicza wyspa, olbrzymia grota)
  • - Nowy w?tek fabularny po?rednio zwiazany z oryginaln? fabu?? gry
  • - Nowe obozy
  • - Wielu nowych NPC'ów
  • - Ca?kowicie nowe potwory, oraz modyfikacje starych
  • - Nowe czary oraz nowy system ich tworzenia
  • - Nowy or?? i zbroje, w tym tak?e he?my
  • - Nowe umiej?tno?ci specjalne
  • - I wiele, wiele innych

Ponadto, z okazji premiery Mrocznych Tajemnic otwieramy na naszym forum dyskusyjnym specjalny dzia? po?wi?cony tylko i wy??cznie tej modyfikacji. Zapraszamy dyskusji. Wkrótce za?, w Tawernie Gothic znajdziecie obszern? recenzj? dodatku wzbogacon? ciekawymi grafikami oraz rozbudowan? galeri? screenów z moda.


Download - mirrory @ Poziomkaz.go.pl
Forum modyfikacji @ Tawerna Gothic
Galeria dodatku @ Tawerna Gothic
Tawerna Gothic @ Download

 

Czas Zap?aty - Nowy Film
napisał: ThoRo, dnia 21.03.2007 13:54
OrcWarrior, jeden z cz?onków The Modders przedstawi? nowy filmik prezentuj?cy jedn? z nowo?ci które ma wnosi? modyfikacja Czas Zap?aty.

Klip filmowy przedstawia jedn? z ciekawszych innowacji zawartych w modzie Czas Zap?aty - Kowalstwo. Umiej?tno?? ta b?dzie du?o bardziej rozbudowana ni? dla przyk?adu: Kowalstwo w GII gdzie mo?na si? wyuczy? tworzenia kilkunastu mieczy.Kowalstwo w modzie b?dzie oferowa?o mo?liwo?? zdobycia recepty na teoretycznie ka?d? bron.Poza or??em mo?na te? b?dzie tworzy? ?uki, strza?y(ró?nego typu), mikstury, trunki, po?ywienie, i kto wie co jeszcze?

Czas Zap?aty, kowalstwo @ TheModders.org

Czas Zap?aty, dyskusja @ Tawerna Gothic
Mroczne Tajemnice - data premiery
napisał: ThoRo, dnia 16.03.2007 15:51
Jeden z modderów grupy Poziomkaz, obwie?ci? oficjaln? dat? premiery moda Mroczne Tajemnice dla Gothic I. Modyfikacja zostanie wydana 23 marca. Opublikowano równie? wst?pne intro dla Mrocznych Tajemnic.

Wypowied? Zdunka @ Tawerna Gothic

Atak na Khorinis - Film
napisał: IsentoR, dnia 07.03.2007 16:11
Kilka dni temu grupa Aragorns Company sk?adaj?ca si? z polskich modderów opublikowa?a krótki, dwunasto minutowy filmik pod tytu?em "Atak na Khorinis". Materia? ukazuj? walk? pomi?dzy oddzia?ami Khorinis a oblegaj?c? miasto armi? orków. W tak trudnym okresie dla polskiej sceny Gothic, która od dawna nie przynios?a ciekawych wie?ci film b?dzie dobrym sposobem na oderwanie si? od monotonnego wyczekiwania na wie?ci o dodatku do Gothic 3. Tym bardziej poniewa? "Atak na Khorinis" posiada dialogi mówione oraz pi?kn? ?cie?k? d?wi?kow?.

Tawerna Gothic @ Download
Rapidshare.de @ Download
Konkurs z nagrodami - wyniki
napisał: IsentoR, dnia 04.03.2007 16:10
Dzi?kujemy wszystkim za nades?anie swoich prac. W wyborze tej najlepszej g?ównie kierowali?my si? wykonaniem oraz klimatem jaki zosta? zawarty na screen-shocie. Najbardziej spodoba?y si? nam prace pana Marcina z tego te? powodu sta? si? on zwyci?zc? konkursu za co gratulujemy. Najciekawsze prace mo?ecie ogl?dn?? na naszym forum w temacie konkursowym, zapraszam.

Konkurs @ Forum Tawerny Gothic
Fina?owa Praca

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177]