Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Weekend z modem "Stonehenge" i "GWW"
napisał: IsentoR, dnia 28.03.2008 14:48
Prezentujemy kolejny projekt z serii "weekend z modyfikacj?". Nasz redaktor Boba Fett opisuje wra?enia po grze w "Stonehenge", o której niedawno wspominali?my. Publikujemy równie? materia? prezentuj?cy jego zmagania w demo "Gothic Wielka Wojna". Zapraszam do lektury.


> Weekend z modem "Stonehenge"
> Weekend z modem "Wielka Wojna [DEMO]"

> Dyskusja na Forum @ Stonehenge
> Dyskusja na Forum @ GWW
Stonehenge po polsku!
napisał: IsentoR, dnia 25.03.2008 13:40
Brat Xardasa poinformowa? na ?amach naszego forum dyskusyjnego o zako?czeniu prac nad spolszczeniem do modyfikacji Stonehenge (G2NK).

W grze pomagamy czterem magom wody, którzy natrafili na ?lad prastarego reliktu. Naszym zadaniem jest odnalezienie drogi do niego.

Polonizacja nie wymaga niemieckiej wersji modu. Ju? w najbli?szy weekend recenzja.

Pobierz:
> Sendspace
> Rapidshare

> Dyskusja na Forum
Saga Gothic ju? za 46,90z?
napisał: IsentoR, dnia 21.03.2008 10:05
W promocji wiosennej sklepu gram.pl dost?pna jest Saga Gothic ju? za 46,90z?. W jej sk?ad wchodzi: Gothic II: Noc Kruka, Gothic II i Gothic. Kolejny raz gracze nie posiadaj?cy jeszcze ca?ej sagi maj? okazj? do uzupe?nienia swojej kolekcji za przyst?pn? cene.

Sklep.gram.pl:
> Saga Gothic
> Wiosenna Promocja
Stra?nicy Przymierza
napisał: IsentoR, dnia 17.03.2008 21:48
Prace nad filmem "Stra?nicy Przymierza" prowadzone przez grup? Aragorns Company dobieg?y ko?ca. Fabu?a opowiada o:

Nasta? kres ery ludzi... Beliar wys?a? swe mroczne s?ugi, by te przej??y w?adz? na ca?ym ?wiecie. Podczas gdy do Khorinis zbli?a si? gigantyczna flota z?a na wyspie Darland zostaje zerwane przymierze pomi?dzy lud?mi, a orkami. Fala si? Beliara zalewa okoliczne osady. Farmerzy umieraj? w m?czarniach. Ludzie którzy od wieków strzegli warunków sojuszu postanawiaj? dzia?a?. Zapuszczaj? si? w g??b orkowej ?wi?tyni by skra?? miecz Zarakar, jedyny który ma moc pokona? przywódc? orków- gigantycznego smoka Karadura.

Film jest z pewno?ci? lepszy od poprzedniego projektu grupy. Posiada o wiele wi?cej ciekawych i innowacyjnych animacji. W?tek fabularny jest mo?e nazbyt heroiczny i przesadzony paplanin? o dobru i honorze. Z?em, które czyha na porz?dnych mieszka?ców wyspy. Jedak finalnie jest to wszystko zjadliwie, a poczynania "stra?ników przymierza" ogl?da si? przyjemnie.

Pobierz:
> Rapidshare
> Filefactory
> Sendspace

Ogl?dnij:
> YouTube cz??? 1
> YouTube cz??? 2

> Dyskusja na Forum
Weekend z modyfikacj? "Golden Mod"
napisał: IsentoR, dnia 02.03.2008 11:23
Prezentujemy kolejny projekt z serii "weekend z modyfikacj?". Nasz redaktor Boba Fett przedstawia dobre i z?e strony "Z?otego Modu". Zapraszam do lektury.


„Golden Mod”
Odpalaj?c t? modyfikacj? wi?za?em z ni? spore nadzieje, gdy? ju? sama nazwa wskazuje, i? mo?na si? po niej spodziewa? czego? ciekawego. Jednak?e ju? od pierwszych chwil, cho? zainstalowa? si? bez problemów, mod nie zachwyca, bowiem mamy powtórk? z wersji podstawowej – ponownie spotykamy znane nam twarze oraz przedmioty. Autorzy nie postarali si? i nie zaszczycili nas niczym przyjemnym na pocz?tku rozgrywki. Aczkolwiek nowo?? wida? ju? wtedy, gdy zajrzymy do ekwipunku (nowy strój) oraz gdy staniemy z kim? w szranki i zostaniemy zranieni. Nasi wschodni s?siedzi zadbali o to, by nasz bohater wydawa? nowe „j?ki”, a tak?e, by?my byli zaskoczeni, jak zajrzymy do „ukrytych” miejsc. S? to dosy? nieprzydatne dodatki, które mog?yby by? ?mia?o zast?pione jakimi? nowymi NPC lub zdarzeniami. Za to twórcy postanowili pój?? na ?atwizn? i nawet po wkroczeniu do Starego Obozu nowo?ci nie wida? – jest tak samo pusty, jak by? (tj. nie ma ?adnych nowych postaci) i nadal jeste?my zmuszeni wykona? te same zadania, co niegdy?.
By jednak zasmakowa? wszystkich innowacji, które oferuje modyfikacja, trzeba rozwa?nie podejmowa? decyzje, gdy? np. je?li do??czymy za wcze?nie do ludzi Gomeza, to Quentin, dawniej nic nieznacz?cy NPC, nie powierzy nam zada? i od razu uzna nas za wroga. Je?li ju? przy questach jeste?my, to warto powiedzie?, i? nie s? one zbytnio skomplikowane, a po dialogach odnosi si? wra?enie, ?e tworzy? je kto? ca?kiem pozbawiony wyobra?ni. Kolejnym takim smaczkiem jest mo?liwo?? zostania Guru w obozie na bagnie, a gdy przyjdzie pora, mo?emy nawet uczestniczy? w zdobywaniu Wolnej Kopalni. Prócz tego mamy do dyspozycji opuszczon? kopalni?, która w normalnej wersji gry by?a dla nas niedost?pna.
Pomys?y tej jednak na dzie? dzisiejszy nie s? zbytnio oryginalne, a ?eby do nich dotrze?, musimy przej?? sporo gry, która w zasadzie niczym si? nie ró?ni od tej, któr? przechodzili?my do tej pory bez ?adnych modów. Oprócz dodatkowych w?tków fabularnych, modyfikacja oferuje równie? nowe przedmioty (ksi??ki, ro?liny), a tak?e mo?liwo?? „tworzenia” na stole alchemicznym. Twórcy jednak?e woleli tylko „wstawi?” do gry kilka nowych elementów, zamiast urozmaici? ?wiat Gothica tak bardzo, jak to mo?na by?o zobaczy? w naszym rodzimym produkcie: „Mrocznych Tajemnicach”.
Rosyjskiemu studiu jeszcze wiele brakuje, a ich dzie?o stoi co najwy?ej na ?rednim poziomie. Modyfikacja nie zachwyca a? tak bardzo, wi?c jest godna polecenia tylko tym osobom, które nie chc? zbytnio zmienia? sobie rozgrywki lub które zawsze chcia?y wzi?? udzia? w ofensywie na „Kocio?”.

Plusy:
+ nowe przedmioty
+ kilka nowych zada?, w tym zdobycie Wolnej Kopalni
+ „od?wie?one” sekretne miejsca oraz mo?liwo?? zwiedzenia opuszczonej kopalni
+ mo?liwo?? zostania Guru

Minusy:
- ma?o zmian w otoczeniu
- brak wi?kszej ilo?ci nowych NPC
- gra prawie si? nie ró?ni od wersji podstawowej

Ocena: 4+/10


Spolszczenie „Golden Mod”
Trudno ocenia? spolszczenie modyfikacji „Golden Mod”, bowiem autorzy niezbyt wiele dodali do rozgrywki. Wi?kszo?? s? do dialogi, które ju? s?yszeli?my, ale nawet w tym wypadku wyst?puj? problemy. Bardzo cz?sto tekst wyst?puje w j?zyku angielskim, a dialogi, które dodali twórcy, co jako? czas s? w j?zyku rosyjskim. T?umacz nie przy?o?y? si? do zadania i w efekcie, je?li gramy w spolszczon? wersj?, co ile? tam rozmów trafiamy na zdania w tych j?zykach. Zdarzy?o si? nawet, ?e jedno z imion nowego NPC by?o ca?kowicie po rosyjsku, przez co nie zdo?a?em nigdy go pozna?.

Plusy:
+ twórcy dali zbyt ma?o nowych dialogów, by t?umacz móg? si? bardziej popisa? swoj? niekompetencj?

Minusy:
- du?o tekstów jest nie przet?umaczonych
- teksty nie zosta?y poddane korekcie


Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177]