Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Poziomki Was potrzebuj?!
napisał: Serail, dnia 02.12.2008 18:34
Dnia dzisiejszego na oficjalnej stronie grupy modderskiej PoziomkaZ pojawi? si? news informuj?cy fanów o post?pach prac nad dubbingiem. Jak wynika z raportu wi?kszo?? dialogów jest ju? nagranych, jednak pojawi?y si? pewnego komplikacje natury technicznej. Chodzi o to, ?e niektóre z dialogów najzwyczajniej w ?wiecie nie dzia?aj?, a najgorsze jest to, i? osoba, która podk?ada?a pod dan? posta? g?os nie daje znaku ?ycia szefostwu grupy. Najgorzej jednak maj? si? sprawy z kwestiamy wypowiadanymi przez bezimiennego bohatera, poniewa? brakuje oko?o 160 dialogów. Nast?pnym z d?ugiej listy problemów jest brak aktywno?ci betatesterów, którzy mówi?c kolokwialnie olali spraw?. Z tego powodu poziomki og?aszaj? nabór na dubbingerów i betatesterów. Je?li chodzi o tych pierwszych, to wystarczy, aby ka?dy zainteresowany wys?a? swoj? próbk? g?osu na e-mail grupy (poziomkaz@gmail.com) i cierpliwie czeka? na odpowied? ze strony ekipy. Za? sprawa z betatesterami wygl?da nast?puj?co, ka?dy z nich w mailu musi poda? swoje dane kontaktowe, wiek oraz powdów dlaczego chce si? zosta? testerem. Gor?co zach?cam do pomocy tej grupie w doko?czeniu tego jak?e olbrzymiego projektu...

>Oficjalna strona PoziomkaZ
Ulepszenie grafiki w Czasie Zap?aty
napisał: Devristus, dnia 01.12.2008 15:18
Grupa The Modders odpowiedzialna za mod "Czas zap?aty" postanowi?a ulepszy? szat? graficzn? swojego moda. Jak cz?onkowie stwierdzili: "Grafika "Gothica 1" dla wielu graczy wydaje si? przedpotopowa, wiec postanowili?my urozmaici? rozgrywk?, poprzez od?wie?enie wygl?du jak i wprowadzenie nowych tekstur.". The Modders ukazali nam nowy wygl?d wodospadów i wody porównuj?c go do Gothica 1 i 2.

> Wygl?d wodospadu 1
> Wygl?d wodospadu 2
Modderski Kryzys
napisał: Devristus, dnia 30.11.2008 13:48
Dzisiaj dosz?a nas informacja, ?e 8 polskich grup modderskich zosta?o rozwi?zanych. Powodem tego aktu by?o utracenie plików oraz brak zaanga?owania ze strony cz?onków. Do grup, które zosta?y rozwi?zane nale??:
TG Mod Studios, Wieczny Ogie?, The Forgotten, Jogobella Team, T - Speed Operation, Damianx Project, White Wolves, Przetrwanie.
Wraz z upadkiem grup zako?czy?y si? prace nad nowymi modami tworzonymi przez owe zespo?y. Mamy jednak nadziej?, ?e pozosta?e grupy modderskie utrzymaja si?, a ich mody b?d? nas satysfakcjonowa?.
Zmierzch Bogów - zako?czenie opisu miast
napisał: Isentor, dnia 30.11.2008 01:07
Publikacje opisu miast przygotowanych przez Nostressa dobieg?y ko?ca. Podsumowanie miast Myrtany wraz z opisem oraz screenami znajdziecie na naszym forum dyskusyjnym.

> Opis miast
JoWood przeprasza.
napisał: Dante, dnia 29.11.2008 17:19

JoWood wydawca gier z serii Gothic wyda? oficjalne przeprosiny dla fanów w zwi?zku z du?? ilo?ci? bugów, które znalaz?y si? w dodatku „Zmierzch Bogów”. Przeprosiny poprzedzone zosta?y podzi?kowaniami za wsparcie ze strony nabywców jak i za sam zakup gry. Czytamy nast?pnie, i? wydanie produktu, który spe?nia?by nadzieje w nim pok?adane by?o niemo?liwe. Niestety powody dlaczego zaistnia?a taka sytuacja nie zosta?y podane, aczkolwiek stwierdzenie ?e wydawca jak i gracze pragn?li, by gra ukaza?a si? w tym roku pozwala stwierdzi?, ?e deweloperom po prostu brak?o czasu na dopieszczenie i przetestowanie produkcji.


Michael Kairat jako specjalista od PR firmy JoWood zapewni, ?e ju? za kilka dni pojawi si? ?atka, któr? poprawi jako?? gry, a b?dzie j? mo?na pobra? z oficjalnej strony JoWood. Co wi?cej, firma za jaki? czas ma zamiar wypu?ci? kolejny patch, a w?a?ciwie zawarto?? dodatkow? do gry, która zawiera? b?dzie opinie, sugestie i ?yczenia graczy.

> Oficjalna strona JoWooD


Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177]