Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Kilka materia?ów z Dziejów Khorinis
napisał: Robben, dnia 09.06.2010 13:17
Twórcy pracuj?cy nad modyfikacj? o nazwie Dzieje Khorinis udost?pnili kilka artworków z owego moda, przedstawiaj?cych ró?ne modele, m.in. wysp? Vaduz. Na pewno warto na nie spojrze?, gdy? prezentuj? si? bardzo interesuj?co, tak jak i zreszt? sama modyfikacja.

> Artworki
GerranHeart przej?ty przez SoulFire
napisał: Robben, dnia 06.06.2010 19:45
Grupa VainHearts z pewnych powodów zatrzyma?a prace nad modyfikacj? GerranHeart, przeznaczonej do Gothic II: Noc Kruka. Nie oznacza to jednak, ?e ów mod nie zostanie wydany, gdy? team SoulFire postanowi? kontynuowa? nad nim prac?, dzi?ki czemu projekt nie pójdzie na marne. Wi?cej informacji w linku poni?ej.

> Info na soulfire.worldofgothic.com
Gothic 3 - Community Patch v1.74
napisał: Robben, dnia 01.06.2010 18:06
Kolejny patch do Gothic\'a 3 zosta? wydany. Najnowsza ?atka, oznaczona numerkiem 1.74 zawiera wszystkie wcze?niejsze poprawki (nie trzeba wi?c instalowa? poprzednich) i przeznaczona jest do ka?dej wersji j?zykowej gry. Zapisy z patch\'a 1.7 x s? kompatybilne, jednak z wersji 1.60 (i ni?szych) ju? nie.

Lista poprawek:

- Rozwi?zano problem z cieniami na kartach z serii AMD/ATI Radeon 4xxx/5xxx
- Ulepszono blask ?wiat?a
- Rozwi?zano problem z cieniami otoczenia grzybów w Nordmarze na kartach z serii Nvidia GeForce 7xxx
- Naprawiono problem z czeskim wariantem instalacji
- Naprawiono b??d zwi?zany z zadaniem ,,D?ug i weksle\'\'
- Szmer obrazu (opcjonalne)
- Trawa reaguje na kroki bohatera
- Za skóry mrocznych z?baczy my?liwi znowu p?ac? podwójn? cen?
- Otoczka na ekranie podczas zatrucia lub niskiej enrgii ?yciowej bohatera (opcjonalne)
- Kilka drobnych poprawek i usprawnie?
- Ulepszony Bloom/HDR
- Poprawiony efekt wody

Na ko?cu instalacji pojawi si? opcja, czy chcemy obej?? problem z cieniami. Nale?y wybra? j? wtedy, gdy posiadamy karty z serii ATI/AMD 4xxx/5xxx. Opcja ta mo?e by? w??czana i wy??czana w pliku ge3.ini.

> Download
Galeria
napisał: Isentor, dnia 30.05.2010 00:24
 Uruchomili?my ponownie galeri?. Na bie??co aktualizujemy nasze zasoby grafik.

> Galeria
Quest Pack 4 pl!
napisał: Robben, dnia 29.05.2010 00:06
Dobra wiadomo?? dla wszystkich osób zainteresowanych Quest Pack\'iem (najnowszym, oznaczonym numerkiem 4) do Gothic\'a 3. Otó?, dzi?ki RobeNowi, konsulowi CD  Projekt, uda?o nam si? dowiedzie?, ?e prace nad polsk? wersj? tego projektu wreszcie ruszy?y! Sta?o si? to mo?liwe, gdy? t?umaczenie z j?zyka niemieckiego na angielski dobieg?o ko?ca. Teraz wi?c pozostaje tylko czeka? a? ekipa przet?umaczy Quest Pack\'a z angielskiego na polski.

W projekcie bior? udzia? (jak na razie) 4 osoby, a stan t?umaczenia szacuje si? na, ok. 15%. Poza tym poszukiwany jest równie? t?umacz niemieckiego w celu przet?umaczenia readme oraz release notes, a tak?e podr?cznika - w przeciwnym wypadku informacje w nich zawarte b?d? po niemiecku. Polska wersja b?dzie wyposa?ona w instalator z mo?liwo?ci? dezinstalacji dodatku - ma to na celu uchronienie graczy przed ewentualnymi problemami. Natomiast postacie zlecaj?ce nowe zadania NIE b?d? posiada? dialogów mówionych.

> Blog RobeNa
> Quest Pack 4 (grafika)

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176]