Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Ultradesk – nowa polska marka gamingowa
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Arcania - zapowied? na Gry-Online
napisał: Arthas, dnia 23.08.2008 14:29
Gry-Online opublikowa?y dzisiaj obszern? zapowied? czwartej cz??ci Gothica dzi?ki informacjom i wiadomo?ciom zebranym z targów Games Convention 2008. Autorem artyku?u jest Marek „Vercetti” Grochowski, za? w tek?cie poruszany jest przede wszystkim temat grafiki i oprawy wizualnej, która ma - zdaniem twórców zrewolucjonizowa? ówczesne standardy gier PC. Wszystko to poprzez nowoczesne technologie odzworowuj?ce dok?adnie ?wiat i nape?niaj?ce go olbrzymi? ilo?ci? detali. Spellbound zapewnia, ?e ich nowy projekt b?dzie bardzo realny i klimatyczny, przyczyni? si? maj? do tego efekty rodem z Gears of War ( realistyczne elementy otoczenia) oraz Obliviona (silnik SpeedTree). Pozosta?a cz??? artyku?u mówi o nierozstrzygni?tej kwestii g?ównego bohatera, bo by? mo?e nie b?dzie to doskonale znany nam Bezimienny, a tak?e o samej rozgrywce i nowych metodach walki. Odno?nie fabu?y zapowiedziano, ?e podczas gry spotkamy starego przyjaciela - Lestera, którego to u?yto do pokazania trójwymiarowych modeli postaci. Ca?o?? poni?ej pod dost?pnym linkiem.

Odno?niki:

Gothic 3: Forsaken Gods - nowy gameplay
napisał: IsentoR, dnia 23.08.2008 11:20
Niespe?na godzin? temu w serwisie YouTube.com pojawi? si? nowy, nakr?cony przez fana gameplay z dodatku Zapomniani Bogowie.

Odno?niki:

Gothic 3: Forsaken Gods - kolejny trailer
napisał: Arthas, dnia 23.08.2008 00:08
JoWooD na targach Games Convention pokaza?o drugie ju? video prosto z dodatku - Zapomniani Bogowie. Na materiale filmowym mo?na obejrze? ?wiat Myrtany, a w szczególno?ci zamek w Faring i troch? innych, pobocznych lokacji. Filmik cho? do?? krótki, nasyca apetyty graczy i fanów jeszcze bardziej.

> Gameplay 2 (materia? filmowy z gry)
> Dyskusja na forum
Rozstrzygni?cie konkursu "Amulet ?ni?cego"
napisał: Arthas, dnia 22.08.2008 21:54
Poznali?my zwyci?zc? konkursu na najlepszy projekt Amuletu ?ni?cego. Tym szcz??liwcem zosta? u?ytkownik jugord, decyzja zosta?a podj?ta przez specjaln? komisj? na Games Convention, w której sk?ad weszli cz?onkowie Spellbound, JoWooD i WorldofGothic. Jak przyzna? EDL - pracownik obecnych twórców Arcania: A Gothic Tale, wybór nie by? ?atwy, gdy? wiele prac by?o ?wietnych. Za rok tak?e ma odby? si? podobnego rodzaju konkurs. G?osowanie na forum WoG.de trwa jednak?e dalej (do 25 sierpnia) i równie? spo?ród zg?oszonych prac wy?oniony b?dzie wygrany (g?osami u?ytkowników forum).

> Wyniki
> Zwyci?ski projekt
> Galeria prac
Faktów o Risen ci?g dalszy
napisał: Arthas, dnia 22.08.2008 21:34
Konkurencja czwartej cz??ci Gothic nie ?pi. Na trwaj?cych Games Convention omówiony dzi? zosta? Risen, gdy? w?a?nie dzisiaj odby?a si? konferencja Deep Silver/Koch Media i Piranha Bytes.
Ca?o?? ma by? po??czeniem gry akcji i RPG. Risen rozgrywa? si? ma na tajemniczej wyspie wulkanicznej, za? ca?ym terenem zarz?dza inkwizycja - kontroluje w?a?ciwie ka?dy aspekt i dziedzin? na wyspie. Wielki inkwizytor buduje na niej sw? prywatn? armi?, za? wszystko to przez "magiczne kamienie", które pojawiaj?c si? tu i tam sprawiaj?, ?e wokó? dziej? si? bardzo dziwne rzeczy. Najbardziej zauwa?alnym sposobem ich oddzia?ywania s? niespotykane dot?d ruiny, które wy?aniaj? si? z g??bi ziemi, kryj? one ca?e hordy potworów i przeró?nych bestii. Nowe dzie?o PB ma si? skupi? na opowiadanej historii, tote? fabu?a podzielona b?dzie na rozdzia?y. Nie przeszkodzi to nam jednak zwiedza? wyspy, jednak niektóre lokacje dost?pne b?d? jedynie wtedy, gdy popchniemy akcj? do przodu. Co do klasy naszego "heroes'a", zale?e? b?dzie ona od frakcji, do jakiej zdecydujemy do??czy?, natomiast je?li nie b?dziemy ostro?ni przy kontaktach z inkwizycj?, mo?emy zosta? przymusowo do niej wcieleni. Twórcy sagi Gothic zapowiadaj? uproszczenie statystyk bohatera, aczkolwiek mo?emy si? spodziewa? du?ej palety umiejetno?ci bitewnych. Grania starczy na jakie? 50 godzin.

>
Dyskusja na forum
> News Gamikaze.pl
> Oficjalna strona Risen

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177]