Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Gothic 3: Forsaken Gods - kolejny trailer
napisał: Arthas, dnia 23.08.2008 00:08
JoWooD na targach Games Convention pokaza?o drugie ju? video prosto z dodatku - Zapomniani Bogowie. Na materiale filmowym mo?na obejrze? ?wiat Myrtany, a w szczególno?ci zamek w Faring i troch? innych, pobocznych lokacji. Filmik cho? do?? krótki, nasyca apetyty graczy i fanów jeszcze bardziej.

> Gameplay 2 (materia? filmowy z gry)
> Dyskusja na forum
Rozstrzygni?cie konkursu "Amulet ?ni?cego"
napisał: Arthas, dnia 22.08.2008 21:54
Poznali?my zwyci?zc? konkursu na najlepszy projekt Amuletu ?ni?cego. Tym szcz??liwcem zosta? u?ytkownik jugord, decyzja zosta?a podj?ta przez specjaln? komisj? na Games Convention, w której sk?ad weszli cz?onkowie Spellbound, JoWooD i WorldofGothic. Jak przyzna? EDL - pracownik obecnych twórców Arcania: A Gothic Tale, wybór nie by? ?atwy, gdy? wiele prac by?o ?wietnych. Za rok tak?e ma odby? si? podobnego rodzaju konkurs. G?osowanie na forum WoG.de trwa jednak?e dalej (do 25 sierpnia) i równie? spo?ród zg?oszonych prac wy?oniony b?dzie wygrany (g?osami u?ytkowników forum).

> Wyniki
> Zwyci?ski projekt
> Galeria prac
Faktów o Risen ci?g dalszy
napisał: Arthas, dnia 22.08.2008 21:34
Konkurencja czwartej cz??ci Gothic nie ?pi. Na trwaj?cych Games Convention omówiony dzi? zosta? Risen, gdy? w?a?nie dzisiaj odby?a si? konferencja Deep Silver/Koch Media i Piranha Bytes.
Ca?o?? ma by? po??czeniem gry akcji i RPG. Risen rozgrywa? si? ma na tajemniczej wyspie wulkanicznej, za? ca?ym terenem zarz?dza inkwizycja - kontroluje w?a?ciwie ka?dy aspekt i dziedzin? na wyspie. Wielki inkwizytor buduje na niej sw? prywatn? armi?, za? wszystko to przez "magiczne kamienie", które pojawiaj?c si? tu i tam sprawiaj?, ?e wokó? dziej? si? bardzo dziwne rzeczy. Najbardziej zauwa?alnym sposobem ich oddzia?ywania s? niespotykane dot?d ruiny, które wy?aniaj? si? z g??bi ziemi, kryj? one ca?e hordy potworów i przeró?nych bestii. Nowe dzie?o PB ma si? skupi? na opowiadanej historii, tote? fabu?a podzielona b?dzie na rozdzia?y. Nie przeszkodzi to nam jednak zwiedza? wyspy, jednak niektóre lokacje dost?pne b?d? jedynie wtedy, gdy popchniemy akcj? do przodu. Co do klasy naszego "heroes'a", zale?e? b?dzie ona od frakcji, do jakiej zdecydujemy do??czy?, natomiast je?li nie b?dziemy ostro?ni przy kontaktach z inkwizycj?, mo?emy zosta? przymusowo do niej wcieleni. Twórcy sagi Gothic zapowiadaj? uproszczenie statystyk bohatera, aczkolwiek mo?emy si? spodziewa? du?ej palety umiejetno?ci bitewnych. Grania starczy na jakie? 50 godzin.

>
Dyskusja na forum
> News Gamikaze.pl
> Oficjalna strona Risen
Gothic 4: Arcania na GC 2008
napisał: Arthas, dnia 20.08.2008 22:01
Gothic 4: Arcania - bo tak b?dzie brzmie? oficjalna nazwa czwartej cz??ci Gothic zaprezentowana. Mimo, i? ciekawscy mogli zobaczy? tylko 4 nowe zdj?cia i obrazy z gry, ujawniono sporo nowych faktów:
 • Nowy, zaawansowany system pogodowy
 • Zmieniony system walki (od teraz, je?eli cz??ciej bohater b?dzie u?ywa? ?uku, to b?dzie w nim bardziej bieg?y i lepszy)
 • Amulet, na który rozstrzygni?to dzisiaj konkurs b?dzie odgrywa? wa?n? rol? w grze
 • ?wiat gry w porównaniu z prequelami ma by bogatszy w detale i wygl?da? wiernie i bardziej klimatycznie
 • "Light exposure control" znany z Crysis - dynamiczne o?wietlenie
Reszta wie?ci to cho?by to, ?e opowiadania, które podkre?lane by?y przy okazji zapowiadania Gothic 4 w Game Star b?d? mia?y za cel wyja?ni? co dzia?o si? mi?dzy dodatkiem do Gothic 3, a cz??ci? czwart?. Natomiast na stanowiskach wydawcy G4, na Games Convention mo?na by?o obejrze? dzi? nowy film z gry, z którym powinien zaznajomi? si? ka?dy fan sagi. Data wydania gry oscyluje wokó? czwartego kwarta?u 2009 roku.

> Dyskusja na forum 
Gothic 3: Forsaken Gods na GC 2008
napisał: Arthas, dnia 20.08.2008 21:21
Konferencja JoWooD na odbywaj?cych si? targach w Lipsku ju? zako?czona, my natomiast dostali?my gar?? nowych informacji i wiadomo?ci o zbli?aj?cym si? wielkimi krokami dodatku do G3 - Zapomnianych Bogach. Oto one:
 • Brak nowego ?wiata/miejsc, jednak stare zostan? ca?kowicie zmienione (mi?dzy innymi Montera, Silden, Gotha, Faring i Vengard).
 • Nowi NPC w pojedynczych lokacjach, wi?cej sklepów i handlarzy.
 • 7 nowych typów przeciwników.
 • Akcja dodatku b?dzie dzia? si? 2 lata po wydarzeniach z podstawki (orkowie zostan? wygnani z Myrtany, a miasta zostan? powoli odbudowane).
 • Nowe elementy wprowadzone do walki np. szybki skok.
 • Grafika pozostanie niezmieniona.
 • Przewidywany czas uko?czenia to 20 - 25 godzin gry.
 • Dodatek z??czy histori? z Gothic 3 z t?, która b?dzie fabu?? Gothic 4.
Na konferencji zaprezentowano angloj?zyczne demo, jednak zabroniono robi? screenów z gry, natomiast te, które zdoby?o WorldofGothic.de cho? nie najlepszej jako?ci, grzechem by?oby na nie nie spojrze?. Nad dodatkow? przygod? Bezimiennego pracuje nieznane nam do tej pory studio Trine Games pochod?ce z Indii, które na swym koncie nie ma zbyt wielu produkcji, za? twórcy Arcanii - Spellbound z nimi wspó?pracuje. Premiera Zapomnianych Bogów przewidziana jest na listopad bie??cego roku.

> Dyskusja na forum
> Screeny Gothic 3: Forsaken Gods
> News WorldofGothic.de
> Trine Games Studio
> Gameplay (materia? filmowy z gry)

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176]