Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Ultradesk – nowa polska marka gamingowa
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Pocz?tek historii w Arcanii
napisał: Robben, dnia 01.07.2010 19:54
Kilka dni temu na stronie Gaming Nexus ukaza?a si? zapowied? Arcanii przedstawionej na E3. Wi?kszo?? informacji ju? znamy, ale w tek?cie zosta?y zawarte do?? szczegó?owe informacje o pocz?tku fabu?y, która prezentuje si? do?? nietypowo, jak na Gothic\'a.

Pasterz pracuj?cy w gospodarstwie, przedstawia si? ojcu swojej narzeczonej, Ivy, i prosi o jej r?k?. Po tym, jak wykona trzy wyznaczone przez niego zadania (dwa z nich mo?na by?o zobaczy? ogl?daj?c niedawny gameplay), dostaje pozwolenie na ?lub. Dalej podczas podró?y spotyka wied?m?, która w dziwny sposób sprawia, ?e otrzymuje wiedz? o magii, dzi?ki której mo?e szybciej biega?, korzysta? z czarów ognistych, dezorientowa? swoich wrogów, etc. Kiedy ju? jednak bohater wraca do wioski, okazuje si?, ?e wszystko zosta?o zniszczone i spalone. Od teraz chce si? zem?ci? na winnych ataku na jego ziemi?.

> Zapowied?
Data premiery Arcanii
napisał: Robben, dnia 29.06.2010 19:17
Na stronie Boerse Express ukaza? si? wywiad z tymczasowym prezesem zarz?du JoWood, Franz\'em Rossler\'em. Wywiad skupia si? przede wszystkim na dzia?alno?ci przedsi?biorstwa firmy, cho? mo?na równie? znale?? kilka istotnych informacji o Arcanii.

Jedn? z nich jest nowa data wydania gry, która wypada na 12 pa?dziernik tego roku, a nie, jak wcze?niej zak?adano, na wrzesie?. Poza tym, mo?na si? jeszcze dowiedzie?, ?e bud?et Arcanii wynosi 6 mln euro.

Miejmy nadziej?, ?e z t? dat? premiery nie b?dzie ju? ?adnego zamieszania i ?e rzeczywi?cie gra trafi do sprzeda?y w po?owie pa?dziernika (oby tylko bez bugów, rzecz jasna...).

> Wywiad
Arcania: Gothic 4 - ci?g dalszy materia?ów wideo
napisał: Robben, dnia 27.06.2010 20:05
Na stronie tvgry i GottGame ukaza?y si? kolejne gameplay\'e z Arcanii. Pierwszy filmik przedstawia bieganin? po ?wiecie, rozmowy z postaciami (m.in. z Diego) i menu gry, w którym spo?ród ró?nych opcji, mo?emy ujrze? cztery poziomy trudno?ci - Easy, Normal, Hard i... Gothic. Ciekawe, czym szczególnym b?dzie wyró?nia? si? ten ostatni na tle pozosta?ych. Drugi filmik to przede wszystkim zwiedzanie podziemi i walki.

Gra nie wygl?da imponuj?co, co zreszt? sugeruje lektor komentuj?cy gameplay na tvgry (animacje i grafika pozostawiaj? sporo do ?yczenia), ale na filmikach prezentowana jest gra przeznaczona na konsol? Xbox 360, a na tej platformie Arcania wygl?da du?o gorzej ni? na PC - niestety.

> Gameplay 1
> Gameplay 2
Nowe artworki z Arcanii
napisał: Robben, dnia 23.06.2010 22:05
W sieci pojawi?o si? sporo nowych artworków z Arcanii. Mo?emy na nich ujrze? m.in. szkice domostw, ubra?, zbroi, broni i bestii.

> Artworki
Kolejne dwa gameplay\'e z Arcanii
napisał: Robben, dnia 20.06.2010 21:44
Po opublikowaniu dwóch materia?ów wideo z Arcanii i screen\'ach, przyszed? czas na kolejne dwa gameplay\'e z targów E3. Pierwszy z nich przedstawia pocz?tek gry, kiedy bohater udaje si? do pobliskiej wioski i prowadzi rozmowy z postaciami oraz wykonuje jedno z pierwszych zada?. Drugi gameplay prezentuje walki z potworami, w tym wizyt? w lochu, który mieli?my ju? okazj? zobaczy? w poprzednim gameplay\'u.

 


Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177]