Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Soulfire kontratakuje
napisał: Serail, dnia 24.09.2008 20:28
SoulFire og?osi?o w?a?nie, ?e wszystkie 7 modyfikacji, które zosta?y przez nich spolszczone w ca?ej historii istnienia teamu zostan? poprawione oraz do ka?dej z nich zostanie nagrany dubbing. Dla przypomnienia podam tytu?y tych produkcji:
-"Mod ?wi?teczny"
-"Die bedrohung"
-"Wspólnota ?witu"
-"Mielizna"
-"Bumshak"
-"The Den"
-"VisiGothic"
Teraz b??dy, które irytowa?y graczy w m.in. "The Den", czy te? "Mieli?nie" zostan? poprawione, a mody, które do tej pory nie zosta?y zaopatrzone w dubbing dostan? prawdziwy i profesjonalny dubbing. Jak dowiedzia?em si? w rozmowie z jednym z modderów, Soulfire ma w swoim zapleczu oko?o 20 osób, które z ch?ci? pod?o?? g?os pod ró?ne postaci w modach. Jednak nie oznacza to, ?e zwyk?y szary gracz nie mo?e uczestniczy? w tym przedsi?wzi?ciu. Wystarczy wys?a? próbk? swojego g?osu na kontakt@soulfire.pl. Kto wie, mo?e to twoim g?osem b?dzie mówi? ork Bumshak lub Vladimir z "The Den". Aktualnie team ten pracuje nad dubbingiem do "Moda ?wi?tecznego", zaraz potem rozpoczn? si? prace nad 'The Den", którego dubbing pozostawia? wiele do ?yczenia, nie tylko on zreszt?. Co wyniknie z tego projektu? Zobaczymy w najbli?szej przysz?o?ci.
Wznowione prace na "GerranHeart"
napisał: Serail, dnia 24.09.2008 15:22
Prace nad modem "GerranHeart" zosta?y wznowione. Dekster17, który by? odpowiedzialny za nadzorowanie prace ekipy pracuj?cej nad demem o?wiadczy?, i? zaraz po wydaniu patcha poprawiaj?cego bugi i wydaniu dubbingu ekipa we?mie si? do prac nad pe?n? wersj?. Oto o?wiadczenie tego moddera dotycz?ce tej?e produkcji.
"Demo, to nie by? prolog. To by?o demo - zobaczymy to w pe?nej wersji (oczywi?cie zmodyfikowane). Pocz?tek b?dzie taki sam. Mog? wam wyjawi?, jak spotkamy asasynów. Zauwa?yli?cie, ?e pewna jaskinia jest pusta? To b?dzie mia?o z tym zwi?zek. Gdy wyruszymy na misj?, aby zbada? klasztor, zostaniemy zaczepieni przez jednego z asasynów. Wyjawi nam troch? faktów, których ju? zd??yli si? dowiedzie? o piratach i sytuacji na wyspie. Dowiemy si?, czemu nasz bohater zosta? tak mi?o przyj?ty przez "w?a?cicieli" wyspy, jednak?e musimy mie? si? ca?y czas na baczno?ci - ka?dy asasyn to kawa? skurwiela i jest gotów zabi? najlepszego kumpla za mieszek z?ota."
Data premiery nie zosta?a jeszcze ustalona, jednak?e ju? nied?ugo na ?amach Tawerny Gothic b?dzie mo?na przeczyta? wywiad przeprowadzony z Deksterem17. Warto równie? wspomnie?, ?e grupa modderska odpowiedzialna za wydanie "GH" szuka aktualnie ludzi ch?tnych do podk?adania g?osu bohaterom, których spotkali?my w modzie.
Zapomniani Bogowie - 60 screenów!
napisał: IsentoR, dnia 24.09.2008 10:32
Na ?amach niemieckiego serwisu gamershell opublikowano 60 screenshotów pochodz?cych z najnowszego dodatku do gry Gothic 3. Wkrótce wszystkie z nich znajdziecie w naszej galerii tymczasem zapraszam na wspomnian? witryn?.

> Zapomniani bogowie 60 screenów
> Dyskusja na forum
Weekend z modem
napisał: IsentoR, dnia 19.09.2008 20:04
Przez jaki? czas nie publikowali?my weekendów z modem. Czas wakacyjny jednak min??, redaktorzy wypocz?li wiec pora bra? si? za robot?. W ten weekend poczytacie o moich poczynaniach w modzie Misterium oraz o tym jakie wra?enie wywar? na Serailu mod GerranHeart . Zapraszam do lektury i przypominam o nadsy?aniu prac do weekendu z fanartem. Pami?tajcie, wszystkie opisywane modyfikacje znajdziecie w naszych "plikach".

> Weekend z modem "Misterium DEMO"
> Weekend z modem "GerranHeart DEMO"
> Spis weekendów z modem
> Jak instalowa? modyfikacje?
Biuletyn nr 2 "Modyfikacje"
napisał: IsentoR, dnia 19.09.2008 18:25
Pragn? powiadomi? was drodzy userzy o zako?czeniu prac nad 2 numerem biuletynu zatytu?owanym "Modyfikacje". Przepraszamy za tak spory po?lizg z terminem, który wynikn?? z powodu spraw reorganizacyjnych.

Co w nowym biuletynie:
Witam w drugim numerze naszego biuletynu. Tym razem tematem przewodnim s? modyfikacje, wi?c w tym miesi?cu b?dziecie mieli mo?liwo?? przeczytania wielu recenzji modów do "Gothica 1" oraz "Nocy Kruka", w numerze równie? znajduje si? wiele wywiadów z modderami z ró?nych teamów, co wi?cej, specjalnie na potrzeby tego biuletynu stworzyli?my wielki spis grup modderskich, niestety ze wzgl?dów technicznych nie mogli?my opisa? wszystkich teamów, lecz mamy nadziej?, ?e w kolejnych numerach uzupe?nimy ten artyku?, tak aby?cie byli na bie??co. Wró?my jednak jeszcze do artyku?ów. W tym miesi?cu Boba Fett napisa? dla was pot??n? zapowied? "Dziejów Khorinis", najnowszego produktu SoulFire, na którego czekali?my ju? wiele miesi?cy, Lord Sado zagra? w "Nergeth Prolog", czy mu si? spodoba?? Sprawd?cie sami.
Przygotowali?my równie? dla was recenzj? "The Trial", bardzo oryginalnej i ciekawej modyfikacji, szczegó?owo opisali?my wam równie? porównanie modyfikacji "63", "Fight Contes" oraz "Supsfcavenger", zobaczcie sami w co warto zagra?, a na deser napisa?em dla was krótk? recenzj? "Assasins Mod", któr? jaki? czas temu zrobi? Damianx. Jak ju? mówi?em wcze?niej, nasza redakcja przygotowa?a dla was równie? ogromn? dawk? wywiadów, tak wi?c Eregrin rozmawia? z administratorem forum The Modders- Kazzmirem, który opowiada nam o kulisach swojej pracy, postanowili?my porozmawia? równie? z Bratem Xardasa o projekcie "zangielszczenia" wspania?ej modyfikacji "Poziomek" "Mroczne Tajemnice", przeprowadzi?em dla was równie? wywiad z Xardasem17 o projekcie jego teamu- "Wyzwolenie", a na zako?czenie dostaniecie materia? exclusive, specjalnie dla biuletynu TG nasza redakcja rozmawia?a z Orcwarriorem i Aragornem o wspania?ym modzie "Czas Zap?aty" oraz o tym co b?dzie robi?a grupa "The Modders" po wydaniu "CZ".
Powiem jeszcze kilka s?ów o ankiecie, któr? stworzy?em na forum. Jako ?e biuletyn TG jest robiony dla was, to wy decydujecie jak ma wygl?da?, tak wi?c patrz?c na wyniki ankiety postaramy si? pisa? artyku?y bardziej "na luzie", co prawda jeszcze nie od tego numeru, bo przecie? jak mo?na pisa? ?miesznie o modach? Ale ju? od kolejnych numerów przegl?daj?c ten zin zauwa?ycie zmiany, drugie miejsce w ankiecie zaj??a opcja "Dajcie co? o stronie i forum" i mieli?my dla was przygotowane obszerny dzia? o forum, ale z powodu problemów reorganizacyjnych dali?my tylko artyku? Eregrina "Porady dla userów", oczywi?cie zaleg?e artyku?y dostaniecie ju? w Pa?dzierniku.

> nr 2 "Modyfikacje"
> Dyskusja na forum

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176]