Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

E3, Gamespot.com i po raz kolejny Arcania
napisał: Dante, dnia 06.06.2009 12:16
Redaktorzy Gamespot.com byli kolejnymi, którzy mieli okazj? zobaczy? oraz zagra? w Arcani? na zako?czonych ju? targach E3. Artyku? nie wnosi wielu nowych informacji (wi?kszo?? ju? napisa? Gamestar.de), lecz zwraca uwag? na minimap? i styl questów przypominaj?cy ten znany z World of Warcraft.

> Artyku? na Gamespot.com
Arcania z E3 na Gamestar.de
napisał: Dante, dnia 06.06.2009 00:34
Redaktorzy serwisów Gamestar oraz GamePro mieli okazj? na zamkni?tej konferencji JoWooD na targach E3 zobaczy? najnowsz? cz??? sagi, a mianowicie Arcania: A Gothic tale.

Gamestar zamie?ci? na swojej stronie film wideo z rozgrywki. W materialne widzimy naszego bohatera przechadzaj?cego si? po wiosce na pla?y oraz walcz?cego z ró?nymi przeciwnikami, zarówno za pomoc? miecza, ?uku i magii. Pokazana zosta?a równie? mapa po?udniowej wyspy.

Redaktorzy ujawniaj? równie? wiele istotnych informacji nt. zmian w systemie walki; zast?pienia run teleportacyjnych kamieniami o tych samych w?a?ciwo?ciach, które b?d? rozsiane po ca?ym ?wiecie gry oraz to, ?e akcja b?dzie si? toczy? na czterech wyspach, a na filmie ogl?damy dwie: Fesyhr (na której zaczniemy przygod?) oraz najwi?kszej z archipelagu Argaan.

> Materia? Wideo
Arcania - Artyku? + Screeny na RPGamer
napisał: Arthas, dnia 05.06.2009 09:42
W serwisie RPGamer pojawi? si? artyku? na temat ci?gle tworzonej, czwartej cz??ci Gothic. Tekst porusza takie kwestie rozgrywki jak poziom trudno?ci, dzi?ki któremu w zamierzeniu Spellbound gra dost?pna ma by? zarówno dla nowicjuszy, jak i graczy du?o bardziej do?wiadczonych, obytych z sag?. CRPG ma sk?ada? si? z 300 zada?, w tym 2/3 z nich b?d? zadaniami g?ównymi, pozosta?e 100 to questy poboczne. Do dyspozycji oddanych nam b?dzie pi?? gildii i trzy frakcje. Gracz mo?e nie zdecydowa? si? na do??czenie do ?adnej z gildii. Dla przyk?adu podano gildi? maga i wojownika. Osób zlecaj?cych misje nie b?dzie mo?na u?mierci?, cho? wprawdzie walka z nimi b?dzie mo?liwa. System walki równie? b?dzie zmodyfikowany. Zostanie dodana mo?liwo?? zadawania krytycznych ciosów (gdy po zadanym obra?eniu zobaczymy na ekranie charatkerystyczn? po?wiat?). Zgodnie z za?o?eniami, gra powinna pojawi? si? na pó?kach sklepowych w pierwszym kwartale 2010 roku.

> Screeny
> Artyku? na RPGamer (ang)
Z?ote Wrota - Klasztor Magów Wody
napisał: Arthas, dnia 04.06.2009 22:36
Prace nad modyfikacj? tworzon? pod Gothic II: Noc Kruka id? pe?n? par?. Ekipa intensywnie pracuje fabu??, dialogami, skryptami, a tak?e nad nowymi lokacjami. Jednym z nowych miejsc w modzie jest Klasztor Magów Wody, który w zamierzeniu twórców ma by? pot??n?, magiczn? organizacj?, do której wst?pi? b?d? mogli jedynie nieliczni. Z?ote Wrota Team przygotowa? porcj? screenów z tej?e lokacji, które dost?pne do wgl?du znajduj? si? na ich oficjalnej stronie.

> Screeny
> Oficjalna strona Z?ote Wrota Team
Arcania na GamingExcellence.com
napisał: Dante, dnia 04.06.2009 20:37
Na serwisie GamingExcellence.com pojawi? si? krótki artyku? na temat produkcji studia Spellbound. Redaktorzy serwisu mieli okazj? zobaczy? gr? na trwaj?cych w Los Angeles targach E3. Tekst opisuje system walki, jedne z pierwszych informacji na temat magii oraz tajemniczego systemu atomsferycznego. Ponadto gra b?dzie dost?pna dla wszystkich, nie tylko dla tzw. "hardokorowców".

> GamingExcellence.com

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176]