Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Ultradesk – nowa polska marka gamingowa
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Przegl?d Tygodnia
napisał: Dante, dnia 07.06.2009 22:03
                  

Witajcie! Powracamy z [i]Przegl?dem Tygodnia[/i] po tygodniowej przerwie spowodowanej niczym innym, jak brakiem materia?u. Tak czasami bywa. Jednak ostatni tydzie? to po prostu ewenement: trzy strony newsów, na których pojawi?o si? mnóstwo informacji, ale nie tylko. Zapraszam do lektury!

26 maja wkroczyli?my na scen?, a dok?adniej nasz? kategori? [i]modyfikacje[/i], który to zaktualizowa? Serail. Teraz macie przejrzysty dost?p do takich dzia?ów jak [i]Aspekty techniczne moddingu[/i] czy [i]Publikacje modderów[/i]. Zatem jak ju? znudzi?a Ci si? o? fabularna ze wszystkich cz??ci sagi, czym pr?dzej udaj si? do opisywanej kategorii i zagraj w inne produkcje.

Dwa dni pó?niej dalej kr??yli?my w tematach modyfikacji. Tym razem na naszym forum user o nicku [i]Judge[/i] opublikowa? swoj? modyfikacj? do pierwszej cz??ci Gothica, której akcja rozgrywa si? w jednej z kopalni Myrthany. Mod oferuje 15 nowych npc i kilka questów. Dzie?o Judge\'a nosi nazw? [i]"The Mine"[/i]

Z systematyczno?ci? zegarka Seraila dwie doby po ostatniej wiadomo?ci opublikowa? nasz sta?y cykl [i]"Z ?ycia forum"[/i]. W tym swego rodzaju przegl?dzie pojawi?y si? spisy najciekawszych tematów m.in [i]O co chodzi Y\'Berionowi?[/i] czy [i]Która gildia?[/i]. Obecno?ci? mog? poszczyci? si? równie? w?asne dzie?a naszych u?ytkowników, rozwi?zania problemów do wszystkich cz??ci, konkurs [i]Oce? poprzednika 5[/i] oraz wiele tematów nie zwi?zanych z tematyk? Gothica.

I tak przechodzimy do tego "historycznego" tygodnia. By? pocz?tek czerwca, a za plecami czeka?y Electronic Enterteiment Expo czyli najpopularniejsze targi elektroniczej rozrywki E3. W Los Angeles pokazano wiele nowo?ci, zarówno gier jak i sprz?tu do grania. Do najciekawszy mo?na zaliczy? Mass Effect2, Alan Wake czy Heavy Rain.
Oczywi?cie na imprezie pojawi? si? równie? JoWooD, ale co pokaza? dowiecie si? z dalszej cz??ci materia?u.

3 czerwca 2009 A.D [i]Wog[/i] opublikowa? na swojej stronie kolejne opowiadanie z cyku "Rozdarta Dziewica" o tytule [i]"Numer Trzeci[/i]. Autorem opowiadania jest Daniel Stacey, a sam utwór kontynuuje opowie?? z innego dzie?a Stacey\'a o nazwie [i]"Ped[/i].
Opowiadanie opowiada o wydarzeniach poprzedzaj?cych ?mier? Belgora, a akcj? odbieramy z pozycji pierwszej osoby wcielaj?c si? we wcze?niej wspomnianego Peda.

Tego samego dnia pojawi?y si? nowe informacji na temat modyfikacji studia Sharkdata Mod Team o tytule "Wizja". Dowiadujemy si? m.in o otoczce fabularnej, nowych rzeczy, które znajd? si? w modzie oraz mo?emy zobaczy? par? screenów. Modyfikacja przygotowywana jest dla Gothic 1.

3 czerwca jeszcze nie koniec...

Spellbound za po?rednictwem WorldofGothic.com zaprezentowa?o tapeto-kalendarz z motywami Arcanii na miesi?c czerwiec.

W ogólno?wiatowej zmowie maj?cej wyko?czy? naszych redaktorów uczestniczyli równie? ch?opaki z Khorana Team, którzy wydali patcha do [i]Khorana Prolog[/i]. Naprawia on kilka pomniejszych b??dów logicznych i eliminuje literówki zawarte w dialogach. £ata powsta?a z my?l? o niemieckiej wersji Khorany.

Zamykaj?c s?awetny dzie?, w magazynie Bild ukaza? si? szeroki na pi?? stron artyku? o Arcania: A Gothic tale. Najwa?niejszym jest, ?e pojawi?o si? w nim kilka nowinek dotycz?cych gameplay\'a, a tak?e wywieranie wp?ywu na magi? maj?c? zmienia? pogod? oraz napa?? na wiosk? g?ównego bohatera gry.

Drugi news od góry

Ju? 4 czerwca na ?amach serwisu IGN opublikowano nowe screeny z Arcania: A Gothic Tale.

Mimo skromnego pocz?tku dzie? okaza? si? by? owocny za spraw? GamingExcellence.com, który to opublikowa? arytku? z pokazu Arcanii na targach E3. Tekst opisuje system walki, jedne z pierwszych informacji na temat magii oraz tajemniczego systemu atmosferycznego. Ponadto gra b?dzie dost?pna dla wszystkich, nie tylko dla tzw. "hardokorowców".

Na zako?czenie czwartego dnia, szóstego miesi?ca by? równie? i polski akcent za spraw? Z?ote Wrota Team, który opublikowa? nowe informacje na temat znajduj?cego si? w ich modyfikacji Klasztoru Magów Wody.

Kolejnego dnia na serwisie RPGamer pojawi? si? kolejny artyku? o Arcanii. Nie b?d? pisa? skrótu, a za to poni?ej macie ca?y news autorstwa Arthasa.

[i]"W serwisie RPGamer pojawi? si? artyku? na temat ci?gle tworzonej, czwartej cz??ci Gothic. Tekst porusza takie kwestie rozgrywki jak poziom trudno?ci, dzi?ki któremu w zamierzeniu Spellbound gra dost?pna ma by? zarówno dla nowicjuszy, jak i graczy du?o bardziej do?wiadczonych, obytych z sag?. CRPG ma sk?ada? si? z 300 zada?, w tym 2/3 z nich b?d? zadaniami g?ównymi, pozosta?e 100 to questy poboczne. Do dyspozycji oddanych nam b?dzie pi?? gildii i trzy frakcje. Gracz mo?e nie zdecydowa? si? na do??czenie do ?adnej z gildii. Dla przyk?adu podano gildi? maga i wojownika. Osób zlecaj?cych misje nie b?dzie mo?na u?mierci?, cho? wprawdzie walka z nimi b?dzie mo?liwa. System walki równie? b?dzie zmodyfikowany. Zostanie dodana mo?liwo?? zadawania krytycznych ciosów (gdy po zadanym obra?eniu zobaczymy na ekranie charakterystyczn? po?wiat?). Zgodnie z za?o?eniami, gra powinna pojawi? si? na pó?kach sklepowych w pierwszym kwartale 2010 roku."[/i]

Wczoraj znowu bombardowa?y na Gamestard.de oraz Gamespot.com ;

Gamestar zamie?ci? na swojej stronie film wideo z rozgrywki. W materialne widzimy naszego bohatera przechadzaj?cego si? po wiosce na pla?y oraz walcz?cego z ró?nymi przeciwnikami, zarówno za pomoc? miecza, ?uku i magii. Pokazana zosta?a równie? mapa po?udniowej wyspy.


Natomiast artyku? Gamespot\'a nie wniós? ?adnych rewelacji, ale zwraca uwag? na minimap? i styl questów rodem z WoW\'a.

Dzisiaj ju? troch? spokojniej, bo tylko jeden news. JoWooD opublikowa?o trzy nowe screeny dot?d nieujawnione, nawet na E3. Zwraca uwag? fakt, ?e na wszystkich brakuje minimapy, kompasu itd. Podobno pokierowane to jest ide?, ?e najciekawsz? rzecz? w grze b?dzie eksploracja ?wiata na tzw. "w?asny rachunek".

[i]Dante[/i]
Nowe screeny z Arcania: A Gothic tale
napisał: Dante, dnia 07.06.2009 12:16
Po wielu informacjach i obrazach z E3, JowooD opublikowa? trzy nowe screeny z czwartej cz??ci sagi. Wszystkie "zrzuty" zosta?y wykonane bez w??czonych tzw. "pomocników", czyli minimapy, kompasu etc. Poniek?d jest to podyktowane faktem, ?e fani serii krytykowali mocno te wszystkie "pomocniki", twierdz?c i? g?ówn? przyjemno?ci? p?yn?c? z gry jest eksploracja ?wiata samemu bez ?adnych pomocy. Obserwuj?c screeny mo?na stwierdzi? równie?, ?e s? one zbyt kolorowe, a na jednym z nich widzimy po raz pierwszy jaszczurk?.

> Screeny


E3, Gamespot.com i po raz kolejny Arcania
napisał: Dante, dnia 06.06.2009 12:16
Redaktorzy Gamespot.com byli kolejnymi, którzy mieli okazj? zobaczy? oraz zagra? w Arcani? na zako?czonych ju? targach E3. Artyku? nie wnosi wielu nowych informacji (wi?kszo?? ju? napisa? Gamestar.de), lecz zwraca uwag? na minimap? i styl questów przypominaj?cy ten znany z World of Warcraft.

> Artyku? na Gamespot.com
Arcania z E3 na Gamestar.de
napisał: Dante, dnia 06.06.2009 00:34
Redaktorzy serwisów Gamestar oraz GamePro mieli okazj? na zamkni?tej konferencji JoWooD na targach E3 zobaczy? najnowsz? cz??? sagi, a mianowicie Arcania: A Gothic tale.

Gamestar zamie?ci? na swojej stronie film wideo z rozgrywki. W materialne widzimy naszego bohatera przechadzaj?cego si? po wiosce na pla?y oraz walcz?cego z ró?nymi przeciwnikami, zarówno za pomoc? miecza, ?uku i magii. Pokazana zosta?a równie? mapa po?udniowej wyspy.

Redaktorzy ujawniaj? równie? wiele istotnych informacji nt. zmian w systemie walki; zast?pienia run teleportacyjnych kamieniami o tych samych w?a?ciwo?ciach, które b?d? rozsiane po ca?ym ?wiecie gry oraz to, ?e akcja b?dzie si? toczy? na czterech wyspach, a na filmie ogl?damy dwie: Fesyhr (na której zaczniemy przygod?) oraz najwi?kszej z archipelagu Argaan.

> Materia? Wideo
Arcania - Artyku? + Screeny na RPGamer
napisał: Arthas, dnia 05.06.2009 09:42
W serwisie RPGamer pojawi? si? artyku? na temat ci?gle tworzonej, czwartej cz??ci Gothic. Tekst porusza takie kwestie rozgrywki jak poziom trudno?ci, dzi?ki któremu w zamierzeniu Spellbound gra dost?pna ma by? zarówno dla nowicjuszy, jak i graczy du?o bardziej do?wiadczonych, obytych z sag?. CRPG ma sk?ada? si? z 300 zada?, w tym 2/3 z nich b?d? zadaniami g?ównymi, pozosta?e 100 to questy poboczne. Do dyspozycji oddanych nam b?dzie pi?? gildii i trzy frakcje. Gracz mo?e nie zdecydowa? si? na do??czenie do ?adnej z gildii. Dla przyk?adu podano gildi? maga i wojownika. Osób zlecaj?cych misje nie b?dzie mo?na u?mierci?, cho? wprawdzie walka z nimi b?dzie mo?liwa. System walki równie? b?dzie zmodyfikowany. Zostanie dodana mo?liwo?? zadawania krytycznych ciosów (gdy po zadanym obra?eniu zobaczymy na ekranie charatkerystyczn? po?wiat?). Zgodnie z za?o?eniami, gra powinna pojawi? si? na pó?kach sklepowych w pierwszym kwartale 2010 roku.

> Screeny
> Artyku? na RPGamer (ang)

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177]