Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Nowe screeny z Arcania: A Gothic tale
napisał: Dante, dnia 07.06.2009 12:16
Po wielu informacjach i obrazach z E3, JowooD opublikowa? trzy nowe screeny z czwartej cz??ci sagi. Wszystkie "zrzuty" zosta?y wykonane bez w??czonych tzw. "pomocników", czyli minimapy, kompasu etc. Poniek?d jest to podyktowane faktem, ?e fani serii krytykowali mocno te wszystkie "pomocniki", twierdz?c i? g?ówn? przyjemno?ci? p?yn?c? z gry jest eksploracja ?wiata samemu bez ?adnych pomocy. Obserwuj?c screeny mo?na stwierdzi? równie?, ?e s? one zbyt kolorowe, a na jednym z nich widzimy po raz pierwszy jaszczurk?.

> Screeny


E3, Gamespot.com i po raz kolejny Arcania
napisał: Dante, dnia 06.06.2009 12:16
Redaktorzy Gamespot.com byli kolejnymi, którzy mieli okazj? zobaczy? oraz zagra? w Arcani? na zako?czonych ju? targach E3. Artyku? nie wnosi wielu nowych informacji (wi?kszo?? ju? napisa? Gamestar.de), lecz zwraca uwag? na minimap? i styl questów przypominaj?cy ten znany z World of Warcraft.

> Artyku? na Gamespot.com
Arcania z E3 na Gamestar.de
napisał: Dante, dnia 06.06.2009 00:34
Redaktorzy serwisów Gamestar oraz GamePro mieli okazj? na zamkni?tej konferencji JoWooD na targach E3 zobaczy? najnowsz? cz??? sagi, a mianowicie Arcania: A Gothic tale.

Gamestar zamie?ci? na swojej stronie film wideo z rozgrywki. W materialne widzimy naszego bohatera przechadzaj?cego si? po wiosce na pla?y oraz walcz?cego z ró?nymi przeciwnikami, zarówno za pomoc? miecza, ?uku i magii. Pokazana zosta?a równie? mapa po?udniowej wyspy.

Redaktorzy ujawniaj? równie? wiele istotnych informacji nt. zmian w systemie walki; zast?pienia run teleportacyjnych kamieniami o tych samych w?a?ciwo?ciach, które b?d? rozsiane po ca?ym ?wiecie gry oraz to, ?e akcja b?dzie si? toczy? na czterech wyspach, a na filmie ogl?damy dwie: Fesyhr (na której zaczniemy przygod?) oraz najwi?kszej z archipelagu Argaan.

> Materia? Wideo
Arcania - Artyku? + Screeny na RPGamer
napisał: Arthas, dnia 05.06.2009 09:42
W serwisie RPGamer pojawi? si? artyku? na temat ci?gle tworzonej, czwartej cz??ci Gothic. Tekst porusza takie kwestie rozgrywki jak poziom trudno?ci, dzi?ki któremu w zamierzeniu Spellbound gra dost?pna ma by? zarówno dla nowicjuszy, jak i graczy du?o bardziej do?wiadczonych, obytych z sag?. CRPG ma sk?ada? si? z 300 zada?, w tym 2/3 z nich b?d? zadaniami g?ównymi, pozosta?e 100 to questy poboczne. Do dyspozycji oddanych nam b?dzie pi?? gildii i trzy frakcje. Gracz mo?e nie zdecydowa? si? na do??czenie do ?adnej z gildii. Dla przyk?adu podano gildi? maga i wojownika. Osób zlecaj?cych misje nie b?dzie mo?na u?mierci?, cho? wprawdzie walka z nimi b?dzie mo?liwa. System walki równie? b?dzie zmodyfikowany. Zostanie dodana mo?liwo?? zadawania krytycznych ciosów (gdy po zadanym obra?eniu zobaczymy na ekranie charatkerystyczn? po?wiat?). Zgodnie z za?o?eniami, gra powinna pojawi? si? na pó?kach sklepowych w pierwszym kwartale 2010 roku.

> Screeny
> Artyku? na RPGamer (ang)
Z?ote Wrota - Klasztor Magów Wody
napisał: Arthas, dnia 04.06.2009 22:36
Prace nad modyfikacj? tworzon? pod Gothic II: Noc Kruka id? pe?n? par?. Ekipa intensywnie pracuje fabu??, dialogami, skryptami, a tak?e nad nowymi lokacjami. Jednym z nowych miejsc w modzie jest Klasztor Magów Wody, który w zamierzeniu twórców ma by? pot??n?, magiczn? organizacj?, do której wst?pi? b?d? mogli jedynie nieliczni. Z?ote Wrota Team przygotowa? porcj? screenów z tej?e lokacji, które dost?pne do wgl?du znajduj? si? na ich oficjalnej stronie.

> Screeny
> Oficjalna strona Z?ote Wrota Team

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177]