Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Arcania na GamingExcellence.com
napisał: Dante, dnia 04.06.2009 20:37
Na serwisie GamingExcellence.com pojawi? si? krótki artyku? na temat produkcji studia Spellbound. Redaktorzy serwisu mieli okazj? zobaczy? gr? na trwaj?cych w Los Angeles targach E3. Tekst opisuje system walki, jedne z pierwszych informacji na temat magii oraz tajemniczego systemu atomsferycznego. Ponadto gra b?dzie dost?pna dla wszystkich, nie tylko dla tzw. "hardokorowców".

> GamingExcellence.com
Arcania a Gothic Tale - nowe screeny
napisał: Isentor, dnia 04.06.2009 14:37
Na ?amach serwisu IGN opublikowano nowe screeny pochodz?ce z gry Arcania a Gothic Tale.

> Screeny
Artyku? w Bild o Arcanii
napisał: Arthas, dnia 03.06.2009 22:04
W niemieckim magazynie Bild ukaza? si? szeroki, pi?ciostronowy artyku? po?wi?cony czwartej cz??ci sagi Gothic - Arcania: A Gothic Tale. Najwa?niejszym jest, ?e pojawi?o si? w nim kilka nowinek dotycz?cych game play\'a, a tak?e wywieranie wp?ywu na magi? maj?c? zmienia? pogod? oraz napa?? na wiosk? g?ównego bohatera gry.
W dalszej cz??ci tekstu pojawia si? informacja, jakoby czas gry przewidziany by? na czas 20-30 godzin, jednak wszyscy ci, którzy b?d? chcieli zaj?? si? wykonywaniem zada? pobocznych, powinni po?wi?ci? Arcanii du?o wi?cej. Opinia, jak? cieszy? si? b?dzie nasz heros b?dzie zale?ne od jego poczyna? podczas przygody. Nie zawsze najlepszym wyj?ciem b?dzie rozwi?zywanie problemów si??. Wci?? dopracowywany jest "balancing" gry. Mo?liwe, ?e b?dzie dodana mo?liwo?? cofania swych decyzji i wyborów poprzez usuwanie wyuczonych wcze?niej umiej?tno?ci - w ten sposób zdobyte punkty gracz b?dzie móg? wykorzysta? na nowo. System walki to kompletna innowacja, za? si?a i wytrzyma?o?? odgrywa? b?d? tutaj kluczow? rol?. Ucieczka i unikanie star? mo?e odbi? si? konsekwencjami, przez które nasza posta? b?dzie s?aba, co z kolei prowadzi do utrudnienia rozgrywki.
Prócz szczegó?owego opisu, Bild nie omieszka? zaprezentowa? nie publikowanych wcze?niej w sieci. Zdj?cia przedstawiaj? wojowników wraz z czerwonymi kosturami, którzy mogli ju? niektórym rzuci? si? w oczy podczas ogl?dania video z Games Convention 2008.
Do artyku?u do??czony jest równie? wywiad z Michaelem Kairatem, który twierdzi, i? w czwartej cz??ci pojawi? si? dobrze znane nam postacie np. Diego czy Thorus. Ponadto dla pewno?ci potwierdza wie?ci o stworzeniu Arcanii na platformy: PC. Xbox 360 i Playstation 3. Przyszli gracze powinni spa? spokojnie, gdy? gra b?dzie wolna od b??dów, a wszelkie bugi i niedopracowania ju? teraz s? z produkcji eliminowane.

> Strona internetowa Bild
Patch do Khorana Prolog
napisał: Arthas, dnia 03.06.2009 21:32
Khorana Team odpowiadaj?cy za stworzenie znanej i popularnej modyfikacji Khorana Prolog wyda? poprawk? do tego? moda. Patch naprawia kilka pomniejszych b??dów logicznych i eliminuje literówki zawarte w dialogach. £ata powsta?a z my?l? o niemieckiej wersji Khorany.


> Khorana Prolog PL
> Khorana Prolog + Patch D
> Oficjalna strona modyfikacji
> Weekend z modem "Khorana Prolog"
Multimedialny kalendarz Arcanii na czerwiec
napisał: Dante, dnia 03.06.2009 19:32
Jak ju? zd??yli?my przywykn??, Spellbound wydaje co miesi?c tapeto-kalendarz z motywami, z Arcania: A Gothic Tale. Teraz prezentujemy miesi?c czerwiec.

> Kalendarze

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177]