Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

PC Games oceni? Zmierzch Bogów
napisał: IsentoR, dnia 21.11.2008 16:40
Na ?amach niemieckiego serwisu PC Games opublikowano recenzje dodatku Zmierzch Bogów. Nie zosta? on dobrze przyj?ty. Wynik jaki osi?gn?? to zaledwie 64%. To bardzo ma?o w porównaniu do Gothic 3, który uzyska? a? 81%. Warto wspomnie? o wyniku poprzednich dwóch cz??ci, który przewy?szy? 90%. Wniosek nasuwa si? sam. Ka?da kolejna cz??? jest gorsza od poprzedniej. JoWooD pozwalaj?c na wydanie tak niedopracowanego i ubogiego dodatku wbi?o kolejny gwó?d? do trumny serii Gothic. Trudno b?dzie odzyska? zaufanie fanów i zach?ci? ich do kupna zbli?aj?cej si? coraz to wi?kszymi krokami czwartej ods?ony gry. Pozostaje nam czeka? na opinie polskich recenzentów oraz oceny najwi?kszych polskich serwisów po?wi?conych grom komputerowym. W?tpi? jednak w to i? b?d? to wysokie noty. O samym dodatku mo?ecie poczyta? na naszym forum dyskusyjnym, gdzie gracze posiadaj?cy niemieck? wersje gry dziel? si? swoimi wra?eniami.

> Recenzja PC Games
> Dyskusja na forum
Z?ota Kolekcja Gothic 3 w grudniu!
napisał: IsentoR, dnia 21.11.2008 13:50
Firma CD Projekt z przyjemno?ci? informuje, ?e Gothic 3 wraz z dodatkiem Zmierzch Bogów uka?e si? w serii Z?ota Kolekcja ju? w pierwszej po?owie grudnia.

Gothic to kultowa seria RPG, która od lat cieszy si? w Polsce niesamowit? popularno?ci? – trzecia cz??? sagi trafi?a do ponad 100 000 graczy!

Zmierzch Bogów, samodzielny dodatek do Gothic 3 to m.in. nowe przygody, zapewniaj?ce ponad 20 godzin rozgrywki na najwy?szym poziomie, udoskonalony system walki, nowych przeciwników i uzbrojenie oraz fantastyczn? grafik?, animacj? postaci i niezrównany, bogaty ?wiat Myrtany!

Ekskluzywne wydanie w serii Z?ota Kolekcja zawieraj?ce Gothic 3, dodatek Zmierzch Bogów i obszerny, kolorowy poradnik trafi do sprzeda?y 11 grudnia, w pe?nej polskiej wersji j?zykowej i doskona?ej cenie 129,90 z?.
Zmierz Bogów Premiera
napisał: IsentoR, dnia 19.11.2008 15:41
Od 4 grudnia Zmierzch Bogów dost?pny b?dzie w polskich sklepach. Informacje t? oficjalnie potwierdzi? Micha? Gembicki, przedstawiciel CD Projektu. Pragn? równie? zaznaczy?, ?e przez to zmianie uleg?a data wysy?ki oferty pre-order.

> Sklep Gram.pl


Ponadto przygotowali?my dla was obszern? aktualizacje kategorii Zmierzch Bogów w naszej galerii.

> Galeria
Znamy polsk? ok?adk? Zmierzchu Bogów
napisał: IsentoR, dnia 14.11.2008 13:27
CD Projekt przekaza? nam dzi? finaln? wersje polskiej ok?adki dodatku do gry Gothic 3 zatytu?owanego Zmierzch Bogów. A oto i ona:


(kliknij aby powi?kszy?)

Forsaken Gods jako Zmierzch Bogów
napisał: Dante, dnia 11.11.2008 19:42
CD-Projekt zajmuj?cy si? wydaniem w Polsce gry Gothic 3: Forsaken Gods poinformowa?, ?e gra ma ju? swój oficjalny podtytu?. Na polskim rynku uka?? si? jako Gothic 3: Zmierzch Bogów.

Studio zajmuj?ce si? tworzeniem dodatku udost?pni?o bardziej szczegó?owe informacje dotycz?ce fabu?y Gothic 3: Zmierzch Bogów. Poni?ej, krótki opis historii:

„Min??y dwa lata od czasu gdy bezimienny bohater znikn?? w portalu wraz z Xardasem i opu?ci? Myrtan?. Mia? to by? pocz?tek nowej ery. Ery tolerancji i pokoju. I rzeczywi?cie, zdawa?o si?, ?e wreszcie z popio?ów zacz??o odradza? si? nowe imperium. Jednak kruchy pokój mi?dzy lud?mi i orkami, mozolnie budowany przez d?ugi czas, znów jest powa?nie zagro?ony. Myrtana ponownie pogr??a si? w chaosie. Gorn, Twój dawny przyjaciel, a obecnie w?adca Gothy, d??y do otwartego konfliktu. Orkowie nie pozostaj? d?u?ni.

Na pierwsze ataki Orkowie zareagowali z typow? dla siebie agresj?. Rozpocz??y si? napady na karawany i pograniczne posterunki. Za bro? chwycili podró?uj?cy kupcy i broni?cy umocnie? stra?nicy. Wizja pokoju w Myrtanie zosta?a przes?oni?ta mrocznym widmem nadchodz?cej wojny.

Jako Bezimienny znów musisz zaprowadzi? pokój i pogodzi? zwa?nione strony lecz tym razem zadanie to b?dzie wyj?tkowo trudne. Twoja reputacja zosta?a nadszarpni?ta, nie wszystkie przyja?nie wytrzyma?y prób? czasu. Czy dawni kompani oka?? si? równie lojalni co kiedy?? Sta?e? si? legend?, lecz pami?taj - ka?da legenda ma swój kres...

...to pocz?tek naszej opowie?ci, to pocz?tek Gothic 3: Zmierzch Bogów!”

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176]