Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Ultradesk – nowa polska marka gamingowa
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

"Gothicowe ?yczenia" - Wyniki
napisał: Isentor, dnia 04.01.2009 20:04
Nie b?d? owija? w bawe?n? mówi?c, ?e wybór zwyci?skich prac by? trudny. Zaskoczyli?cie nas ilo?ci? przys?anych ?ycze?. Jedne prze?ciga?y w swojej formie drugie. Jednak wyboru trzeba by?o dokona?. Tak wi?c po d?ugotrwa?ej dyskusji, bo trwaj?cej przez wi?kszo?? dzisiejszego dnia. Wy?onili?my laureatów konkursu "Gothicowe ?yczenia". G?ówne nagrody w postaci akcesoriów komputerowych trafi? do szynkensa, tokiego oraz klik9a. Postanowili?my wprowadzi? dodatkow? nagrod? w postaci gry Gothic 3 Zmierzch Bogów, która pow?druje do Bart?omieja. Poza tym pragniemy wyró?ni? trzy prace, których autorami s? Adrian, Katarzyna i Tomek. Otrzymacie grup? Szlachta na naszym forum dyskusyjnym. Z laureatami skontaktujemy si? poprzez e-mail na dniach. Dzi?kujemy wszystkim uczestnikom za noworoczne ?yczenia i ch?? udzia?u w konkursie. Wi?cej przeczytacie na naszym forum dyskusyjnym.

> Prace laureatów
> Regulamin konkursu
> Dyskusja na forum
VisiGothic PL !
napisał: Dante, dnia 03.01.2009 16:19
SoulFire po niedawnej niespodziance na Wigilie, kiedy to udost?pnili dubbing oraz poprawki do “Moda ?wi?tecznego” po raz kolejny zaskakuj?. Tym razem za cel ch?opaki obrali mod pt. “VisiGothic” autorstwa Alistair'a Thomas'a wydanego w 2002 roku. Oprócz polskiego dubbingu autorzy wprowadzili kilka poprawek graficznych oto one :

- Dodano naw? rutyn? dla postaci (np. rozgl?danie si? dooko?a);

- Kamer? mo?na odsun?? od siebie w du?o dalej ni? w Gothic'u, co umo?liwia zachwycaniem si? pi?knem krajobrazów;

- Przedmioty, zwierz?ta, nieprzyjaciele oraz niektórzy NPC nie maj? etykiet z nazw? nad g?ow?.

Na koniec par? s?ów od autorów :

“Wraz z Lordem Micha?em znowu wzi??em si? za poprawienie nast?pnego spolszczenia, tym razem jest to VisiGothic. Zosta? on zapakowany w jedn? wygodn? instalk? i zosta?o poprawione kilka pomniejszych b??dów. Pragn? z?o?y? te? podzi?kowania by?ym i obecnym cz?onkom soulfire za udzia? w dubbingu, oraz userom nieistniej?cego ju? portalu worldofgothic.pl. Dubbing zosta? nagrany w roku 2006, ale stoi na dosy? wysokim poziomie. Modyfikacja nie wymaga ?adnych innych wersji j?zykowych, zapraszamy do gry”

 Linki :

> VisiGothic_PL
> Dyskusja na forum
Nowa strona PoziomkaZ.
napisał: Dante, dnia 01.01.2009 23:26
Dzisiejszego dnia mia?a miejsce premiera nowej strony moderskiego team'u PoziomkaZ znanego g?ównie z modyfikacji pt. "Mroczne Tajemnice". Nowa ods?ona oferuje teraz nowy, przejrzysty i przyjazny dla u?ytkownika LayOut oraz nowo utworzone forum dyskusyjne grupy.

> Link do strony

Konkurs "Gothicowe ?yczenia"
napisał: Isentor, dnia 27.12.2008 14:06
W pierwszej kolejno?ci prosz? o zapoznanie si? z regulaminem konkursu "Gothicowe ?yczenia". Istniej? dwie mo?liwo?ci wykonania pracy konkursowej. Pierwsza to zwyk?e, tradycyjne, tekstowe ?yczenia noworoczne w klimacie gier z serii gothic skierowane do fanów, userów lub redakcji serwisu Tawerna Gothic. Przy czym ?yczenia mog? przybra? dowoln? form?, od prostej formu?ki, po pi?kne wiersze. Z kolei drug? mo?liwo?ci? zdobycia zwyci?stwa jest stworzenie kartki, ilustracji z ?yczeniami noworocznymi. Technika w tym przypadku równie? jest dowolna. Mo?na wykona? kartk? w programie graficznym jak i odr?cznie uwieczniaj?c j? na zdj?ciu. Dla przyk?adu wzorowa? mo?ecie si? kartk? jak? niedawno wr?czy?o nam Spellbound. Spo?ród nades?anych prac wybierzemy trzy najlepsze, a ich autorów nagrodzimy sprz?tem komputerowym o ??cznej warto?ci oko?o 500 z?otych.

Prace prosz? wysy?a? na isentor@gmail.com, w tytule wiadomo?ci wpisuj?c "konkurs Gothiciowe ?yczenia".

> Dyskusja na forum
Arcania artwork puzzel
napisał: Isentor, dnia 24.12.2008 15:41
Spellbound rozes?a?o wczoraj do serwisów, z którymi wspó?pracuj? po 5 puzzli sk?adaj?cych si? na nowy artwork prezentuj?cy scen? walki z gry Arcania a Gothic Tale. Pe?ny, z?o?ony obraz znajdziecie w naszej galerii, zapraszam.

> Artwork

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177]