Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

?cie?ka d?wi?kowa z dema Arcanii: Gothic 4
napisał: Robben, dnia 07.10.2010 01:05
Ciekawi jeste?cie jak prezentuje si? soundtrack czwartego Gothika? Je?li tak, to na pewno zaciekawi? Was utwory, które zosta?y udost?pnione w sieci. Jest ich 12, a linki do nich znajdziecie na blogu Arcanii. Oczywi?cie utwory pochodz? z dema, wi?c nie s? to wszystkie, które znajduj? si? w pe?nej wersji gry.

Warto ju? teraz pos?ucha? i sprawdzi?, czy muzyka w Arcanii dorównuje poprzednim cz??ciom, czy te? mo?e jest gorsza. A mo?e i lepsza?

> Soundtrack z dema Arcanii: Gothic 4
Arcania ju? si? piecze niczym chleb
napisał: Boba Fett, dnia 01.10.2010 22:38
Wraz z dniem 1 pa?dziernika do t?oczni trafi?a wreszcie kolejna, czwarta ju? z kolei ods?ona Gothica, pod tytu?em Arcania. A co za tym idzie ju? w kalendarzu mo?na powoli sobie odhacza? kratki do oficjalnej premiery PC-etowej wersji tej gry, gdy? w Polsce uka?e si?  ona ju? za niespe?na dwa tygodnie, czyli 15 pa?dziernika. Dla fanów jest to mi?y, przed?wi?teczny prezent, którzy po niemi?ych wra?eniach po Zmierzchu Bogów na pewno maj? chrapk? na kolejne przygody w ?wiecie Gothica. Dla niezdecydowanych, którzy nie chc? kupowa? gry w ciemno (która z dniem premiery b?dzie kosztowa? a? 129,99 z?) polecamy wypuszczone niedawno demo (wa??ce a? 1,71 GB), dzi?ki któremu na w?asnej skórze b?d? mogli przekona? si? o urokach tej najnowszej produkcji.

> Pobierz na pcgame.de
> Pobierz na worldofgothic.de
> Dyskusja na forum
Testy GPU w Arcanii oraz jego porównanie z Gothikiem 3
napisał: Robben, dnia 01.10.2010 00:50
Redakcja serwisu PCGames Hardware postanowi?a podda? testom demo Arcanii, w celu sprawdzenia, jak radzi sobie Gothic 4 na 14 wybranych modelach kart graficznych - od tych z ni?szej pó?ki, jak Radeon 3870 i GeForce 8800 GT, po bardzo szybkiego Radeon\'a 5870 i GeForce\'a 480. Gr? na ka?dej z nich testowano na maksymalnych detalach i rozdzielczo?ci, i okaza?o si?, ?e aby uzyska? liczb? ponad 20 klatek na sekund? (czyli gra? komfortowo), potrzeba mie? 1GB pami?ci. Przede wszystkim za du?e zu?ycie pami?ci s? cienie o wysokiej rozdzielczo?ci, dlatego na kartach z 512MB dla uzyskania lepszej wydajno?ci zaleca si? obni?enie ich jako?ci. Gra zosta?a równie? testowana na podkr?conych kartach i na niektórych ró?nice by?y ca?kiem spore.

Optymalizacja Arcanii jest dobra, ale, jak wida?, ?eby pogra? komfortowo na najwy?szych ustawieniach, potrzeba mocnego sprz?tu.

Oprócz tego dla porównania zrobiono ponad 50 screenów z Gothika 3 i Arcanii, by przekona? si?, jak daleki skok graficzny wykona?a ta druga w porównaniu do swojego poprzednika. Ró?nica oczywi?cie jest i to spora, cho? na niektórych zdj?ciach Gothic 3 radzi sobie jeszcze ca?kiem nie?le (wystarczy popatrze? na pierwszy zrzut, prezentuj?cy ksi??yc, który robi raczej lepsze wra?enie ni? ten w Arcanii).

> Gothic 4: Testy GPU
> Gothic 3 vs. Arcania
> Dyskusja na forum
Gothicowy Komputer ?wiat Gry [Aktualizacja]
napisał: Boba Fett, dnia 30.09.2010 11:38
W kioskach pojawi? si? najnowszy Komputer ?wiat Gry Extra, którego, jak wida? po ok?adce, g?ówn? tematyk? jest nowa ods?ona Gothica - Arcania. W ?rodku rzeczywi?cie mo?na znale?? wszystko, czego ka?dy fan gry oczekiwa?by po takim specjalnym wydaniu pisma: od megarecenzji Gothic 4, przez wywiad z samym projektantem i kilkoma artyku?ami o starych cz??ciach, po opowiadanie pod tytu?em R?ka Groma, które pozwoli nam wczu? si? w klimat tej produkcji. Na tym wydawcy czasopisma nie poprzestali, gdy? dodatkowo w ?rodku b?dziecie mogli znale?? cztery plakaty (w tym z map? ?wiata Arcanii), a na do??czonej p?ycie DVD dwie pierwsze cz??ci sagi Gothica plus dodatek Noc Kruka; a tak?e poradniki oraz bonusy.


Czy warto szarpn?? si? na ten zakup? Pismo kosztuje 17,90 z?, jednak?e za t? cen? oferuje niezmiernie du?o.Dlatego je?li jeste?cie spragnieni wiedzy o nowym Gothicu lub jeszcze nie macie w swojej kolekcji pierwszych ods?on sagi, zacznijcie szuka? w kioskach nowego numeru K?G Extra.

Aktualizacja:

Na p?ycie znajdziemy tak?e Quest Pack 4 PL wraz z najnowszym patchem 1.74. Obydwa pliki razem wa?? ponad 1 GB, wi?c je?li kto? nie mo?e pozwoli? sobie na ?ci?gni?cie tylu danych, tym bardziej powinien zakupi? najnowszy numer K?G Extra.
Co? si? ko?czy, a co? zaczyna...
napisał: Boba Fett, dnia 28.09.2010 16:45
Mo?e póki co nic si? nie ko?czy, ale na pewno si? zacznie. I nie, nie mam tu tylko na my?li premiery Gothica 4, która ma si? odby? ju? w pa?dzierniku. Chodzi tu bardziej o mobilizacj? si? zarz?du Tawerny Gothic, która w dniu wydania Arcanii, a tak?e przed nim, b?dzie przyk?ada?a wszelkich stara?, by?cie byli dobrze poinformowani, przy czym równie? by?cie si? nie nudzili i mieli co czyta?.

Planowanych jest kilka niespodzianek, z którymi z czasem b?dziecie si? zapoznawa? - czytaj?c je, jak i równie? odczuwaj?c na w?asnej skórze. Jednym z naszych celów jest uzupe?nienie starych dzia?ów na stronie w brakuj?ce wa?ne artyku?y, ale tak?e urozmaicenie ich takimi, które s? warte przeczytania chocia?by w wolnej chwili. Ponadto nie mo?emy równie? zaniedba? samego Gothica 4, któremu musimy teraz po?wi?ci? sporo uwagi, by?cie mogli z naszej strony zaczerpn?? pomoc i informacje. Ma?o? To do tego jeszcze mo?na doda? kolejne ods?ony Biuletynu i nie tylko...

W ka?dym b?d? razie nie zawiedziecie si?. Zapowiada si? naprawd? pracowity rok, a Was sporo czytania, szczególnie ?e do redakcji wróci? Boba Fett (by?y moderator i redaktor), który nie raz uraczy Was swoimi artyku?ami i newsami. By? mo?e ko?cówka roku 2010 oka?e si? na tyle dobra, ?e b?dziemy mieli co oblewa? w Sylwestra - ale to ju? tylko zale?y od u?ytkowników, bo to dla nich tworzona jest ta strona oraz wszystko, co mo?ecie na niej znale??.

Mamy ogromn? nadziej?, ?e po tylu latach nadal b?dziecie wiernymi czytelnikami oraz ?e nie zawiedziecie si? na naszej wspólnej pracy.

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176]