Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Forsaken Gods jako Zmierzch Bogów
napisał: Dante, dnia 11.11.2008 19:42
CD-Projekt zajmuj?cy si? wydaniem w Polsce gry Gothic 3: Forsaken Gods poinformowa?, ?e gra ma ju? swój oficjalny podtytu?. Na polskim rynku uka?? si? jako Gothic 3: Zmierzch Bogów.

Studio zajmuj?ce si? tworzeniem dodatku udost?pni?o bardziej szczegó?owe informacje dotycz?ce fabu?y Gothic 3: Zmierzch Bogów. Poni?ej, krótki opis historii:

„Min??y dwa lata od czasu gdy bezimienny bohater znikn?? w portalu wraz z Xardasem i opu?ci? Myrtan?. Mia? to by? pocz?tek nowej ery. Ery tolerancji i pokoju. I rzeczywi?cie, zdawa?o si?, ?e wreszcie z popio?ów zacz??o odradza? si? nowe imperium. Jednak kruchy pokój mi?dzy lud?mi i orkami, mozolnie budowany przez d?ugi czas, znów jest powa?nie zagro?ony. Myrtana ponownie pogr??a si? w chaosie. Gorn, Twój dawny przyjaciel, a obecnie w?adca Gothy, d??y do otwartego konfliktu. Orkowie nie pozostaj? d?u?ni.

Na pierwsze ataki Orkowie zareagowali z typow? dla siebie agresj?. Rozpocz??y si? napady na karawany i pograniczne posterunki. Za bro? chwycili podró?uj?cy kupcy i broni?cy umocnie? stra?nicy. Wizja pokoju w Myrtanie zosta?a przes?oni?ta mrocznym widmem nadchodz?cej wojny.

Jako Bezimienny znów musisz zaprowadzi? pokój i pogodzi? zwa?nione strony lecz tym razem zadanie to b?dzie wyj?tkowo trudne. Twoja reputacja zosta?a nadszarpni?ta, nie wszystkie przyja?nie wytrzyma?y prób? czasu. Czy dawni kompani oka?? si? równie lojalni co kiedy?? Sta?e? si? legend?, lecz pami?taj - ka?da legenda ma swój kres...

...to pocz?tek naszej opowie?ci, to pocz?tek Gothic 3: Zmierzch Bogów!”
Zmierzch Bagów w z?ocie!
napisał: Dante, dnia 10.11.2008 19:35
Dzisiaj pierwszy samodzielny dodatek do trzeciej cz??ci Gothica o podtytule "Zmierzch Bogów" wkroczy? w z?oty status i pow?drowa? do t?oczni. Przewidziana przez JoWood premiera produktu to 21 Listopada. W Polsce dystrybucj? gry zajmuje si? CD-Projekt, a polskiej premiery mo?emy spodziewa? si? 27 Listopada. Dodatek b?dzie mo?na naby? w cenie 79,90 z?.

Forsaken Gods, samodzielny dodatek do trzeciej ods?ony kultowej serii, zapewni nam ponad 20 godzin bezkompromisowej rozgrywki! Nowi przeciwnicy, nowe rodzaje broni, fabu?a scalaj?ca wszystkie cz??ci serii Gothic oraz b?d?ca wprowadzeniem do najnowszej, zapowiedzianej na 2009 rok, czwartej cz??ci cyklu. Gothic 3 Forsaken Gods zyska? tak?e ulepszony system walki oraz wzbogacony silnik graficzny, dzi?ki któremu mo?liwe by?o stworzenie realistycznego i fascynuj?cego ?wiata gry!

Zapomniani Bogowie - Konkurs
napisał: Devristus, dnia 01.11.2008 13:53
Portal internetowy Onet.pl og?asza konkurs, którego nagrod? ma by? dodatek do trzeciej ods?ony Gothica. Aby wzi?? udzia? w konkursie wystarczy odpowiedzie? na 2 proste pytania. Regulamin konkursu znajdziecie na stronie konkursu.
Zach?camy do wzi?cia udzia?u w konkursie.

> Strona konkursu
Weekend z modem "Krwawy odwet"
napisał: IsentoR, dnia 24.10.2008 16:44
Na zaczynaj?cy si? weekend prezentujemy wam modyfikacje "Krwawy odwet". Ale to jeszcze nie wszystko, tak wiec miejcie nasz serwis na uwadze.

> Weekend z modem "Krwawy odwet"
Weekend z modem x3
napisał: IsentoR, dnia 19.10.2008 10:21
Tak jak wspomina?em w ten weekend publikujemy a? 3 weekendy z modem. Zapraszam do lektury poczyna? Seraila w trzech zupe?nie ró?nych od siebie ?wiatach.

> Weekend z modem "The Den"
> Weekend z modem "Dragons Tale"
> Weekend z modem "Bitwa Mod 1 i 2"

> Spis pozosta?ych weekendów z modem
> Jak instalowa? modyfikacje?

> Pliki

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177]