Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Czas Zap?aty - Miecz Runiczny
napisał: Arthas, dnia 10.06.2007 16:29
Kilkana?cie minut temu, na forum Tawerny zosta?a opublikowana sporej d?ugo?ci notka dotycz?ca modyfikacji do Gothic I - Czas Zap?aty, a konkretniej najpot??niejszej broni, któr? dane nam b?dzie w?ada? podczas rozgrywki. Z informacji mo?emy si? mi?dzy innymi dowiedzie?, ?e bro? potrafi czerpa? moc z run magii u?ywanych dot?d tylko przez magów, a tak?e, ?e sama moc miecza jest ograniczona, cho? i tak pewnie dzi?ki temu or??owi b?dziemy mogli sia? zniszczenie i postrach w szeregach przeciwników. Je?eli chcecie wiedzie? wi?cej, zapraszamy na forum do tematu dotycz?cego moda. Warto równie? ogl?dn?? kilka screenów prezentuj?cych magi? miecza, jak i równie? przypatrze? si? lub ?ci?gn?? filmik przedstawiaj?cy zniszczenia zadane przez Miecz Runiczny.

Dyskusja @ Forum Tawerny Gothic
Film@ YouTube.com
Download @ Rapidshare
Gothic The Movie - polskie napisy
napisał: ThoRo, dnia 09.06.2007 20:35
Po d?ugim oczekiwaniu mamy zaszczyt zaprezentowa? polskie napisy do fanowskiego filmu Gothic The Movie. Polonizacji dokonali u?ytkownicy forum TheModders.org: Molka, Dark, oraz Capek. Ponadto, autorzy ju? zapowiedzieli kolejny projekt obejmuj?cy napisy do niemieckiej wersji filmu pt. Gothic der film.

Gothic The Movie @ IDG.pl
Gothic The Movie @ WorldofGothic.de

Polskie napisy @ Gothic.gram.pl
Polskie napisy (mirror) @ Gothic.gram.pl

Dyskusja na forum @ Tawerna Gothic
Prawa do gry Gothic cdn
napisał: IsentoR, dnia 09.06.2007 01:57
Serwis gamestar.de przeprowadzi? wywiad z JoWood pytaj?c o niejasno?ci w sprawie praw autorskich do sagi. Tak wi?c JoWood posiada prawa do Gothic 4 mo?e zleci? jego produkcje innemu developerowi ni? Piranha Bytes, ma równie? pe?ne prawo do wydania Gothic 3 oraz 4 na konsole. Je?eli austriacka firma zamierza?aby wyda? dodatki do wymienionych wy?ej tytu?ów w pierwszej kolejno?ci musi skonsultowa? si? z Piranh? Bytes. Aspekt praw dodatku do Gothic 3 nadal nie jest jasny a jego losy pozostaj? nieznane. Pluto 13 mo?e posiada? okre?lone prawa dopiero do pi?tej cz??ci sagi, je?eli w ogóle taka kiedykolwiek ujrzy ?wiat?o dzienne.

Wywiad @ gamestar.de
Prawa do gry Gothic
napisał: IsentoR, dnia 06.06.2007 22:35
Pluto 13 GmbH o?wiadczy?o, ?e dotychczas publikowane przez Niemieck? oraz Austriack? pras? informacje odno?nie przekazania przez grup? praw autorskich do tytu?u Gothic firmie JoWooD s? nieprawdziwe. Grupa definitywnie podkre?la, ?e nigdy nie przekazywa?a praw do serii Gothic jakiejkolwiek firmie. Miejmy nadziej?, ?e wkrótce wszystko zostanie wyja?nione i poznamy jakie? konkretne informacje odno?nie nast?pnej cze?ci sagi.

News @ Pluto13.de
Piratenleben PL - Zapowied?
napisał: Arthas, dnia 06.06.2007 16:04
Wczoraj na forum Moddersów autor spolszczenia do moda Jaktyl - Brat Xardasa poinformowa?, ?e rozpocz?? prace nad kolejn? polonizacj?, tym razem obra? sobie za cel znan? i popularn? modyfikacj? - Piratenleben (?ycie Pirata). Z jego doniesie? wynika, ?e polska wersja jest sko?czona ju? w 20%, co mo?e napawa? optymiznem fanów lubuj?cych si? w modyfikacjach do Gothica. Wi?cej informacji odno?nie samego moda i polonizacji mo?ecie znale?? w linkach poni?ej.

Piratenleben PL @ TheModders.org
Dyskusja @ Forum Tawerny Gothic

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177]