Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Gothic IV - Kolejne obrazki
napisał: IsentoR, dnia 15.05.2008 18:51
Do galerii wp?yn??y nowe obrazki pochodz?ce z gry Gothic IV. 8 grafik udost?pni? serwis IGN.com.

> Obrazki z Gothic IV
Gothic 4 - pierwsze screeny?
napisał: IsentoR, dnia 12.05.2008 18:30
Serwis SFTlive opublikowa? kilka grafik prezentuj?cych najnowsze dzie?o Spellbound jakim jest Gothic 4. Lecz nie mo?na mówi? o nich jako o screenach, gdy? nie s? one nimi. Spójrzmy prawdzie w oczy grafika jak? prezentuj? w du?ym stopniu przypomina t? ze znanego nam dobrze Gothica 3. Na pierwszy rzut oka wida? zastosowanie typowych marketingowych chwytów. Stojaki z broni? to typowe obrazy statyczne, high poly stworzone na potrzeby prezentacji. Wszystko to rendering podrasowany ostrym retuszem i matte paintingiem, nie maj?cy prawdopodobnie nic wspólnego z rzeczywistym obrazem z gry. Grafiki oczywi?cie umie?cili?my w naszej galerii. Dla porównania przypomn? prezentowan? przed premier? grafik? z gry Gothic 3. Oczywi?cie jest to równie? upi?kszony na potrzeby marketingu obraz. Cho? nieco mniej ekstremalnie.

> Gothic 4 @ Grafiki
> Gothic 3 @ wspomniany obraz
> Dyskusja na forum
Soulfire - nowy mod w produkcji
napisał: Boba Fett, dnia 05.05.2008 20:21
Ju? od d?u?szego czasu mo?na by?o s?ysze?, ?e modderski team Soulfire tworzy co? ciekawego na swoim zapleczu. Specjalnie dla Tawerny Gothic zosta?y nam udost?pnione informacje, które pokrótce postaram si? przedstawi?.

Na pocz?tku powiem, i? modyfikacja (tytu? roboczy to ,,Pocz?tki Khorinis"), tworzona pod Gothic 2 Noc Kruka, b?dzie mówi?a o wydarzeniach maj?cych miejsce przed powstaniem Magicznej Bariery nad Górnicz? Dolin?. B?dzie ona oferowa? nam dwa razy wi?cej czasu rozgrywki ni? sam Gothic 1, nowe ?wiaty, organizacje, postacie, przedmioty i zadania - czyli wszystko to, co porz?dny mod powinien dawa? graczom.
Prócz tego ca?a wyspa Khorinis (w tym Kolonia) zostanie poddana obróbce. Tak te? ujrzymy ?wiat, zanim napadli na niego orkowie i obrobili byli skaza?cy, np. pojawi si? wi?cej tawern i ,,osiedli"; niektóre domy, które w dodatku do Gothica 2 by?y spalone teraz b?d? ca?e i zamieszka?e; port w Khorinis zostanie powi?kszony - i to nie tylko przez zabudowania, a przez okr?ty i inne ?ajby; ujrzymy Koloni? przed powstaniem Bariery, a co za tym idzie nie b?dzie Nowego Obozu i Obozu Sekty - za to b?dzie nam dane zwiedzi? kilka nowych kopal? i innych miejsc, które w Gothic 1 by?y zniszczone i zapomniane przez ?wiat.
S?owem mówi?c, ,,Pocz?tki Khorinis" b?dzie ogromnym modem, który, o ile plany twórców nie spal? na panewce, dostarczy nam tyle samo dobrej zabawy, ile da?y nam ,,Mroczne Tajemnice". Pytanie: czy warto czeka?? Wed?ug mnie jak najbardziej tak, szczególnie ?e jeszcze nie by?o tak ambitnej produkcji mówi?cej o wydarzeniach sprzed Gothica 1.

Przedstawiam równie? screena, którego Soulfire u?yczy?o nam do tego newsa:
> Pocz?tki Khorinis

> Dyskusja na forum
> Dyskusja na The Modders

W swoim czasie na Tawernie Gothic uka?e si? równie? wywiad z tym teamem na temat tej?e modyfikacji i nie tylko.
Weekend z modem "Zemsta Beliara"
napisał: IsentoR, dnia 02.05.2008 23:50
W ten weekend Boba Fett podzieli si? z wami swoimi wra?eniami zwi?zanymi z modyfikacj? "Zemsta Beliara". Zapraszam do lektury i zach?cam do regularnych odwiedzin serwisu. Ju? wkrótce zapowiedzi nadchodz?cych polskich modów.

> Weekend z modem "Zemsta Beliara"
> Dyskusja a Forum

Pobierz:
> Zemsta Beliara
Gothic 4: Arcania
napisał: Respev, dnia 27.04.2008 15:34
Subskrybenci niemieckiego magazynu PC Games w najnowszym, czerwcowym wydaniu (nie za wcze?nie?) znale?li informacje dotycz?ce najnowszej, czwartej cz??ci gry Gothic. Informacjami tymi podzielili si? z czeskim serwisem growym, Tiscali, a teraz dost?p do nich zapewniamy naszym czytelnikom. Pierwsza, i najwa?niejsza chyba wiadomo?? - podtytu? Gothica 4 to Arcania, a nie jak spekulowano wcze?niej, Genesis.

Fabu?a gry rzuci nas 10 lat po wydarzeniach, które mia?y miejsce w trzeciej cz??ci Gothica, przygody nasze rozgrywa? si? natomiast b?d? na ró?nych wyspach zlokalizowanych na po?udniu - na ka?dej z nich istnie? maj? ró?ne strefy klimatyczne, jak równie? charakterystyczna dla nich flora i fauna. Gothic 4 zaoferowa? ma równie? specjaln?, ukryt? lokalizacj? czasowo chronion? przez magiczn? tarcz? czy barier?. W grze obecne b?d? tak?e zmiany pogodowe oraz pe?en cykl dnia i nocy - ciekawie zapowiada si? mo?liwo?? magicznej zmiany pory dnia (przyk?adowo rzucaj?c czar mo?emy spowodowa? szybsze nadej?cie zmierzchu, co pomo?e nam w przemkni?ciu si? obok stra?ników).

Potwierdzono obecno?? w grze bohaterów niezale?nych znanych z poprzedniej cz??ci Gothica, jak równie? zmieniony wygl?d niektórych potworów. Nasz bohater b?dzie móg? si? wspina? oraz dosiada? zwierz?t wierzchowych. Co wa?ne, deweloperzy gry do?? wnikliwie przeanalizowali sugestie graczy pojawiaj?ce si? na oficjalnym forum Gothica i zapowiedzieli zaimplementowanie niektórych z nich - wi?cej niestety nic nie wiadomo.

Nieznany jest równie? termin wydania gry - jak zwykle w takich wypadkach pojawia si? stwierdzenie, i? uka?e si? ona na rynku kiedy b?dzie gotowa. Z kolejnych dobrych wiadomo?ci - Gothic 4: Arcania zaprezentowany zostanie podczas tegorocznych targów Game Convention.


¬ród?o: Gry-OnLine.pl

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177]