Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Gothic 3: Forsaken Gods na GC 2008
napisał: Arthas, dnia 20.08.2008 21:21
Konferencja JoWooD na odbywaj?cych si? targach w Lipsku ju? zako?czona, my natomiast dostali?my gar?? nowych informacji i wiadomo?ci o zbli?aj?cym si? wielkimi krokami dodatku do G3 - Zapomnianych Bogach. Oto one:
  • Brak nowego ?wiata/miejsc, jednak stare zostan? ca?kowicie zmienione (mi?dzy innymi Montera, Silden, Gotha, Faring i Vengard).
  • Nowi NPC w pojedynczych lokacjach, wi?cej sklepów i handlarzy.
  • 7 nowych typów przeciwników.
  • Akcja dodatku b?dzie dzia? si? 2 lata po wydarzeniach z podstawki (orkowie zostan? wygnani z Myrtany, a miasta zostan? powoli odbudowane).
  • Nowe elementy wprowadzone do walki np. szybki skok.
  • Grafika pozostanie niezmieniona.
  • Przewidywany czas uko?czenia to 20 - 25 godzin gry.
  • Dodatek z??czy histori? z Gothic 3 z t?, która b?dzie fabu?? Gothic 4.
Na konferencji zaprezentowano angloj?zyczne demo, jednak zabroniono robi? screenów z gry, natomiast te, które zdoby?o WorldofGothic.de cho? nie najlepszej jako?ci, grzechem by?oby na nie nie spojrze?. Nad dodatkow? przygod? Bezimiennego pracuje nieznane nam do tej pory studio Trine Games pochod?ce z Indii, które na swym koncie nie ma zbyt wielu produkcji, za? twórcy Arcanii - Spellbound z nimi wspó?pracuje. Premiera Zapomnianych Bogów przewidziana jest na listopad bie??cego roku.

> Dyskusja na forum
> Screeny Gothic 3: Forsaken Gods
> News WorldofGothic.de
> Trine Games Studio
> Gameplay (materia? filmowy z gry)
Forsaken Gods - pierwszy obrazek
napisał: Arthas, dnia 20.08.2008 15:43
Games Convention 2008 dopiero co si? rozpocz??o, a ju? nasz? ciekawo?? rozwia? mo?e po cz??ci pierwsze zdj?cie z dodatku Gothic 3: Forsaken Gods. Na obrazku mo?na dostrzec ca?? armi? orków, któzy najprawdopodobniej szykuj? si? do ataku na pustyni? Varant. Przynajmniej tak mo?na wnioskowa?. T? i pozosta?e fotografie zwi?zane z innymi grami prezentowanymi na targach mo?na zobaczy? na stronie PC Games.

> Galeria PC Games
Trailer Risen
napisał: Serail, dnia 20.08.2008 14:16
Przed chwil? na stronie www.worldofrisen.de zamieszczono pierwszy oficjalny trailer tego projektu. Film wa?y oko?o 80 MB i trwa pó?torej minuty. Na poczatku trailera naszym oczom ukazuje si? dwójka ludzi uciekaj?ca przed jakim? stworem, lecz chwile potem akcja przenosi si? do miasta gdzie mamy okazj? s?ysze? pewien ciekawy dialog.
- Sir, znale?li?my to.
- Nareszcie, zaczynamy.
Co oznacza?y s?owa "znale?li?my to"? Najpewniej dowiemy si? tego dopiero po premierze gry. Ogl?daj?c dalsz? cz??? trailera mo?na wywnioskowa?, ?e Piranha Bytes stawia na efektywno??, lecz tego nie da sie opowiedzie? s?owami, to musicie zobaczy? sami.

> Download na WorldofRisen
> Materia? na YouTube
Risen i Piranha Bytes na Games Convention
napisał: Arthas, dnia 19.08.2008 22:47
Tegoroczne targi Games Convention w Lipsku zaczynaj? si? ju? jutro, ale wcze?niej nie zaszkodzi poinformowa? o planie imprezy dotycz?cej Piranii i jej nowej gry Risen, o której by?a ju? nieraz mowa na ?amach Tawerny. Twórca sagi Gothic sw? prezentacj? pierwszego trailera z gry i przedstawienia najwa?niejszych wiadomo?ci na temat Risen zacznie 21 sierpnia w godzinach popo?udniowych. Wydawca tego dobrze zapowiadaj?cego si? cRPG  Deep Silver uruchomi? ju? swój specjalny kana? na Youtube, dzi?ki któremu poznamy b?dzie mo?na obserowowa? najwa?niejsze wydarzenia na GC zwi?zane w?a?nie z Piranha Bytes i Risen.

> Strona targów Games Convention
> Plan wyst?pie? Piranha Bytes
> Kana? Deep Silver na YouTube
Zapowied? Gothic 4 w Game Star
napisał: Arthas, dnia 18.08.2008 14:29
W najnowszym wydaniu magazynu Game Star (10/2008 wrzesie?) zostanie zawarta bardzo obszerna i dok?adna zapowied? Gothic 4 - Arcania. Obiecywane s? liczne szczegó?y dotycz?ce fabu?y i nowych technik u?ytych w grze, z którymi nie mieli?my do tej pory do czynienia. Ponadto ujrzymy nowe, nieznane dot?d screeny z gry oraz ostateczny wygl?d logo. Prócz zapowiedzi czwartej ods?ony Gothica nie zabraknie kilku informacji dotycz?cych dodatku do trzeciej cz??ci - Zapomnianych Bogów. Warto te? wspomnie?, ?e od teraz, co miesi?c publikowane b?d? cz??ci opowiada?, które maj? by? wst?pem do historii o niemieckim tytule "Gasthaus zur gespaltenen Jungfrau" (Niezdecydowana dziewica?) , które b?dzie krótkim wst?pem do premiery i kolejnych faktów o Arcanii. Game Star dost?pny w sklepach b?dzie ju? od 27 sierpnia, prenumerata za? dotrze do czytelników 23.

> GameStar.de
> Informacje o "Gasthaus zur gespaltenen Jungfrau"

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177]