Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Artefakty Adanosa
Bagienne ziele
Bogowie
Edycja Rozszerzona - Pierwsze wrażenia
Frakcje
Haran Ho
Kamienie teleportacyjne
Klany
Kontynent
Magia
Prastara wiedza
Towarzysze
Vengard
Xardas
Bestiariusz
Potwory
Przedmioty
Bronie
Czary
Hełmy
Mikstury
Tarcze
Zbroje
Pomoc
Atrybuty
Nauczyciele
Ogniste puchary
Solucja
Spis NPC
Sterowanie
Stół alchemiczny
Umiejętności
Zadania
Kody
Konsola
Ciekawostki
Modelowanie wydm
Nagrywanie dialogów
Piranha Bytes
Projektowanie postaci
Recenzja z 2007 roku
Soundtrack
Streszczenie materiału z Gamestar
The Art of Gothic
Tworzenie budynków
Wywiad z Blaine'm Christine
Wywiad z Piranha Bytes
Wywiad z Piranha Bytes na E3
Wywiad z Robertem Gawli?skim
Zapowiedź z 2006 roku
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Pre-Alpha
Inne
Gothic 3 - The Beginning
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
Gothic 3: The Beginning
Edycja Rozszerzona & Quest Pack
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Zmierzch Bogów - losy polskiej ?atki 1.08
napisał: Isentor, dnia 22.02.2009 22:36
Zagraniczna wersja ?atki ukaza?a si? 13 lutego. Nam polakom, na ojczyst? wersje przyjdzie jednak jeszcze poczeka?. Jak poinformowa?a mnie dzi? osoba, odpowiedzialna za wdro?enie poprawek w ?ycie. Polska wersja patcha zostanie najprawdopodobniej opublikowana w po?owie marca. Miejmy nadziej?, ?e tak te? si? stanie i nie wyst?pi? ?adne opó?nienia.
Gothic III: Edycja Rozszerzona ju? wkrótce!
napisał: Respev, dnia 16.01.2009 21:05
Czy Gothic III umar?? Czy stracili?cie nadziej?, ?e tytu? ten kiedykolwiek przejdzie wi?ksz? modernizacj?? Mamy dla was bardzo dobr? nowin? - ?atka w wersji 1.7 jest ju? na uko?czeniu, trwaj? testy! Community Patch w wersji 1.7 zmienia nazw? na Enhanced Edition (Edycja Rozszerzona). Dzi?kujemy RobeNowi, pracownikowi CD Projekt za te wspania?e wiadomo?ci. RobeN wspomina nam, i? Edycja Rozszerzona wprowadzi a? 800 poprawek/zmian wzgl?dem ?atki w wersji 1.6, za? sam dodaje:

"Jedyny minus taki, ?e mamy ENG list? zmian :-( to ponad 45 stron tekstu :D"

Dodatkowo na swoim GSie przybli?a nam niektóre ze zmian, jakie zaobserwujemy w najnowsze ?atce:

"Alternatywny balans trudno?ci i poprawione AI sprawiaj?, ?e nie mo?emy ju? uwa?a? si? za niezwyci??onych. Pojedynki 1on1 w terenie czy te? na arenie sprawiaj?, ?e przypomina nam si? wcze?niejsza ods?ona gry. Wrogowie blokuj? ciosy i czekaj?, a? wypadniemy z rytmu, by si? odwdzi?czy?. To zmusza nas do uników, blokad i wi?kszego my?lenia! A teraz wyobra?cie sobie sytuacj?, kiedy podpadniemy ca?ej grupie. Oczekiwanie na "chi?ski styl bitki" b?dzie dla nas zgubne, gdy? nawet 3 przeciwników jednocze?nie mo?e zadawa? nam ciosy!!! Zwierz?ta równie? nie s? takie bezmy?lne. Nie do??, ?e zaatakowany osobnik biegnie do nas szybciej od pozosta?ych cz?onków stada, to reszta grupy otacza nas tak, co mo?e wró?y? tylko k?opoty. Nawet ambona nas nie uchroni - tak, tak :-) ju? potrafi? chodzi? po schodach.

[...]

Wszystkie nowo?ci tryskaj? a? efektami DirectX 9.0c (Pixel Shader 3.0), czy te? Pixel Shader 4.0 (je?li mamy Vist?). Twórcy ?atki 1.70 pomy?leli równie? i to tym.
(...) Pojawi?a si? opcja ustawie? "Bardzo wysokie", a w szczegó?owym spisie kontrola pojemno?ci bufora, wy?sza jako?? obiektów, wyg?adzanie kraw?dzi i obs?uga PS 3.0.

[...]

Opcje maj? rzeczywisty wp?yw na wygl?d i wydajno?? gry. Na zestawach ze ?rednio-wysokiej pó?ki typu E8400, GeForce 8800GT i 2 GB RAM gra chodzi p?ynnie (50-75 FPS przy synchronizacji do 75 Hz) na najwy?szych detalach przy rozdzielczo?ciach rz?du 1280x1024-1680x1050. Optymalizacja silnika jest zauwa?alna, doczytywania s? du?o rzadsze, a i ich czas zosta? znacz?co skrócony. W najgorszych momentach mo?na zauwa?y? spadek FPS do 15-20 na czas ok. 2 sekund. W porównaniu do poprzednich wyników gry, to nie lada skok. Efekty PS 3.0 mo?emy zaobserwowa? np. w jaskiniach czy wodzie, a tak?e na ekwipunku, czy obiektach. Dodatkowo cz??? tekstur uleg?a zmianom, co dodatkowo poprawia odczucia estetyczne z gry."

Ps. RobeN, dzi?ki za cynk mejlem! Obiecujemy, ?e od dzi? b?dziemy regularnie odwiedza? twój GS ;)
Zmierzch Bogów - polski patch 1.0.7
napisał: Isentor, dnia 12.01.2009 22:16
Na ?amach gram.pl udost?pniono dzi? polsk? wersje ?atki do Zmierzchu Bogów, która:
  • poprawia wydajno?? oraz stabilno?? gry
  • poprawia rozk?ad interfejsu
  • poprawia skrypty zada?
  • wprowadza poprawki lokalizacyjne

Pami?tajcie, ?e przed instalacj? aktualizacji zaleca si? reinstalacj? gry. Wykorzystywanie stanów gry zapisanych w wersji 1.0.0-1.0.6 mo?e spowodowa? brak mo?liwo?ci uko?czenia g?ównych zada?. Plik wkrótce do pobrania równie? i z naszych zasobów.

Pobierz:
> gram.pl
> rapidshare.com

> Dyskusja na forum
Zmierzch Bogów "uhonorowany".
napisał: Dante, dnia 05.01.2009 22:36
Niemiecki portal PCGames zorganizowa? konkurs na “Gry roku 2008”. Czytelnicy na trzeciej pozycji sklasyfikowali Gothic 3: Zmierzch Bogów. Jednak po raz pierwszy portal nie pyta? tylko o “Gr? Roku”, ale równie? o “Pora?ki Roku” gdzie to w?a?nie na trzecim miejscu zosta? sklasyfikowany owy dodatek. Wed?ug niemieckich redaktorów ilo?? g?osów jak? otrzyma?a produkcja (6%) jest zdumiewaj?co niska. Ich zdaniem “Zmierzch bogów” w rankingu powinien znale?? si? wy?ej.

> Ranking PCGames
Gothic 3 - Z?ota Edycja
napisał: Devristus, dnia 14.12.2008 11:21
Ju? od kilkunastu dni w  polskich sklepach mo?na naby? w Z?otej Edycji  Gothica 3  i Gothica 3: Zmierzch Bogów. Pakiet owych gier kosztuje 129,90 z?, ale kupuj?c na gram.pl mo?esz zaoszcz?dzi? nawet do 30 z?.

> sklep.gram.pl

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41]