Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Artefakty Adanosa
Bagienne ziele
Bogowie
Edycja Rozszerzona - Pierwsze wrażenia
Frakcje
Haran Ho
Kamienie teleportacyjne
Klany
Kontynent
Magia
Prastara wiedza
Towarzysze
Vengard
Xardas
Bestiariusz
Potwory
Przedmioty
Bronie
Czary
Hełmy
Mikstury
Tarcze
Zbroje
Pomoc
Atrybuty
Nauczyciele
Ogniste puchary
Solucja
Spis NPC
Sterowanie
Stół alchemiczny
Umiejętności
Zadania
Kody
Konsola
Ciekawostki
Modelowanie wydm
Nagrywanie dialogów
Piranha Bytes
Projektowanie postaci
Recenzja z 2007 roku
Soundtrack
Streszczenie materiału z Gamestar
The Art of Gothic
Tworzenie budynków
Wywiad z Blaine'm Christine
Wywiad z Piranha Bytes
Wywiad z Piranha Bytes na E3
Wywiad z Robertem Gawli?skim
Zapowiedź z 2006 roku
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Pre-Alpha
Inne
Gothic 3 - The Beginning
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
Gothic 3: The Beginning
Edycja Rozszerzona & Quest Pack
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Gothic 3: Zmierzch Bogów w TopSeller!
napisał: Robben, dnia 11.11.2009 00:25
CD Projekt poinformowa?, ?e ju? w pi?tek, 13-tego listopada, trafi? do sprzeda?y nowe tytu?y z serii TopSeller, w?ród których znajdzie si? dodatek Gothic 3: Zmierzch Bogów. Jest to zdecydowanie bardziej interesuj?ca oferta (zw?aszcza je?li zwrócimy uwag? na to, co reprezentuje sob? dodatek) ni? premierowe wydanie, bo kosztuje 39,99 z?, a wi?c mo?na zaoszcz?dzi? w sumie 40 z?. Tak wi?c kto jeszcze nie wszed? w posiadanie dodatku mo?e teraz to zrobi? za ca?kiem przyzwoit? cen?.

> Gothic 3: Zmierzch Bogów w TopSeller
Gothic 3 vs. Risen
napisał: Robben, dnia 08.10.2009 22:08
Na stronie niemieckiego magazynu PC Games zosta?y opublikowane screeny porównuj?ce najnowsze dzie?o Piranha Bytes do Gothica 3. Zrzuty ekranu z obu tych gier prezentuj? ró?ne fragmenty rozgrywki pod wzgl?dem graficznym. Trzeba przyzna?, ?e pomimo ulepszonego silnika w Risenie, ró?nice w grafice s? niewielkie, a niektóre elementy w grze s? ?udz?co podobne do tych z Gothica 3 (np. modele postaci lub takie szczegó?y jak ksi??yc na niebie). Warto wspomnie?, ?e screeny zosta?y zrobione przy zainstalowanym najnowszym Community Patch 1.73.

> Gothic 3 vs. Risen
Community Patch 1.73 ju? jest!
napisał: Robben, dnia 30.09.2009 02:09
W?a?nie wczoraj mia?a miejsce premiera najnowszej ?atki dla Gothica 3 - Community Patch 1.73. Nowy patch wprowadza przede wszystkim szereg poprawek w grafice, ale i równie? eliminuje b??dy, które by?y jeszcze widoczne w poprzednich wersjach patcha. Najnowsza ?atka zawiera wszystkie wcze?niejsze poprawki, wi?c nie trzeba instalowa? poprzednich wersji. Save\'y z patcha  1.70/1.71 funkcjonuj? z t? wersj?, zatem mo?na ich dalej u?ywa?. Jednak zapisy z patcha 1.60 (lub starszych) s? niekompatybilne. Patch wa?y sporo, bo a? 913 MB, ale mimo to warto go ?ci?gn??, by móc czerpa? jeszcze wi?ksz? przyjemno?? z rozgrywki ni? do tej pory. Oto lista poprawek, które wnosi najnowsza ?atka:

- rendering HDR
- ulepszony efekt Bloom
- przepuszczalno?? ?wiat?a poprzez li?cie (tylko przy aktywowanym Rim Lighting i Shader Model 3.0)
- dodano efekt zniekszta?cenia otoczenia poprzez dym ognia (przy Shader Model 2.0 lub wy?szym)
- poprawiono tekstury, cienie i efekt ?wiat?a na kartach ATI z serii HD4xxx
- poprawiono buforowanie d?wi?ku
- dodano informacje do zada? w dzienniku
- Saturas od teraz daje nam klucz, gdy wcze?niej zdecydujemy si? na zwiedzenie ?wi?tyni Al Shedim
- poprawiono ikon? przepisu many
- drzewa w oddali b?d? rzuca? lepsze cienie

> Download na WorldofGothic.de
Community Patch 1.73 - nowe materia?y
napisał: Robben, dnia 16.09.2009 14:16
Prace nad Community Patch 1.73 dla Gothic 3 trwaj?. Na forum WorldofGothic.de zosta?y zaprezentowane 3 nowe screeny oraz materia? video, na których zaobserwowa? mo?emy poprawki, które b?dzie zawiera? najnowsza ?atka. Screeny przedstawiaj? poprawione p?omienie i paj?czyny. Dzi?ki wykorzystaniu Soft Particles ogie? i paj?czyny nie wnikaj? ju? w tekstury otoczenia, przez co wygl?daj? bardziej naturalnie. Podobny efekt daje podmuch wiatru, który mo?emy zauwa?y? na udost?pnionym filmiku video - unosz?cy si? w powietrzu piasek tak?e nie przenika przez obiekty, co daje du?o lepszy efekt. Jednak, aby te poprawki by?y widoczne w grze, trzeba b?dzie mie? w??czon? opcj? mi?kka woda (dost?pne tylko dla kart wyposa?onych w Shader Model 3.0 lub wy?szy). Patch powinien zosta? wydany jeszcze w tym miesi?cu.

> Screen - porównanie ognia 1
> Screen - porównanie ognia 2
> Screen - paj?czyny
> Video
> Temat na WorldofGothic.de
Zapowied? Community Patch 1.73
napisał: Arthas, dnia 23.08.2009 22:16
Po usprawniaj?cej i poprawiaj?cej rozgrywk? ?atce oznaczonej wersj? 1.72 przychodzi pora na kolejne. Zmiany jakie wprowadza znajduj? si? poni?ej:
- rendering HDR
- poprawiona przepuszczalno?? ?wiat?a poprzez li?cie (tylko przy aktywowanym Rim Lighting i Shader 3.0)
- poprawione tekstury/cienie
- polepszony d?wi?k
- poprawione info przy questach
- naprawiony bug, w którym Saturas nie daje nam klucza, gdy wcze?niej zdecydujemy si? na zwiedzenie ?wi?tyni Al Shedim
- poprawiona ikona przepisu many
- i inne mniej istotne

Aby uzyska? wi?cej informacji, screenów czy filmików prosto z  v1.73, trzeba zajrze? na forum WoG.de

> Temat na forum WorldofGothic.de

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41]