Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Artefakty Adanosa
Bagienne ziele
Bogowie
Edycja Rozszerzona - Pierwsze wrażenia
Frakcje
Haran Ho
Kamienie teleportacyjne
Klany
Kontynent
Magia
Prastara wiedza
Towarzysze
Vengard
Xardas
Bestiariusz
Potwory
Przedmioty
Bronie
Czary
Hełmy
Mikstury
Tarcze
Zbroje
Pomoc
Atrybuty
Nauczyciele
Ogniste puchary
Solucja
Spis NPC
Sterowanie
Stół alchemiczny
Umiejętności
Zadania
Kody
Konsola
Ciekawostki
Modelowanie wydm
Nagrywanie dialogów
Piranha Bytes
Projektowanie postaci
Recenzja z 2007 roku
Soundtrack
Streszczenie materiału z Gamestar
The Art of Gothic
Tworzenie budynków
Wywiad z Blaine'm Christine
Wywiad z Piranha Bytes
Wywiad z Piranha Bytes na E3
Wywiad z Robertem Gawli?skim
Zapowiedź z 2006 roku
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Pre-Alpha
Inne
Gothic 3 - The Beginning
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
Gothic 3: The Beginning
Edycja Rozszerzona & Quest Pack
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Xardas
napisał: Isentor, dnia 21.07.2011 23:08
Artyku? archiwalny | nowa wersja artyku?u ju? wkrótce

Wst?p
Xardas by? jednym spo?ród 12 najlepszych Magów, którzy przybyli na Khorinis z Myrtany. Król wys?a? ich na wysp? z zadanie utworzenia magicznej bariery która mia?a os?ania? ca?? Górnicz? Dolin?. Ju? wtedy by? on jednym z najpot??niejszych Magów Ognia. Którego? dnia co? posz?o nie tak i bariera wymkn??a si? spod kontroli wi???c wszystkich w jej obr?bie. Kolonia zosta? wyzwolona z r?k stra?ników, a Magowie nie maj?c innego wyj?cia przy??czyli si? do buntowników. Nied?ugo pó?niej Xardas pod wp?ywem wizji Beliara opu?ci? kr?g ognia wybraj?c ?ycie Nekromanty, zaszy? si? na uboczu z dala od nieproszonych go?ci oddaj?c si? badaniom tajemnic mrocznych sztuk.

IPB Image

Po zdobyciu ogromnej mocy Nekromanta zabra? si? za realizacj? swego planu. Po przybyciu na kontynent zjednoczy? swe si?y z orkami, którzy praktycznie wygrali ju? wojn? z lud?mi. Pojawia si? i znika nieoczekiwanie w wielu miejscach, jak podczas obl??enia Faring lub nieoczekiwana wizyta w Klanie Wilka. Po ?wiecie kr??y wiele niepokoj?cych pog?osek na jego temat, lecz Xardasem kieruj? wy?sze pobudki. Ju? podczas pierwszego spotkania t?umaczy nam swe poczynania. Przygotowa? wszystko dzi?ki czemu gotowy jest do zako?czenia Wojny Bogów. Daje nam mo?liwo?? wyboru trzeciej ?cie?ki – ?cie?ki Adanosa, stani?cia pomi?dzy Innosem, a Beliarem. Aby osi?gn?? cel Wybraniec znów musi wyruszy? w drog?. Odnalezienie i zniszczenie Boskich Artefaktów Adanosa jest pierwszym kokiem. Nast?pny, który jeszcze bardziej os?abi walcz?ce ze sob? Bóstwa jest zabicie Zubena i Rhobara. Ber?a które zabierzemy z ich martwych r?k pos?u?? nam jako klucz do portalu do którego wkrótce udamy si? z Xardasem. Podczas niebezpiecznej podró?y podczas której nieraz przyjdzie nam si? zmierzy? cho?by z rz?dnymi zemsty podw?adnymi martwych w?adców stajemy przed portalem który ma zaprowadzi? dwójk? w?drowców w nieznane. 

IPB Image


Wie?a Xardasa w Nordmarze
W poch?oni?tym wojn? kontynencie Xardas za?o?y? sw? siedzib? na niedost?pnych pó?nocnych kresach. Skuty wiecznymi lodami Nordmar sta? si? idealnym miejscem do za?o?enia swej kryjówki. Wie?a znajduje si? na wysokim wzgórzu otoczonym z wielu stron przez obozowiska Orków. Dotarcie do budynku jest nie lada wyzwaniem nawet dla do?wiadczonego wojownika. W dotarciu do celu podró?y pomo?e nam my?liwy z Klanu Wilka imieniem Hanson którego wilk zaprowadzi nas a? po wrota wie?y.

IPB Image