Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Artefakty Adanosa
Bagienne ziele
Bogowie
Edycja Rozszerzona - Pierwsze wrażenia
Frakcje
Haran Ho
Kamienie teleportacyjne
Klany
Kontynent
Magia
Prastara wiedza
Towarzysze
Vengard
Xardas
Bestiariusz
Potwory
Przedmioty
Bronie
Czary
Hełmy
Mikstury
Tarcze
Zbroje
Pomoc
Atrybuty
Nauczyciele
Ogniste puchary
Solucja
Spis NPC
Sterowanie
Stół alchemiczny
Umiejętności
Zadania
Kody
Konsola
Ciekawostki
Modelowanie wydm
Nagrywanie dialogów
Piranha Bytes
Projektowanie postaci
Recenzja z 2007 roku
Soundtrack
Streszczenie materiału z Gamestar
The Art of Gothic
Tworzenie budynków
Wywiad z Blaine'm Christine
Wywiad z Piranha Bytes
Wywiad z Piranha Bytes na E3
Wywiad z Robertem Gawli?skim
Zapowiedź z 2006 roku
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Pre-Alpha
Inne
Gothic 3 - The Beginning
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
Gothic 3: The Beginning
Edycja Rozszerzona & Quest Pack
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Zapowied? z 2006 roku
napisał: Isentor, dnia 21.07.2011 15:27

Na Games Convention 2006, pokazano równie? najnowszy produkt Piranhy – Gothic 3. Podczas tego wydarzenia, gracze obecni na tegorocznym GC poznali wiele ciekawostek i nowo?ci. Nie oby?o si? równie? bez oficjalnej zapowiedzi gry...

Do obs?ugi gry zosta? utworzony ca?kowicie nowy interfejs. Questlog zawiera map? pogl?dow? na, której zaznaczono miejscowo?ci i aktualne zadania do wype?nienia w wybranych lokacjach. Wszystkie questy zale?ne s? od wybranej frakcji, a wprowadzono a? sze?? odr?bnych grup. S? to: Normandzi, Orkowie, Buntownicy, Lud lasu, Zabójcy oraz koczownicy. Ka?da z nich charakteryzuje si? odr?bn? kultur? i celami.

Buntownicy na przyk?ad za cel obrali sobie obalenie w?adzy w królestwie. Wyra?aj? swój sprzeciw wobec polityki Króla Rhobara II, oraz sposób w jaki zarz?dza pa?stwem.

Wró?my jednak do nowego interfejsu gry.

Ekran inwentarza zosta? po raz kolejny od nowa uporz?dkowany. Podzielono go na poszczególne grupy, tzw. Zak?adki, aby ca?o?? by?a odpowiednio uporz?dkowana. Poszczególne grupy s? otwierane za pomoc? klikni?cia w ma?y symbol na dole ekranu. Ka?da z zak?adek charakteryzuje si? innym symbolem w, którym umieszczono liczb? rzeczy umieszczonych w danej zak?adce.

Walka charakteryzuje si?, sze?cioma ró?nymi stylami. Mianowicie: Walka na pi??ci, walka broni? jednor?czn?, walka broni? dwur?czn?, walka dwoma mieczami, walka mieczem i sztyletem, walka broni? i r?k? oraz walka ?ukiem lub kusz?.

Niestety nic nie wiadomo o tarczach. Jednak jak poinformowano – mo?na si? wyuczy? walki dwoma mieczami (mo?liwie jedynie przy frakcji zabójca).

Kampania Gothic 3 trwa oko?o 70 godzin gry. Twórcy przeszli samym siebie w tworzeniu kontynentu dot?d planowano powi?kszy? znany nam ?wiat z Gothic II, trzykrotnie lecz ten prezentowany na GC jest 5 razy wi?kszy od podstawowej wersji Gothic II oraz jej dodatku Nocy Kruka. Podczas zwiedzania tak wielkich po?aci terenu napotkamy a? 50 rodzajów ró?nych potworów z którymi przyjdzie nam walczy? jednym z zakl?? b?d? jedn? ze 100 ró?nych od siebie broni.

Podsumowuj?c Gothic 3 prezentuje si? znakomicie.