Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Artefakty Adanosa
Bagienne ziele
Bogowie
Edycja Rozszerzona - Pierwsze wrażenia
Frakcje
Haran Ho
Kamienie teleportacyjne
Klany
Kontynent
Magia
Prastara wiedza
Towarzysze
Vengard
Xardas
Bestiariusz
Potwory
Przedmioty
Bronie
Czary
Hełmy
Mikstury
Tarcze
Zbroje
Pomoc
Atrybuty
Nauczyciele
Ogniste puchary
Solucja
Spis NPC
Sterowanie
Stół alchemiczny
Umiejętności
Zadania
Kody
Konsola
Ciekawostki
Modelowanie wydm
Nagrywanie dialogów
Piranha Bytes
Projektowanie postaci
Recenzja z 2007 roku
Soundtrack
Streszczenie materiału z Gamestar
The Art of Gothic
Tworzenie budynków
Wywiad z Blaine'm Christine
Wywiad z Piranha Bytes
Wywiad z Piranha Bytes na E3
Wywiad z Robertem Gawli?skim
Zapowiedź z 2006 roku
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Pre-Alpha
Inne
Gothic 3 - The Beginning
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
Gothic 3: The Beginning
Edycja Rozszerzona & Quest Pack
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Tworzenie budynków
napisał: Isentor, dnia 21.07.2011 16:47
Artyku? archiwalny | nowa wersja artyku?u ju? wkrótce

 

 

W tym artykule postaram si? w skrócie przedstawi? proces tworzenia budowli w Gothic3 na przyk?adzie domu mieszkalnego.

 

Wszystkie pomys?y odno?nie terenu czy te? obiektów maj?cych si? pojawi? w grze, w fazie wst?pnej projektowane s? na kartce papieru, przez naszych rysowników aby jak najlepiej przedstawi? dane dzie?o. Na tym etapie pod uwag? brane s? liczne aspekty takie jak materia?y budowlane i styl architektoniczny.

Bazuj?c na wst?pnych ustaleniach, projektanci tworz? szczegu?owe szkice budowli, przedstawionej z ró?nych perspektyw. Zostan? one bowiem wykorzystane przy przek?adaniu pracy na komputer za pomoc? grafików 3D.

 

Na podstawie tych rysunków tworzymy tak zwany „wireframe-model” (model drutowy) w naszym oprogramowaniu 3D. Ta konstrukcja sk?ada si? z licznych linii, a ka?da jedna przedstawia jedn? kraw?d? powierzchni (poligon) makiety.

 

Poziom detali znacznie wzrós? w porównaniu z Gothic 2. Ten obiekt jest dziesi?? razy bardziej z?o?ony ni? podobna konstrukcja w Gothic 2. Sk?ada si? z ponad 21,000 poligonów.

 

Screenshot poni?ej pokazuje t? sam? budowl? w programie 3D Studio MAX. U?ywamy tego oprogramowania do tworzenia obiektów w Gothic 3. Jak mo?ecie zauwa?y?, linie kszta?tuj? kraw?dzie w ju? wype?nionych powierzchniach.

 

Sposób wy?wietlania poni?ej jest nazywany (tryb p?askiego zaciemniania), poniewa? ko?cowym rezultatem jest p?aszczyzna wype?niona niczym poza prostym kolorem, szarym w tym przypadku. Obraz wygl?da trójwymiarowo dzi?ki o?wietleniu które poprawnie oblicza zacienienie nawet w tym wczesnym stadium.

B?d? co b?d?, fotorealistyczny wygl?d mo?e by? jedynie wywo?any poprzez u?ycie tekstur, obrazków, które zosta?y zaprojektowane na poligony. Rozdzielczo?? tekstur w Gothic 3 jest cztery razy wy?sza ni? w Gothic 2.

 

Modelowanie i nak?adanie tekstur tego budynku jest ju? uko?czone i obiekt mo?e zosta? umieszczony w ?wiecie z naszym w?asnym edytorem. Gdy raz zostanie wstawiony, detale jak beczki, listwy, meble i ?ród?a ?wiat?a – oczywi?cie – mog? zosta? dodane.