Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Artefakty Adanosa
Bagienne ziele
Bogowie
Edycja Rozszerzona - Pierwsze wrażenia
Frakcje
Haran Ho
Kamienie teleportacyjne
Klany
Kontynent
Magia
Prastara wiedza
Towarzysze
Vengard
Xardas
Bestiariusz
Potwory
Przedmioty
Bronie
Czary
Hełmy
Mikstury
Tarcze
Zbroje
Pomoc
Atrybuty
Nauczyciele
Ogniste puchary
Solucja
Spis NPC
Sterowanie
Stół alchemiczny
Umiejętności
Zadania
Kody
Konsola
Ciekawostki
Modelowanie wydm
Nagrywanie dialogów
Piranha Bytes
Projektowanie postaci
Recenzja z 2007 roku
Soundtrack
Streszczenie materiału z Gamestar
The Art of Gothic
Tworzenie budynków
Wywiad z Blaine'm Christine
Wywiad z Piranha Bytes
Wywiad z Piranha Bytes na E3
Wywiad z Robertem Gawli?skim
Zapowiedź z 2006 roku
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Pre-Alpha
Inne
Gothic 3 - The Beginning
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
Gothic 3: The Beginning
Edycja Rozszerzona & Quest Pack
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Soundtrack
napisał: Ikk, dnia 10.04.2011 11:32

Seria gier Gothic od zawsze raczy?a nas cudown? muzyk?, idealnie dopasowan? do uszu. Podczas przemierzania niezliczonych krain, podziemi, miast mogli?my ca?kowicie odp?yn?? w ?wiat czy to Khorinis i Górniczej Doliny, czy to w samej Myrthanie. Poczu? t? atmosfer? fantasy na w?asnej skórze. Zw?aszcza soundtrack’i z pierwszej i drugiej cz??ci by?y wr?cz idealnie mroczne, oddaj?c klimat pogr??onej w wojnie ma?ej wyspy Khorinis.

6

Nie inaczej mia?o to miejsce w trzeciej ods?onie gry Gothic. Za kompozycj? utworów odpowiada znany nam pan Kai Rosenkranz,  który by? odpowiedzialny tak?e za ?cie?ki d?wi?kowe w poprzednich Gothic’ach. To w?a?nie dzi?ki niemu mo?emy zapomnie? o otaczaj?cych nas problemach przy tak cudownej, klasycznej muzyce, tak bardzo zapomnianej w dzisiejszych czasach ery plastiku i bylejakostwa.

1

W dniach od 7 – 9 lipca roku 2005 odbywa?y si? sesje nagraniowe w hali uniwersytetu mieszcz?cego si? w niemieckim mie?cie Bochum, gdzie twórcy zorganizowali spotkanie promuj?ce swój najnowszy tytu?. Nagrania zaj??y 18 godzin, tako? uzyskano osiem godzin materia?u sk?adaj?cego si? ze wspania?ych d?wi?ków. Orkiestra, która wykonywa?a wówczas utwory to Bochum Symphony Orchestra, znana w ca?ych Niemczech, powsta?a w 1919 roku. Przewodzi jej Dr Hans Jaskulsky, dyrektor muzyczny na Uniwersytecie Ruhr w Bochum. W g?ównej mierze to dzi?ki temu zespo?owi ludzi niew?tpliwie utalentowanych, mamy okazj? wyciszy? si? oraz zrelaksowa? przed komputerem.

2

Wszyscy bardzo dobrze kojarzymy, ?e ?cie?ka d?wi?kowa Gothic’a III jest momentami gro?na, ekscytuj?ca, dynamiczna. Za podk?ady do walki oraz g?ównych momentów gry odpowiedzialna jest japo?ska grupa GOCOO której to cz?onkowie wybijaj? rytmy na b?bnach taiko. Zespó? ten jest bardzo znany, gdy? wcze?niej nagrywali oni soundtrack m.in. do takich hitów jak „Matrix : Releoaded” i „Matrix : Revolutions”. Wspomagaj?cy ich podczas sesji nagraniowej do Gothica, solowi muzycy Merc Iwaszkiewicz oraz Borislav Slavov, kompozytorzy muzyki do gry “Knights of Honor”, wspomagali grup? GOCOO, dzi?ki czemu otrzymali wspania?e utwory o zabarwieniu plemiennym. B?bny przywodz? na my?l zebranie szamanów podczas jakiego? wa?nego ?wi?ta, ta?cz?cych w narkotycznym transie ludzi wokó? totemu. Warto wspomnie? tutaj tak?e, ?e podczas ów sesji nagraniowej u?yto takich instrumentów jak australijskie didgeridoo, flet bawu rodem z po?udniowych Chin, du z kilkunastoma strunami, instrument pochodzenia arabskiego, staroindia?ski santur oraz tamboura z kilkoma strunami, turecki flet saz czy mandolina, dzi?ki czemu mamy idealne odzwierciedlenie muzyki przypisanej do danego regionu gry.

3

Pami?tacie pierwszy utwór w g?ównym menu? Ja osobi?cie ws?uchiwa?em si? z zamkni?tymi oczami zanim w ogóle odpali?em gr?. Ekstaz? by?o us?yszenie g?osu cudownej niewiasty w po?owie utworu. Za ten kobiecy akcent w ?cie?ce d?wi?kowej odpowiada Lisbeth Scott, solowa wokalistka która nagrywa?a utwory ju? wcze?niej dla filmów „Shrek”, „Szósty zmys?” czy „Je?dziec bez g?owy”. Dzi?ki tej pani Gothic III jest w niektórych momentach bardzo wznios?y i powa?ny.

4

Nie nale?y zapomina? tak?e o Filharmonic Choir Prague i Bochum Sam Gospel Choir oraz o gitarzy?cie Bobby Glorianie. Odpowiedzialni byli za elementy fantasy oraz sakralny nastrój w grze.

5

Nast?pnym zespo?em wcielonym do projektu Gothic III by? zespó? Corvus Corax. Niemiecka grupa wykonuje klasyczn? muzyk? z okresu ?redniowiecza. Tworzy monumentaln? muzyk?, opart? na muzycznej tradycji Europy Wschodniej, z wspó?czesnymi rytmami, u?ywaj?c przy tym tradycyjnych instrumentów jak np. rogi, flety czy tradycyjne b?bny. Rosenkranz stwierdzi?, ?e ich autentyczna, ?redniowieczna muzyka b?dzie najlepiej wpasowywa?a si? w t?o miejskich targów b?d? tawern ni? orkiestralna rytmika.