Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Artefakty Adanosa
Bagienne ziele
Bogowie
Edycja Rozszerzona - Pierwsze wrażenia
Frakcje
Haran Ho
Kamienie teleportacyjne
Klany
Kontynent
Magia
Prastara wiedza
Towarzysze
Vengard
Xardas
Bestiariusz
Potwory
Przedmioty
Bronie
Czary
Hełmy
Mikstury
Tarcze
Zbroje
Pomoc
Atrybuty
Nauczyciele
Ogniste puchary
Solucja
Spis NPC
Sterowanie
Stół alchemiczny
Umiejętności
Zadania
Kody
Konsola
Ciekawostki
Modelowanie wydm
Nagrywanie dialogów
Piranha Bytes
Projektowanie postaci
Recenzja z 2007 roku
Soundtrack
Streszczenie materiału z Gamestar
The Art of Gothic
Tworzenie budynków
Wywiad z Blaine'm Christine
Wywiad z Piranha Bytes
Wywiad z Piranha Bytes na E3
Wywiad z Robertem Gawli?skim
Zapowiedź z 2006 roku
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Pre-Alpha
Inne
Gothic 3 - The Beginning
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
Gothic 3: The Beginning
Edycja Rozszerzona & Quest Pack
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Wywiad z Blaine'm Christine
napisał: Isentor, dnia 21.07.2011 15:37

FiringSquad: Pierwsze pytanie, kiedy zespó? deweloperów zdecydowa? si? zacz?? prac? nad Gothic'iem 3 i jakie by?y ich g?ówne cele?

Blaine Christine: Wi?c, jest to bardzo proste pytanie. Oczywi?cie ich celem by?o stworzenie najwi?kszej gry RPG w wersji single player oraz najwi?kszego Gothic'a wszechczasów. Du?? cz??ci? tego dla Piranha Bytes (deweloperzy), by?o to, aby by? pewnym i? ich fani s? szcz??liwi oraz maj? dobre zdanie na temat dwóch, pierwszych cz??ci, aby ulepsza? serie. Zespó? Gothic'a bierze t? gr? bardzo powa?nie i pracuje bardzo ci??ko aby by? na kraw?dzi gier RPG (je?li kto? gra? w poprzednie gry z serii mo?e to za?wiadczy?). W Gothic'u 3 jest wiele poprawek od poprzednich instalacji, w??czaj?c zupe?nie nowy silnik graficzny, kompletnie odnowiony system walki, oraz du?o, du?o wi?kszy ?wiat gry, który nie jest przerywany ekranami ?adowania. Wszystkie te rzeczy by?y g?ównym priorytetem w rozwoju gry, ale s? równie? tony mniejszych poprawek, które pokochaj? fani.

FiringSquad: Co mo?esz nam powiedzie? o fabule gry i jak jest ona zwi?zana z poprzednimi grami z serii?

Blaine Christine: Deweloperzy odwalili pi?kn? robot? tworz?? bardzo ekscytuj?cy, nowy scenariusz do Gothic'a 3 w czasie utrzymywania wi?zów z poprzednimi cz??ciami. Wszystkie ulubione postacie znowu tam b?d?, min. Diego, Milten, Lester i Xardas wsród innych. Jak zawsze, wyzwaniem z tworzeniem dalszej historii jest tworzenie gry, która powita nowych graczy, ale nie zrazi publiczno?ci która kocha poprzednie wersje. Obie poprzednie cz??ci gry, rozgrywaj? si? na wyspie Khorinis, wi?c najwi?ksz? zmian? w fabule b?dzie fakt i? po raz pierwszy gracz jest pokazany na g?ównej ziemi Myrtany. Kiedy przyb?dziesz na g?ówn? ziemi? z kilkoma przyjació?mi z przesz?o?ci, odkryjesz i? ludzie byli poprzewracani przez wielkie bandy Orków i twoj? pierwsz? decyzj? b?dzie, któr? cz??ci trwaj?cego konfliktu obierzesz. Ta decyzja dramatycznie wp?ynie na twoje do?wiadczenie z gr? i ostatecznie okre?li rezultat gry!

FiringSquad: Jaki b?dzie charakter gracza w Gothic'u 3?

Blaine Christine: Gothic 3 skupia si? na jednym charakterze z gry, Bezimiennym, który jest tym samym charakterem z wcze?niejszych cz??ci Gothic. Gracz ma mo?liwo?? dopasowania bohatera do stylu gry, który sobie ?yczy. System otwartego-uczenia, u?ywany w Gothic'u 3 pozwala graczowi na wzrost Punktów Nauki zawsze kiedy ich Poziom wzro?nie (Punkty Nauki mog? by? u?yte jak gracz pragnie). Je?li gracz nie chce za bardzo skupia? si? na waleczno-ukierunkowanym charakterze, mog? oni 'wyda?' punkty na si?e i umiej?tno?? pos?ugiwania si? mieczem. Je?li gracz chce stworzy? 'Magiczny' charakter (mag, nekromanta), bardzo ?atwo mo?e znale?? trenerów aby powi?kszy? swoj? mane oraz umiej?tno?ci czarowania. Naturalnie, gracz mo?e równie? pomiesza? i dopasowa? te umiej?tno?ci oraz wiele innych umiej?tno?ci, w??czaj?c z?odziejstwo, alchemie, polowanie oraz wiele innych. Wi?c ostatecznie typ bohatera stworzony przez ciebie b?dzie inny ni? kogo? graj?cego w gr?.

FiringSquad: W jaki sposób cechy RPG b?d? u?yte w Gothicu 3?

Blaine Christine: Tak d?ugo jak zajmujemy si? rozwojem bohatera. W warunkach konwencji RPG, mo?esz oczekiwa? bardzo mocnych questów z rozleg?ym wyborem dodatkowych questów dotycz?cych trzech g?ównych faktów dotycz?cych g?ównych questów. Inn? oznak? serii Gothic jest silny system Al, który tworzy szlak codziennej rutyny dla ka?dego NPC aby stworzy? realistyczne ?rodowisko aby gracz móg? dobrze bawi?. Dobrym przyk?adem tego systemu jest to i? kiedy zabijesz, którego? NPC w ?wiecie (zabijanie jest wyborem, NPC cz?owieka i orka jest tylko ?wiadomy kiedy kopniesz go). Je?li jaki? NPC, jest zwi?zany z innym NPC i przyjació? w ?wiecie, i kiedy podchodzimy do którego? NPC zwi?zanego z nim, cho?by w innym mie?cie, NPC ten b?dzie próbowa? mnie atakowa?, poniewa? jest on ?wiadomy mojego czynu, oraz inni zwi?zani z tym charakterem (ork, na przyk?ad) b?dzie bardziej sk?onny aby mnie równie? nie lubi?. Inne cechy bohatera to: rzemios?o, cykl dzienny/nocny, oraz reputacja bazowana na frakcji/miejscu zamieszkania. Sumuj?c, jest bardzo du?o, du?ej jako?ci cech RPG single player, których mo?esz oczekiwa? w Gothic'u 3.