Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Artefakty Adanosa
Bagienne ziele
Bogowie
Edycja Rozszerzona - Pierwsze wrażenia
Frakcje
Haran Ho
Kamienie teleportacyjne
Klany
Kontynent
Magia
Prastara wiedza
Towarzysze
Vengard
Xardas
Bestiariusz
Potwory
Przedmioty
Bronie
Czary
Hełmy
Mikstury
Tarcze
Zbroje
Pomoc
Atrybuty
Nauczyciele
Ogniste puchary
Solucja
Spis NPC
Sterowanie
Stół alchemiczny
Umiejętności
Zadania
Kody
Konsola
Ciekawostki
Modelowanie wydm
Nagrywanie dialogów
Piranha Bytes
Projektowanie postaci
Recenzja z 2007 roku
Soundtrack
Streszczenie materiału z Gamestar
The Art of Gothic
Tworzenie budynków
Wywiad z Blaine'm Christine
Wywiad z Piranha Bytes
Wywiad z Piranha Bytes na E3
Wywiad z Robertem Gawli?skim
Zapowiedź z 2006 roku
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Pre-Alpha
Inne
Gothic 3 - The Beginning
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
Gothic 3: The Beginning
Edycja Rozszerzona & Quest Pack
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Haran Ho
napisał: Ikk, dnia 10.04.2011 11:33

Niejednokrotnie s?ysza?o si? w ?wiecie historie o staro?ytnych wojownikach, opowie?ci zapieraj?ce dech w piersiach, budz?ce zarówno strach jak i podziw. Ci którzy umarli w glorii chwa?y cz?sto s? gloryfikowani nie tylko w legendach, zapomnianych ?ród?ach pisanych czy w pie?niach. Nie inaczej mia?o to miejsce z pradawnym wojem o imieniu Haran Ho.

[grafika]

Haran Ho by? najprawdopodobniej jednym z dowódców w armii pradawnego królestwa Varrantu, zanim jeszcze nasta?a era Zubena. Brak jest niestety jakichkolwiek ?róde? na temat jego przesz?o?ci oraz o dzia?alno?ci w armii. Nie mniej jednak Haran Ho nie by? przeci?tniakiem, po?wi?ca? ?ycie na treningi zarówno fizyczne jak i mentalne. Dzi?ki treningowi mentalnemu zapewne nauczy? si? pos?ugiwania podstawow? magi?.

[grafika]

Nasz tytu?owy bohater, nie wiadomo w jakich okoliczno?ciach, zacz?? nagle podró?owa? po bezkresnych pustyniach Varrantu. By? mo?e jego dowódca wys?a? go na zwiady, a mo?e poprostu Haran szuka? ciszy i spokoju w?ród piasków i oaz. Tak czy inaczej pewnego dnia dotar? do obozu koczowników, którzy od zawsze w?drowali po pustyni w poszukiwaniu ?róde? wody. Byli to ludzie wiod?cy spokojne ?ycie, zg??biaj?cy tajemnice Varrantu, pos?uguj?cy si? magi? Adanosa. Koczownicy byli z tym bóstwem zwi?zani od zarania dziejów, ich ka?dy przywódca dzier?y? Kostur Wiecznego W?drowca. Haran zaprzyja?ni? si? z tymi go?cinnymi lud?mi i postanowi? porzuci? ca?kowicie swój dotychczasowy styl ?ycia.

[grafika]

Niestety jego dezercja bardzo rozz?o?ci?a dowództwo Pradawnych, którzy pos?ali za nim zabójców, by wymazali go ca?kowicie z kart historii. Jednak ?aden z nich przez d?ugi czas nie móg? nawet tkn?? zdrajcy. Albowiem Haran Ho przyj?? wiar? w Adanosa i nauczy? si? pot??nego zakl?cia, powoduj?cego eksplozj? ostrych jak brzytwa kawa?ków lodu wokó? maga. Mimo tego w ko?cu zabójcom uda?o si? zrani? i zabi? Haran’a, chocia? nie uda?o im si? go wymaza? z kart historii, poniewa? jego cia?o zabrali koczownicy. Pochowali swojego przyjaciela w jaskini znajduj?cej si? w Zielonej Dolinie.

[grfika]

Zielona Dolina by?a najpi?kniejszym miejscem w ca?ym Varrancie. Mimo niesprzyjaj?cego klimatu pustynnego, wyros?y tam cudowne kwiaty i drzewa, tworz?c cudown? oaz?. Niestety, wszystko co pi?kne musi si? sko?czy?. Burze piaskowe zniszczy?y krajobraz doliny. Teraz to tylko sterta kamieni, suchych kawa?ków drewna i przygn?biaj?ca jaskinia skrywaj?ca staro?ytne tajemnice.

[grafika]

Tym którym uda si? dotrze? do Varrantu, przemierzy? niego?cinn? pustyni? oraz odnale?? maga wody Nefariusa, b?dzie dane pozna? t? legend? o Haran Ho. Tylko niektórym b?dzie dane uda? si? z Nefariusem do zapomnianego grobowca, którego strzeg? niebezpieczne stwory pustynne. Aczkolwiek na odkrywc? czeka wielka nagroda, by? mo?e ten wypad da nam dost?p do staro?ytnej magii Adanosa, któr? pos?ugiwa? si? Haran Ho.