Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Artefakty Adanosa
Bagienne ziele
Bogowie
Edycja Rozszerzona - Pierwsze wrażenia
Frakcje
Haran Ho
Kamienie teleportacyjne
Klany
Kontynent
Magia
Prastara wiedza
Towarzysze
Vengard
Xardas
Bestiariusz
Potwory
Przedmioty
Bronie
Czary
Hełmy
Mikstury
Tarcze
Zbroje
Pomoc
Atrybuty
Nauczyciele
Ogniste puchary
Solucja
Spis NPC
Sterowanie
Stół alchemiczny
Umiejętności
Zadania
Kody
Konsola
Ciekawostki
Modelowanie wydm
Nagrywanie dialogów
Piranha Bytes
Projektowanie postaci
Recenzja z 2007 roku
Soundtrack
Streszczenie materiału z Gamestar
The Art of Gothic
Tworzenie budynków
Wywiad z Blaine'm Christine
Wywiad z Piranha Bytes
Wywiad z Piranha Bytes na E3
Wywiad z Robertem Gawli?skim
Zapowiedź z 2006 roku
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Pre-Alpha
Inne
Gothic 3 - The Beginning
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
Gothic 3: The Beginning
Edycja Rozszerzona & Quest Pack
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Vengard
napisał: Isentor, dnia 21.07.2011 22:59
Artyku? archiwalny | nowa wersja artyku?u ju? wkrótce

 

 

Vengard to stolica ca?ej Myrtany. To w?a?nie tam znajduj? si? najwa?niejsze osoby. Do niedawna Vengard zamieszkiwali ludzie, jednak miasto zaatakowali orkowie, pozostawiaj?c je w ruinie. Mimo interwencji magów, którzy stworzyli barier?, podobn? do tej, która os?ania?a Górnicz? Dolin?, orkowie nadal stacjonuj? w mie?cie, jednak nie mog? przyzwa? swych oddzia?ów z zewn?trz. 

W Vengardzie mo?na wyró?ni? jedynie dwa miejsca wolne od orków, a s? nimi kaplica i zamek. W kaplicy znajduj? si? jedynie najsliniejsi buntownicy i paladyni, strzeg?cy pos?gu Innosa, za? w zamku mo?na wyró?ni? ludzi o ró?nej profesji. Znajdziemy tam te? samego Rhobara II - króla Myrtany, a tak?e Karrypto - najpot??niejszego wys?annika Innosa. Oboje znaj? histori? bohatera gry, a nawet nazywaj? go odkupicielem. 

W grze, bohater z pocz?tku mo?e si? przeteleportowa? jedynie do kaplicy w Vengardzie, pó?niej za? mo?e on otrzyma? od Karrypto dwie runy, z czego jedna przenosi bezpo?rednio do sali tronowej Rhobara II, za? druga poza barier?. 

G?ównym zadaniem bohatera w Vengardzie jest przede wszystkim uwolnienie miasta od orków, a tak?e ich dowódców. Nie jest to ?atwym zadaniem, jednak pomóc tu mo?e paladyn Georg, a przy kaplicy pobliscy ?o?nierze króla. Sytuacja poza barier? otaczaj?c? zamek, nie jest o wiele lepsza. Barier? otaczaj? liczni orkowie, tak wi?c tereny te nie s? bezpieczne.

Du?ym problemem ludzi z Vengardu jest brak jakichkolwiek materia?ów, pocz?wszy od ?ywno?ci, a sko?czywszy na narz?dziach i broni. Ekwipunek stra?y królewskiej sk?ada si? przewa?nie z halabardy i specjalnego pancerza ceremonialnego.