Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Artefakty Adanosa
Bagienne ziele
Bogowie
Edycja Rozszerzona - Pierwsze wrażenia
Frakcje
Haran Ho
Kamienie teleportacyjne
Klany
Kontynent
Magia
Prastara wiedza
Towarzysze
Vengard
Xardas
Bestiariusz
Potwory
Przedmioty
Bronie
Czary
Hełmy
Mikstury
Tarcze
Zbroje
Pomoc
Atrybuty
Nauczyciele
Ogniste puchary
Solucja
Spis NPC
Sterowanie
Stół alchemiczny
Umiejętności
Zadania
Kody
Konsola
Ciekawostki
Modelowanie wydm
Nagrywanie dialogów
Piranha Bytes
Projektowanie postaci
Recenzja z 2007 roku
Soundtrack
Streszczenie materiału z Gamestar
The Art of Gothic
Tworzenie budynków
Wywiad z Blaine'm Christine
Wywiad z Piranha Bytes
Wywiad z Piranha Bytes na E3
Wywiad z Robertem Gawli?skim
Zapowiedź z 2006 roku
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Pre-Alpha
Inne
Gothic 3 - The Beginning
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
Gothic 3: The Beginning
Edycja Rozszerzona & Quest Pack
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Potwory
napisał: Isentor, dnia 21.07.2011 15:41
Artyku? archiwalny | nowa wersja artyku?u ju? wkrótce

 

 

Opis

Gdzie szuka??

EXP

Screen

Bizon
Jest do?? powolny. Wyst?puje w stadach, co utrudnia walk?.
na pó?noc od Montery

200

W?ochaty bizon
Nordmarski odpowiednik bizona.
ca?y Nordmar
200

Chrz?szcz

Niegro?ny robak, znany dobrze z poprzednich cz??ci gry.

wszelakie jaskinie

25

Cieniostwór

Gro?na bestia, jej obecno?? mo?emy pozna? po ?ladach ?ap i krwi. Atakuje rogiem.

krzaki w Myrtanie i Nordmarze, jaskinie

300

Demon

W ca?ej grze pojawiaj? si? tylko dwa demony, oba mocno zwi?zane z fabu??. S? pot??ne i walcz? mieczami.

Gotha, biblioteka klasztorna

500

Dzik

Pospolite zwierz?, które wyczuwa nas z daleka. Problemy stwarza jedynie na pocz?tku gry.

w lasach Myrtany

100

Gargulec

Do?? nietypowy stwór spotykany do?? rzadko. Podczas walki trudno go trafi? broni? bia??.

przy brzegu na wschód od Trelis

200

Goblin

Gobliny s? niezwykle zwinne. W walce pos?uguj? si? kijami. Zwykle przebywaj? w grupkach przy ogniskach

w grupach w Myrtanie i Nordmarze

50

Goblin szaman

Z pozoru to zwyk?y goblin. Dopiero, gdy odbierze nam znaczn? cz??? ?ycia kul? ognia, zmienimy o nim zdanie.

w grupach goblinów w Nordmarze

50

Czarny goblin

Silniejsza wersja zielonego goblina.

w grupach goblinów w Nordmarze

100

G?ówny kap?an o?ywie?ców
Pot??na nieumar?a istota. Atakuje ognistym lub lodowym pociskiem. Strze?e ostatniej komnaty w ?wi?tyni.
?wi?tynie w Varancie
400

Golem

Bardzo silny stwór. Jego ataki to pot??ne ciosy kamienn? pi??ci?.

nielicznie w Myrtanie

400

Lodowy golem

Golem, który ?yje na pó?nocy kontynentu. U?ywa czaru lodowa strza?a.

nielicznie w Nordmarze, po drodze do Klanu Ognia

400

Ognisty golem

Bestia ciskaj?ca ognistymi pociskami. Rzadko spotykana.

nielicznie w Varancie

400

Jaszczur

Niezbyt silny, jego ataki mog? spowodowa? spowolnienie regeneracji wytrzyma?o?ci.

w okolicach zbiorników wodnych

100

Ognisty jaszczur

Jaszczur, który zieje ogniem. Do?? niebezpieczny.

oazy w Varancie

150

Jele?

Bardzo p?ochliwe zwierz?, które w?a?ciwie daje si? trafi? wy??cznie broni? dystansow?. Wyczuwa nas z bardzo daleka.

licznie w lasach Myrtany

50

Krokodyl

Nie ma w nim nic szczególnego. Porusza sie do?? wolno.

oazy w Varancie

200

Krowa

Typowe zwierz? hodowlane, z którym raczej nie przyjdzie nam walczy?. Stanowi ?ród?o mi?sa.

farmy w Myrtanie

50

Krwiopijca

Nie jest zbyt silny, ale przy u??dleniu mo?e nas zatru?.

okolice Vengardu i Ardei, niedaleko zbiorników wodnych

50

Kura

Kolejne zwierz? hodowlane.

farmy w Myrtanie

25

Lew

Nie spotkamy go cz?sto. Jest bardzo silny i szybki.

Varant

300

Mumia

O?ywieniec, walcz?cy kijem lub wr?cz. zwykle wyst?puje w du?ych grupach.

Varant, na zachód od Ben Sala

300

Nosoro?ec

Jego spore rozmiary nie przek?adaj? si? zbytnio na si??. Atakuje rogiem.

okolice Geldern

200


W?ochaty nosoro?ec

Kuzyn Myrta?skiego nosoro?ca, poro?ni?ty siersci?, chroni?c? przed zimnem.

stadnie w lasach Nordmaru

200

Ogr

Pot??ny stwór, w?adaj?cy olbrzymi? broni?.

w ma?ych grupach w Myrtanie i Nordmarze

400

Pe?zacz

Potwór ten charakteryzuje si? du?? szybko?ci? ataku, mo?e wyprowadzi? kilka ciosów pod rz?d, a my nie b?dziemy mogli zareagowa?.

jaskinie w Myrtanie i Nordmarze

200


Pe?zacz piaskowy

Pe?zacz, którego spotkamy na pustyni. Od zwyk?ego ró?ni si? jedynie wygladem

Varant, na zachód od Lago

200

Pe?zacz wojownik

Silniejszy odpowiednik zwyk?ego pe?zacza.

w niektórych jaskiniach w grupie pe?zaczy

300

Potwór

Silna bestia, przypominaj?ca niewielkiego dinoazura.

niedaleko Nemory, przy brzegu na wschód od Trelis

500

Rozpruwacz

Nieco wi?kszy i silniejszy kuzyn dzika. Jego ataki mog? spowodowa? problemy z regeneracj? wytrzyma?o?ci.

lasy w Myrtanie

200

Schrat
Skrzy?owanie goblina z ogrem. Jest wzrostu cz?owieka, posiada do?? du?? si??.
g??boko w lasach Myrtany
300

Smok

Nie jest tak pot??ny jak w Gothic 2, ale i tak trudno go pokona?. Strze?e skarbów.

jaskinia pod Cape Dun, wzgórze na zachód od Geldern

500

Stra?nik ?wi?tynny

Spotykamy go za wej?ciem ka?dej z ?wi?ty?. Atakuje wielkim ??d?em

?wi?tynie w Varancie

400

Szabloz?b

Silna bestia przypominaj?ca tygrysa. Ma d?ugie k?y, porusza si? krótkimi susami.

pojedynczo lub dwójkami w Nordmarze

300

Szakal

Pustynny kuzyn wilka.

do?? licznie w ca?ym Varancie

50

Szkielet

Nieumar?y, walcz?cy mieczem lub ?ukiem. Zwykle spotykamy wi?ksze grupy szkieletów.

grobowce pradawnych w Nordmarze, ?wi?tynie w Varancie

200

?cierwojad

Nowy ?cierwojad, ze znacznie zmienionym wygl?dem. Ci?gle jest jednak do?? s?aby.

do?? licznie w ca?ej Myrtanie

50

?winia

Zwierz? chodowlane, dobre ?ród?o mi?sa.

farmy w Myrtanie

50

Topielec

Potwór ten przeszed? znaczn? metamorfoz?. Atakuje szybko, chodzi wspomagaj?c si? przednimi ko?czynami.

niedaleko zbiorników wodnych w Myrtanie i Varancie

100

Troll

Charakterezyje si? niezwyk?? si??. W trzeciej ods?onie gry mniej przypomina goryla.

Nordmar, po drodze do Klanu Wilka, pó?nocna Myrtana

500

Czarny troll

Jedna z silniejszych bestii w grze. Jest niezwykle wytzryma?y, nawet najlepsza bro? wyrz?dza mu niewielkie szkody.

pó?nocna Myrtana, okolice Faring

500

W??

Kolejne nieszkodliwe zwierz?, gin?ce po jednym ciosie mieczem.

pustynia, lasy Myrtany

25

Wilk

Zwierz? cz?sto spotykane, stanowi ?ród?o cennych futer.

lasy w Myrtanie

50

Lodowy wilk

Nordmarskie wilki s? wytrzymalsze i silniejsze od swoich po?udniowych braci. Poruszaj? si? i atakuj? bardzo szybko.

do?? licznie w ca?ym Nordmarze

100

Zaj?c

Zupe?nie niegro?ne zwierz?, kicaj?ce po Myrta?skich lasach.

lasy w Myrtanie

25

Z?bacz

Przypomina niewielkiego dinozaura. Jest zwinny i szybki, atakuje gryz?c.

w lasach Myrtany

150

Mroczny z?bacz

Pustynna odmiana z?bacza

Varant, niedaleko Bragi

150


Zombie

Nieumar?y walcz?cy kijem. Podobny do mumii

?wi?tynie w Varancie

200

?ó?w

 Niegro?ne zwierz?, chodz?ce po brzegu.

niedaleko zbiorników wodnych

25