Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Bagienne ziele
Bezimienny
Bogowie
Gildie
Kamienie Ogniskujące
Kopalnie
Lokacje
Magiczna bariera
Magiczna ruda
Magowie
Postacie
Xardas
Bestiariusz
Orkowie
Potwory
Śniący
Przedmioty
Bronie
Czary
Rośliny
UluMulu
Uriziel
Zbroje
Pomoc
Chromanin
Saga Gothic na GNU/Linux
Solucja
Sprzedawcy
Umiejętności
Zadania
Kody
Konsola
Polecenia
Ciekawostki
Piranha Bytes
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Piranha Bytes
napisał: Isentor, dnia 21.07.2011 22:49
Artyku? archiwalny | nowa wersja artyku?u ju? wkrótce

 

 

Piranha Bytes- Niemiecka firma za?o?ona w 1.10.1997 przez pi?tk? by?ych pracowników Greenwood Entertainment. Siedziba firmy mie?ci si? w Niemczech na terenie miasteczka Bochun. Pierwszym projektem ich projektem, który okaza? si? wielkim sukcesem by?a gra Gothic. Prace nad gr? rozpocz?to na pocz?tku roku 1998. Po up?ywie kolejnego roku ca?y sk?ad firmy zacz?? liczy? trzyna?cie osób. Gdy projekt pierwszej gry zbli?a? ku ko?cowi ca?y zespó? rozrós? si? do dwóch tuzinów. Gdy po dwuch latach pierwsza gra zosta?a uko?czona w wersji niemieckiej prawo do jej wydania wykupi?a niemiecka firma EGMONT Interactive, oddzia? du?skiego holdingu EGMONT. Pracownicy Piranha Bytes to ludzie m?odzi w wieku 22 - 27 lat. Udowodnili oni, i? zrobienie wspania?ej gry przy pomocy s?abego sprz?tu jest realne. Gdy pierwsza cz??? gry okaza?a si? wielkim sukcesem i ?wiatowym hitem autorzy gry postanowili nie spoczywa? na laurach. Po pewnym czasie powsta?a kolejna cz??? tej wspania?ej gry, a zaraz po niej oficjalny dodatek- Noc Kruka. Obecnie trwaj? prace nad trzeci? cz??ci? sagi gier Gothic. Prawa do dystrybucji na terenie Polski wszystkich cz??ci gry z serii Gothic wykupi?a firma CD Projekt, polski dystrybutor gier komputerowych.

Cz?onkowie g?ównego sk?adu firmy:

Horst Dworczak
Wiek: 27lat

Zajmuje si? on wi?kszo?ci? prac organizacyjnych zwi?zanych z firm? i jej projektami. Dzi?ki rekomendacjom znalaz? si? on w zespole PB

Björn Pankratz
Wiek: 31 lat 

Björn odpowiedzialny jest natomiast za projektowanie gier, jak i pisanie scenariuszy.

Mike Hoge
Wiek: 30 lat

Mike, podobnie jak Björn równie? jest odpowiedzialny za projektowanie gier. Zajmuje si? on równie? pisaniem skryptów, oraz w mniejszym stopniu fabu??.

Stefan Kalveram
Wiek: 27 lat

Powierzono mu opiek? nad projektami scenariuszy, jak i fabu??.

Sasha Henrichs
Wiek: 26 lat

Odpowiedzialny jest on za grafik? 3D jak i za tworzenie tekstur do gier w 2D

Kai Rosenkranz
Wiek: 22 lata 

Znany jest z opieki nad wszystkimi aspektami zwi?zanymi z efektami audio. Chodzi tu mianowicie o muzyk? i efekty dzwie?kowe. Jest on równie? g?ównym webmasterem na oficjalnej stronie www.gothic2.com

Mattias Filler
Wiek: 27 lat 

On równie? odpowiedzialny jest za fabu?? w grach tworzonych przez zespó?. Zajmuje si? on równie? scenariuszami, zadaniami w grach, charakterem i osobowi?ci? NPC'ów.

Nico Bendlin
Wiek: 28 lat 

Jest on jednym z programistów z zespo?u. Zajmuje si? tworzeniem skryptów itd.

Poza wymienionymi cz?onkami, którzy s? tylko jednymi z g?ównej grupy ca?ego zespo?u nad grami wydawanymi pod symbolem Piranhy pracuje jeszcze wiele innych osób.