Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Artefakty Adanosa
Bagienne ziele
Bogowie
Edycja Rozszerzona - Pierwsze wrażenia
Frakcje
Haran Ho
Kamienie teleportacyjne
Klany
Kontynent
Magia
Prastara wiedza
Towarzysze
Vengard
Xardas
Bestiariusz
Potwory
Przedmioty
Bronie
Czary
Hełmy
Mikstury
Tarcze
Zbroje
Pomoc
Atrybuty
Nauczyciele
Ogniste puchary
Solucja
Spis NPC
Sterowanie
Stół alchemiczny
Umiejętności
Zadania
Kody
Konsola
Ciekawostki
Modelowanie wydm
Nagrywanie dialogów
Piranha Bytes
Projektowanie postaci
Recenzja z 2007 roku
Soundtrack
Streszczenie materiału z Gamestar
The Art of Gothic
Tworzenie budynków
Wywiad z Blaine'm Christine
Wywiad z Piranha Bytes
Wywiad z Piranha Bytes na E3
Wywiad z Robertem Gawli?skim
Zapowiedź z 2006 roku
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Pre-Alpha
Inne
Gothic 3 - The Beginning
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
Gothic 3: The Beginning
Edycja Rozszerzona & Quest Pack
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

The Art of Gothic
napisał: Isentor, dnia 21.07.2011 23:09
Artyku? archiwalny | nowa wersja artyku?u ju? wkrótce
Wiadomo, i? twórcy gry zdecydowali si? na utworzenie materia?u przedstawiaj?cego kulisy tworzenia gry. Co wi?cej, postanowiono rozszerzy? tematyk? artbooka o poprzednie cz??ci gry tak wi?c spodziewa? si? mo?na obszernego materia?u na temat tworzenia sagi gier Gothic. Jak zapowiedziano, ca?o?? zostanie wydana w formie ilustrowanej ksi??ki, do??czanej do edycji kolekcjonerskiej.
(kliknj aby powikszy?)

Ca?o?? zosta?a podzielona na wiele ciekawych tematów, w które wliczamy: idee projektu jak i sam pomys?, pocz?tkowe prace nad gr?, koncepcje i za?o?enia twórców oraz wiele innych. Materia?, oraz opisy zosta?y oparte o wiele ilustracji i przyk?adów. Nie nale?y si? spodziewa? ogólników, poniewa? ca?o?? przedstawia etapowy projekt tworzenia wybranych elementów.

Nie brakuje równie? nawi?za?, do poprzednich cz??ci jak i ogó?u sagi o czym najlepiej ?wiadcz?, nieopublikowane do tej pory materia?y powi?zane z poprzednimi cz??ciami. Mianowicie chodzi tu o concept arty, jak i wst?pne projekty przedstawiaj?ce zarys tego co zosta?o, lub mia?o zosta? przelane na ekran monitora.

Podsumowuj?c to wszystko, co zosta?o przygotowane mo?na powiedzie? i? w"The Art of Gothic 3" znajdziemy mi?dzy innymi:
  • Wst?pne projekty, zarys gry oraz koncepty które nie zosta?y wykorzystane.

  • Komentarze Macher'a, na temat pracy przy grze.

  • Kompletna historia projektu, wraz ze wst?pnymi za?o?eniami.

  • Ponad 600 ilustracji, w tym wiele komentarzy.

Materia? w postaci ksi??kowej, zostanie wydany we wspó?pracy z firm? Halycon Media. Jak dot?d, zaprezentowano kilka stronic artbooka. Znajdziecie je w naszej galerii.