Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Ultradesk – nowa polska marka gamingowa
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
Informacje ogólne
Jak instalować mody?
Czym są mody?
PlayerKit
Weekend z modem
Der Kampf um die Bruderschaft
Golden Mod
Zemsta Beliara
Wielka Wojna [DEMO]
Stonehenge
Fabryka Klonów
Sturmbringer
Bumshak
Mielizna
Vulcano Quest
Misterium DEMO
GerranHeart DEMO
Czas Zapłaty Prolog
The Den
Dragons Tale
Bitwa Mod 1 i 2
Krwawy odwet
Khorana Prolog
Mod świąteczny
Magiczni Wojownicy
Lirwa
Wspólnota świtu
Diccuric
Die Bedrohung
Jaktyl
Czas Zapłaty
VisiGothic
Gothic-Strike
Mroczne Tajemnice
Stranded
G2TexturesPack
Piratenleben
Solucje
Piratenleben
Wywiady
Wywiad z "LoA Team"
Wywiad z "Złote Wrota"
Wywiad z SoulFire
Wywiad z Xardasem17
Wywiad z Bananas Studio
Wywiad z Siekaczem
Wywiad z Laresem
Wywiad z "Dark Modders"
Wywiad z Destiny Team - "Przeznaczenie"
Wywiad z Bractwem Spolszczenia
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

GameExe.pl - Twój portal fantasy! Witamy na Gothicpedii! Lista najlepszych gier w sieci Poki.pl Konwent Gier Terenowych Serwer Elisium Tawerna Gothic

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Gothic: W?adca Duchów
napisał: Robben, dnia 12.09.2009 14:16
Na stronie theModders u?ytkownik o nicku Sergio opublikowa? swoj? ju? drug? modyfikacj? do pierwszej cz??ci Gothica. Mod nosi nazw? W?adca Duchów, a wst?p do fabu?y przedstawia si? nast?puj?co:

Zanim pojawili si? cz?owiek i bestia, ca?ym wszech?wiatem rz?dzili nie tylko Innos, Beliar i Adanos, ale tak?e czwarty, zapomniany bóg, który dzi?ki swej mocy, móg? kontrolowa? wszystkie cztery ?ywio?y.
Z ka?dym nowym powsta?ym ?wiatem ów bóg stawa? si? coraz pot??niejszy, a? w ko?cu przewy?szy? si?? wszystkich swoich braci. Ci za? w obawie przed jego rosn?c? pot?g? postanowili pozby? si? go aby ich w?adza nie by?a zagro?ona, nawet Adanos, stra?nik równowagi zgodzi? si? w obawie przed zak?óceniami porz?dku na ?wiecie. I tak jak zaplanowali, tak te zrobili, bóg ?ywio?ów zosta? pokonany jednak Innos, Beliar i Adanos nie mieli wystarczaj?co du?o mocy by ca?kowicie zniszczy? pot?g? w?adcy ?ywio?ów. Dlatego rozdzielili j? na cztery cz??ci, a ka?d? z nich uwi?zili w magicznym pier?cieniu. Tymi cz??ciami by?y ogie?, woda, ziemia i powietrze.
Pier?cie? ognia wzi?? Innos i jego symbolem zosta? p?omie?. Pier?cie? wody zabra? Adanos wyznaczaj?c tym samym t? ?yciodajn? substancje na swój znak. Pier?cie? ziemi za? wzi?? Beliar, jako symbol jego w?adzy nad ?yciem i ?mierci?. Tylko pier?cie? powietrza pozosta? bez w?a?ciciela, a ka?dy z bogów chcia? go dla siebie.
Adanos chc?c zachowa? równowag? stworzy? Myrthan? i otaczaj?ce j? wyspy, a pier?cie? powietrza wys?a? w?a?nie tam. Wtedy to Innos i Beliar powo?ali do ?ycia cz?owieka i bestie by ci zapewnili im moc ?ywio?u powietrza, który pono? ??czy? wszystkie inne. Jednak cz??? ludzi, oburzona nie ko?cz?c? si?, krwaw? walk? zbuntowa?a si? przeciw Innosowi tworz?c zal??ek zakonu magów wody i Mrocznego Bractwa które to odnalaz?o pier?cie? powietrza. Adanos chc?c zachowa? to wydarzenie w tajemnicy odda? swój pier?cie? magom wody by ci z jego pomoc? chronili, mroczne bractwo. To samo jednak zrobili Innos i Beliar by go odnale??. Innos odda? pier?cie? ognia najlepszym z wojowników, za jego pomoc? nauczyli si? oni wa?y? pot??ne eliksiry i tworzy? magiczne runy. Beliar za? przekaza? pier?cie? ziemi swoim s?ug?, którzy jednak zgin?li podczas ataku armii ludzi. Ci znale?li pier?cie? jednak jego moc zupe?nie ich omami?a, zbuntowali si? przeciw swym dowódcom i rozproszyli po kontynencie tworz?c pierwszych bandytów. Tak oto wszystkie pier?cienie znalaz?y si? w r?kach ludzi, którzy wszyscy, dziwnym zbiegiem okoliczno?ci znale?li si? w górniczej dolinie. To tutaj, na tym odci?tym od reszty ?wiata skrawku ziemi, mia?a si? odegra? bitwa o jego przysz?o??, i przysz?o?? jego twórców.

Nowo?ci zawarte w modyfikacji:

-mo?liwo?? werbowania najemników
-mo?liwo?? zmieniania wygl?du bohatera
-mo?liwo?? kupowania oswojonych zwierz?t
-dwóch nowych kupców z magicznymi broniami dystansowymi i w zwarciu
-dwa nowe zadania poboczne
-kilkadziesi?t nowych NPC
-nowa fabu?a któr? mo?na uko?czy? na dwa sposoby

Minusy modyfikacji:

-mod typowo skryptowy, nie ma nic po za tym
-niektóre potwory (nie wiem dlaczego) nie chc? nas atakowa?
-do uko?czenia fabu?y wymagane s? dobre umiej?tno?ci w walce oraz wysoki poziom
-mo?e wyst?pi? troch? literówek
-mia?y by? pokazy slajdów ale niestety jeszcze nie ma (przynajmniej w tej wersji).

Za pomoc w uko?czeniu modyfikacji autor dzi?kuje Adanosowi.

> Temat na theModders
Download

Dodawanie dialogów do gry
napisał: Robben, dnia 03.09.2009 17:34
Po opublikowaniu solucji przedstawiaj?cej, jak doda? w?asnego NPC-a, grupa Poziomkaz publikuje kolejny poradnik. Tym razem krok po kroku mamy mo?liwo?? zapoznania si? z dodawaniem dialogów do gry. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury.

> Dodawanie dialogów
Penisus - modyfikacja do G2NK
napisał: Serail, dnia 29.08.2009 11:49
Grupa modderska Jano_sik Tim, która zrzesza do?wiadczonych polskich modderów o oryginalnym poczuciu humoru rozpocz??a prac? nad ich pierwszym projektem, czyli "Penisus". Bohater, w którego wcielimy si? w trakcie gry to Penisius Bo?ydar . Fabu?a przedstawia si? nast?puj?co, kiedy? z podziemi ?wi?tyni boga Fallusa zacz??a wydobywa? si? niezidentyfikowana bia?a substancja, która wkrótce potem diametralnie zmieni?a ?ycie mieszka?ców okolicznych wiosek, a w szczególno?ci Penisusa. Aby wyja?ni? zaistania?? sytuacj?, Bo?ydar wyruszy? do podziemnej ?wi?tyni. Co go tam czeka? Tego dowiecie si? w modzie. Premiera przewidziana jest na jesie? tego roku. O post?pach prac nad modyfikacj? b?dziemy informowali was na bie??co.

> Screen
Czas Decyzji
napisał: Arthas, dnia 06.08.2009 21:47
Wczoraj na forum Tawerny u?ytkownik Diegomir zaprezentowa? ma?? modyfikacj? swojego autorstwa o nazwie Czas Decyzji. Mod przeznaczony jest do Gothic I, za? jego twórca postawi? przede wszystkim na fabu??. W Czasie Decyzji nie u?wiadczymy ?adnych nowych lokacji czy innych nowinek, ale zapewne trzeba po?wi?ci? jej kilka chwil. Na rozgrywk? powinni?my po?wi?ci? oko?o godziny, a dane nam b?dzie wcieli? si? w nowego wi??nia zrzuconego do Górniczej Doliny. Skazaniem zostanie wa?nym ogniwem pomi?dzy obozami, gdy? ka?da ze stron zainteresowana b?dzie jego "przydatno?ci?". Produkcja wa?y nieca?e 40 MB.

> Temat na forum
> Download moda
Mroczne Tajemnice - próbka polskiego dubbingu
napisał: Arthas, dnia 05.08.2009 23:45
Dla wszystkich zniecierpliwionych i ci?gle czekaj?cych na dubbing do modyfikacji Mroczne Tajemnice Poziomki przygotowa?y trzyminutow? próbk? d?wi?kow? rozmowy Bezimiennego z kopaczem Borrisem. Prezentacja na stronie Poziomkaz.

> Próbka dubbingu


Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37]