Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Ultradesk – nowa polska marka gamingowa
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
Informacje ogólne
Jak instalować mody?
Czym są mody?
PlayerKit
Weekend z modem
Der Kampf um die Bruderschaft
Golden Mod
Zemsta Beliara
Wielka Wojna [DEMO]
Stonehenge
Fabryka Klonów
Sturmbringer
Bumshak
Mielizna
Vulcano Quest
Misterium DEMO
GerranHeart DEMO
Czas Zapłaty Prolog
The Den
Dragons Tale
Bitwa Mod 1 i 2
Krwawy odwet
Khorana Prolog
Mod świąteczny
Magiczni Wojownicy
Lirwa
Wspólnota świtu
Diccuric
Die Bedrohung
Jaktyl
Czas Zapłaty
VisiGothic
Gothic-Strike
Mroczne Tajemnice
Stranded
G2TexturesPack
Piratenleben
Solucje
Piratenleben
Wywiady
Wywiad z "LoA Team"
Wywiad z "Złote Wrota"
Wywiad z SoulFire
Wywiad z Xardasem17
Wywiad z Bananas Studio
Wywiad z Siekaczem
Wywiad z Laresem
Wywiad z "Dark Modders"
Wywiad z Destiny Team - "Przeznaczenie"
Wywiad z Bractwem Spolszczenia
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

GameExe.pl - Twój portal fantasy! Witamy na Gothicpedii! Lista najlepszych gier w sieci Poki.pl Konwent Gier Terenowych Serwer Elisium Tawerna Gothic

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Nabór na beta testerów dubbingu "Mrocznych Tajemnic"
napisał: Respev, dnia 09.02.2008 14:42
Grupa PoziomkaZ og?asza nabór na beta testerów polskiego dubbingu dla modyfikacji "Mroczne Tajemnice" przeznaczonej dla pierwszej cz??ci gry Gothic.

"Og?aszam nabór na Testerów Dubbingu. Lecz b?dzie on troch? inny ni? standardowo. Napiszcie na maila poziomkaz@gmail.com dla czego w?a?nie Wy macie by? testerami dubbingu, oraz opiszcie jaka jest fabu?a moda Mroczne Tajemnice. Tak?e chcia? bym zobaczy? opis waszej ulubionej postaci. Oraz ka?dy zg?aszaj?cy niech przy?le jeden Screen z lokacji z moda która mu si? najbardziej podoba. Najlepsze opisy przejd? do cz??ci drugiej(je?li b?dzie za ma?o osób to b?dzie tylko jedna cz???). Oczywi?cie osoby które najbardziej si? wyka?? przy testowaniu b?d? w napisach ko?cowych moda, oraz tak?e ka?da osoba która b?dzie uczestniczy?a w dubbingu zostanie wymieniona na stronie Poziomek. Mam nadziej? ?e zg?osi si? du?o osób, przyspieszy to wydanie modyfikacji z dubbingiem."
Weekend z modem "Der Kampf um die Bruderschaft"
napisał: IsentoR, dnia 05.01.2008 00:38
Der Kampf um die Bruderschaft nadchodzi coraz to wi?kszymi krokami. Jest to jedna z najwi?kszych niemieckich modyfikacji tworzonych do Nocy Kruka. Zaoferuje ci nowy, g?ówny w?tek fabularny niezale?ny od oryginalnego, nowe lokacje ró?nej wielko?ci, nowego g?ównego bohatera, dialogi mówione wysokiej jako?ci, now? ?cie?k? d?wi?kow?, nowe przedmioty (bronie, zbroje, itd.), dostosowany system handlowy, nowe g?ównie jak i poboczne gildie, mo?liwo?? odwiedzenia kolonii górniczej wraz z wprowadzonymi zmianami, po??czenie zako?czenia z pierwszej cz??ci gry oraz oko?o 100 godzin rozgrywki w 8 dost?pnych rozdzia?ach.

Opis twórców:
Pi?? lat wcze?niej nim bohater pierwszej cz??ci gothica zosta? wrzucony za barier?, wewn?trz kolonii karnej zachodz? wa?ne wydarzenia, które wp?yn? na ?ycie jej mieszka?ców bardzo znacz?co. Y'Berion zak?ada na bagnach Obóz Sekty i rozwija jedyn? w swoim rodzaju kultur?, która do tej pory w naszych oczach jako graczy nie mia?a a? tak wielkiego znaczenia, a która oka?e si? bardzo znacz?ca. Na swojej drodze oprócz Kolonii Górniczej gracz odwiedzi tak?e nowe lokacje, znacznie ró?ni?ce si? mi?dzy sob? wielko?ci?. Pocz?wszy od lokacji wielko?ci Starego Obozu, a sko?czywszy na lokacjach dwa razy wi?kszych ni? ca?a Kolonia Górnicza, gra z pewno?ci? zaspokoi wszelkie apetyty gracza... Nowa fabu?a nie tylko wprowadza nowe gildie, ale równie? zachowuje stan doliny górniczej z perspektywy pierwszej cz??ci. To dotyczy nie tylko samej kolonii, ale tak?e systemu handlu, który tak?e b?dzie oparty na rudzie.
Die Blackstar Studios tworzy obecnie prolog o nazwie Terysoa sk?adaj?cy si? z 3 rozdzia?ów i b?d?cy wa?nym wst?pem do w?tku g?ównego Der Kampf um die Bruderschaft, ale o tym wspomn? innym razem. Przejd?my do najwa?niejszego momentu weekendowej publikacji, czyli grywalnej modyfikacji. Omawiane dzie?o nie jest sko?czone, jednak tydzie? temu polscy modderzy opublikowali spolszczenie do wersji demonstracyjnej wydanej jaki? czas temu. Czas by o tym troch? opisa?. W demie przyjdzie nam wcieli? si? w stra?nika uwi?zionego wraz ze swoim dowódc? w opuszczonej kopalni, która uleg?a zawaleniu. Zostanie nam zlecone zadanie odnalezienia wyj?cia z pu?apki, przy pomocy ocala?ych kopaczy. Odwiedzimy dwie nowe lokacje wype?nione dwudziestoma NPC, rozgrywka nie zajmie wi?cej ni? dwie godziny. Naprawd? polecam, warte ?ci?gni?cia i zagrania. Uwaga, zamieszczona polonizacja nie wymaga obcoj?zycznej wersji modyfikacji.

» Pobierz Der Kampf um die Bruderschaft @ Download Tawerny Gothic
» Odwied? oficjaln? stron? projektu @ blackstar-studios.de
Bitwa o Khorinis PL
napisał: IsentoR, dnia 01.12.2007 11:41
Jaki? czas temu modder Adanos7 uraczy? nas polonizacj? modyfikacji "Bitwa o Khorinis". Opowiada ona...


Inni ni? Lester uwa?aj?, ?e Esmeralda nie zosta?a zabrana przez piratów, lecz przez du?? grup? uciekinierów, którzy na ca?ej szeroko?ci morza chcieli znale?? ochron? przed Orkami. Wystarczy?a tylko chwilowa nieuwaga Bezimiennego, aby zrozpaczona grupa ludzi zabra?a Esmerald? i pop?yn??a do Khorinis, z nadziej? na pokój i wolno??. Tymczasem Khorinis zosta?a zdobyta przez Orków i orkowe galery odtransportowa?y najwi?ksz? cz??? swoich wojsk i niewolników z powrotem. Khorinis podczas nocy by?a szybko opuszczana i tylko niewielki garnizon Orków pozosta? na wyspie. Jednak spokój nie móg? d?ugo trwa?.

Esmeralda zacumowa?a, a ludzie pobiegli do Górniczej Doliny i zaj?li w b?yskawicznym tempie zamek, zdobyli tak?e nowe kopalnie do wydobycia. Jednak nie zosta?o to niezauwa?one przez Orków i zaplanowali oni kontratak. Aby si? obroni?, utworzyli w zamku elitarny oddzia? walecznych m??czyzn, którzy w Myrtanie nale?eli do najlepszych wojowników. Zaj?li prze??cz i utrzymali pokój w Górniczej Dolinie. Wcze?niej nasz bohater pod przymusem opu?ci? zamek i zosta? wys?any na front. To by?y g?ówne powody, dla przetrwania ludzi w Khorinis i dla bitwy o Khorinis.


Poza tym modyfikacja zapewni oko?o pó?torej godziny gry. Wprowadza 19 nowych NPC oraz zada?, zmodyfikowany ?wiat i nowy w?tek fabularny. Polonizacja nie wymaga niemieckiej wersji modu.

Bitwa o Khorinis @ Download Tawerny Gothic
Die Bedrohung po polsku!
napisał: IsentoR, dnia 16.11.2007 23:08
O godzinie 20:00 mia?a dzisiaj miejsce premiera polskiej wersji j?zykowej Die Bedrohung. Sama modyfikacja wprowadza nowy w?tek fabularny oraz nowego bohatera, któremu dano na imi? Paranor.

Download Zagro?enie PL @ Rapidshare.com
Download Zagro?enie PL @ Sendspace.com
Wywiad z SoulFire
napisał: IsentoR, dnia 20.10.2007 16:20
Jeden z naszych redaktorów Dante, przeprowadzi? wywiad z Darkiem, cz?onkiem grupy SoulFire. Modder opowiada w nim o swojej pracy, historii teamu, najnowszym modzie nad, ktorym pracuj? oraz wielu innych rzeczach zwi?zanych z moddingiem.

Wywiad z SoulFire @ Tawerna Gothic

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37]