Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Ultradesk – nowa polska marka gamingowa
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
Informacje ogólne
Jak instalować mody?
Czym są mody?
PlayerKit
Weekend z modem
Der Kampf um die Bruderschaft
Golden Mod
Zemsta Beliara
Wielka Wojna [DEMO]
Stonehenge
Fabryka Klonów
Sturmbringer
Bumshak
Mielizna
Vulcano Quest
Misterium DEMO
GerranHeart DEMO
Czas Zapłaty Prolog
The Den
Dragons Tale
Bitwa Mod 1 i 2
Krwawy odwet
Khorana Prolog
Mod świąteczny
Magiczni Wojownicy
Lirwa
Wspólnota świtu
Diccuric
Die Bedrohung
Jaktyl
Czas Zapłaty
VisiGothic
Gothic-Strike
Mroczne Tajemnice
Stranded
G2TexturesPack
Piratenleben
Solucje
Piratenleben
Wywiady
Wywiad z "LoA Team"
Wywiad z "Złote Wrota"
Wywiad z SoulFire
Wywiad z Xardasem17
Wywiad z Bananas Studio
Wywiad z Siekaczem
Wywiad z Laresem
Wywiad z "Dark Modders"
Wywiad z Destiny Team - "Przeznaczenie"
Wywiad z Bractwem Spolszczenia
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Czas Zap?aty - Miecz Runiczny
napisał: Arthas, dnia 10.06.2007 16:29
Kilkana?cie minut temu, na forum Tawerny zosta?a opublikowana sporej d?ugo?ci notka dotycz?ca modyfikacji do Gothic I - Czas Zap?aty, a konkretniej najpot??niejszej broni, któr? dane nam b?dzie w?ada? podczas rozgrywki. Z informacji mo?emy si? mi?dzy innymi dowiedzie?, ?e bro? potrafi czerpa? moc z run magii u?ywanych dot?d tylko przez magów, a tak?e, ?e sama moc miecza jest ograniczona, cho? i tak pewnie dzi?ki temu or??owi b?dziemy mogli sia? zniszczenie i postrach w szeregach przeciwników. Je?eli chcecie wiedzie? wi?cej, zapraszamy na forum do tematu dotycz?cego moda. Warto równie? ogl?dn?? kilka screenów prezentuj?cych magi? miecza, jak i równie? przypatrze? si? lub ?ci?gn?? filmik przedstawiaj?cy zniszczenia zadane przez Miecz Runiczny.

Dyskusja @ Forum Tawerny Gothic
Film@ YouTube.com
Download @ Rapidshare
Piratenleben PL - Zapowied?
napisał: Arthas, dnia 06.06.2007 16:04
Wczoraj na forum Moddersów autor spolszczenia do moda Jaktyl - Brat Xardasa poinformowa?, ?e rozpocz?? prace nad kolejn? polonizacj?, tym razem obra? sobie za cel znan? i popularn? modyfikacj? - Piratenleben (?ycie Pirata). Z jego doniesie? wynika, ?e polska wersja jest sko?czona ju? w 20%, co mo?e napawa? optymiznem fanów lubuj?cych si? w modyfikacjach do Gothica. Wi?cej informacji odno?nie samego moda i polonizacji mo?ecie znale?? w linkach poni?ej.

Piratenleben PL @ TheModders.org
Dyskusja @ Forum Tawerny Gothic
Mod Jaktyl po polsku!
napisał: ThoRo, dnia 03.06.2007 13:08
Po d?ugim oczekiwaniu polska wersja modu Jaktyl dla Gothic 2: Noc kruka, zosta?a wreszcie opublikowana. T?umaczenia dokona? Brat Xardasa z grupy X - modders. W sk?ad ?atki polonizacyjnej wchodz? wszystkie skrypty gry. Dodatek w wersji polskiej ju? wkrótce b?dzie dost?pny w zasobach Tawerny Gothic. Póki co polecamy skorzystanie z alternatywnych mirrorów.

Jaktyl PL @ Download Tawerny Gothic
Jaktyl - wersja polska @ Forum Tawerny Gothic
Jaktyl - Patch 1.1
napisał: ThoRo, dnia 21.05.2007 16:52
Twórcy modu Jaktyl przeznaczonego dla G2:NK, wydali oficjalny patch do wymienionej modyfikacji. Najbardziej istotn? zmian? jest nie w?tpliwie kompletnie przebudowane miasto. Poprawione zosta?y równie? b??dy zwi?zane z zatruwaniem broni. Poni?ej lista najwa?niejszych poprawek, zmian i nowo?ci:

Skrypty

 • - 2 nowe zadania
 • - Nowy wariant, cz?onkowstwo w okre?lonej gildii w zale?no?ci od posiadanego poziomu do?wiadczenia
 • - Bruno nie ingeruj? w walk? pomi?dzy bohaterem a Bernim
 • - Polepszona sztuka snycereska
 • - Runa teleportacyjna do miasta
 • - "Podejrzana Ro?lina" po spaleniu nie pozostaje w inwentarzu
 • - Wi?cej zakl?? do nauczenia na poszczególnych kr?gach magii
 • - Usuni?te fiolki przy zatruwaniu broni

Leveldesign

 • - Nowy ?wiat

Dzwi?k

 • - Dialog stra?nika przy bramie zosta? wykonany od nowa
 • - Dialogi mówione wyst?puj?ce przy nowych zadaniach

Download @ Worldofgothic.de

Jaktyl PL - Beta testy
napisał: Arthas, dnia 18.05.2007 17:14
Od wczoraj, na forum The Modders odbywaj? si? zapisy na beta testy polskiej wersji modyfikacji do Gothic II pt. Jaktyl. Mod jest bardzo wci?gaj?cy, obszerny i d?ugi, dlatego niejaki Brat Xardasa - osoba, która pracuje nad spolszczeniem, z pewno?ci? po?wi?ci?a polonizacji wiele pracy i zaanga?owania. Wszystkich bardzo ch?tnie zapraszam do wzi?cia udzia?u w beta testach, gdy? w?a?ciwie ka?dy mo?e pokusi? si? o przetestowanie moda tu? przed oficjaln? premier?, która odb?dzie si? zapewne ju? wkrótce. Naprawd? warto.

Jaktyl PL @ themodders.org
Jaktyl - wersja polska @ Forum Tawerny Gothic

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37]