Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Ultradesk – nowa polska marka gamingowa
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
Informacje ogólne
Jak instalować mody?
Czym są mody?
PlayerKit
Weekend z modem
Der Kampf um die Bruderschaft
Golden Mod
Zemsta Beliara
Wielka Wojna [DEMO]
Stonehenge
Fabryka Klonów
Sturmbringer
Bumshak
Mielizna
Vulcano Quest
Misterium DEMO
GerranHeart DEMO
Czas Zapłaty Prolog
The Den
Dragons Tale
Bitwa Mod 1 i 2
Krwawy odwet
Khorana Prolog
Mod świąteczny
Magiczni Wojownicy
Lirwa
Wspólnota świtu
Diccuric
Die Bedrohung
Jaktyl
Czas Zapłaty
VisiGothic
Gothic-Strike
Mroczne Tajemnice
Stranded
G2TexturesPack
Piratenleben
Solucje
Piratenleben
Wywiady
Wywiad z "LoA Team"
Wywiad z "Złote Wrota"
Wywiad z SoulFire
Wywiad z Xardasem17
Wywiad z Bananas Studio
Wywiad z Siekaczem
Wywiad z Laresem
Wywiad z "Dark Modders"
Wywiad z Destiny Team - "Przeznaczenie"
Wywiad z Bractwem Spolszczenia
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

GameExe.pl - Twój portal fantasy! Witamy na Gothicpedii! Lista najlepszych gier w sieci Poki.pl Konwent Gier Terenowych Serwer Elisium Tawerna Gothic

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Weekend z modem "Zemsta Beliara"
napisał: IsentoR, dnia 02.05.2008 23:50
W ten weekend Boba Fett podzieli si? z wami swoimi wra?eniami zwi?zanymi z modyfikacj? "Zemsta Beliara". Zapraszam do lektury i zach?cam do regularnych odwiedzin serwisu. Ju? wkrótce zapowiedzi nadchodz?cych polskich modów.

> Weekend z modem "Zemsta Beliara"
> Dyskusja a Forum

Pobierz:
> Zemsta Beliara
Die Klonfabrik - dubbing
napisał: Boba Fett, dnia 21.04.2008 18:02
Na stronie gothicmods.info jaki? czas temu pojawi?a si? wiadomo??, i? do Fabryki Klonów (modyfikacja do G2: NK) zosta? wydany dubbing wraz z popraw? kilku skryptów. Równie? na naszym forum powsta? topic po?wi?cony temu ,,wydarzeniu" - zapraszamy do dyskusji na ten temat oraz zg?szaniu tam wszelkich problemów z modem.

„Fabryka Klonów” to krótka modyfikacja stworzona pod Gothic II: Noc Kruka. W modzie wcielamy si? w klona, który zosta? co dopiero stworzony przez swojego Mistrza. B?dziemy musieli zorientowa? si? zaistnia?ej w sytuacji, a nast?pnie, zrobi?, co do nas nale?y, czyli uratowa? po raz kolejny ?wiat.

Ju? nied?ugo na stronie pojawi si? recenzja modyfikacji oraz spolszczenia (wraz z dubbingiem).

Pobierz:
> Die Klonfabrik

> Dyskusja na Forum
Stonehenge po polsku!
napisał: IsentoR, dnia 25.03.2008 13:40
Brat Xardasa poinformowa? na ?amach naszego forum dyskusyjnego o zako?czeniu prac nad spolszczeniem do modyfikacji Stonehenge (G2NK).

W grze pomagamy czterem magom wody, którzy natrafili na ?lad prastarego reliktu. Naszym zadaniem jest odnalezienie drogi do niego.

Polonizacja nie wymaga niemieckiej wersji modu. Ju? w najbli?szy weekend recenzja.

Pobierz:
> Sendspace
> Rapidshare

> Dyskusja na Forum
Weekend z modyfikacj? "Golden Mod"
napisał: IsentoR, dnia 02.03.2008 11:23
Prezentujemy kolejny projekt z serii "weekend z modyfikacj?". Nasz redaktor Boba Fett przedstawia dobre i z?e strony "Z?otego Modu". Zapraszam do lektury.


„Golden Mod”
Odpalaj?c t? modyfikacj? wi?za?em z ni? spore nadzieje, gdy? ju? sama nazwa wskazuje, i? mo?na si? po niej spodziewa? czego? ciekawego. Jednak?e ju? od pierwszych chwil, cho? zainstalowa? si? bez problemów, mod nie zachwyca, bowiem mamy powtórk? z wersji podstawowej – ponownie spotykamy znane nam twarze oraz przedmioty. Autorzy nie postarali si? i nie zaszczycili nas niczym przyjemnym na pocz?tku rozgrywki. Aczkolwiek nowo?? wida? ju? wtedy, gdy zajrzymy do ekwipunku (nowy strój) oraz gdy staniemy z kim? w szranki i zostaniemy zranieni. Nasi wschodni s?siedzi zadbali o to, by nasz bohater wydawa? nowe „j?ki”, a tak?e, by?my byli zaskoczeni, jak zajrzymy do „ukrytych” miejsc. S? to dosy? nieprzydatne dodatki, które mog?yby by? ?mia?o zast?pione jakimi? nowymi NPC lub zdarzeniami. Za to twórcy postanowili pój?? na ?atwizn? i nawet po wkroczeniu do Starego Obozu nowo?ci nie wida? – jest tak samo pusty, jak by? (tj. nie ma ?adnych nowych postaci) i nadal jeste?my zmuszeni wykona? te same zadania, co niegdy?.
By jednak zasmakowa? wszystkich innowacji, które oferuje modyfikacja, trzeba rozwa?nie podejmowa? decyzje, gdy? np. je?li do??czymy za wcze?nie do ludzi Gomeza, to Quentin, dawniej nic nieznacz?cy NPC, nie powierzy nam zada? i od razu uzna nas za wroga. Je?li ju? przy questach jeste?my, to warto powiedzie?, i? nie s? one zbytnio skomplikowane, a po dialogach odnosi si? wra?enie, ?e tworzy? je kto? ca?kiem pozbawiony wyobra?ni. Kolejnym takim smaczkiem jest mo?liwo?? zostania Guru w obozie na bagnie, a gdy przyjdzie pora, mo?emy nawet uczestniczy? w zdobywaniu Wolnej Kopalni. Prócz tego mamy do dyspozycji opuszczon? kopalni?, która w normalnej wersji gry by?a dla nas niedost?pna.
Pomys?y tej jednak na dzie? dzisiejszy nie s? zbytnio oryginalne, a ?eby do nich dotrze?, musimy przej?? sporo gry, która w zasadzie niczym si? nie ró?ni od tej, któr? przechodzili?my do tej pory bez ?adnych modów. Oprócz dodatkowych w?tków fabularnych, modyfikacja oferuje równie? nowe przedmioty (ksi??ki, ro?liny), a tak?e mo?liwo?? „tworzenia” na stole alchemicznym. Twórcy jednak?e woleli tylko „wstawi?” do gry kilka nowych elementów, zamiast urozmaici? ?wiat Gothica tak bardzo, jak to mo?na by?o zobaczy? w naszym rodzimym produkcie: „Mrocznych Tajemnicach”.
Rosyjskiemu studiu jeszcze wiele brakuje, a ich dzie?o stoi co najwy?ej na ?rednim poziomie. Modyfikacja nie zachwyca a? tak bardzo, wi?c jest godna polecenia tylko tym osobom, które nie chc? zbytnio zmienia? sobie rozgrywki lub które zawsze chcia?y wzi?? udzia? w ofensywie na „Kocio?”.

Plusy:
+ nowe przedmioty
+ kilka nowych zada?, w tym zdobycie Wolnej Kopalni
+ „od?wie?one” sekretne miejsca oraz mo?liwo?? zwiedzenia opuszczonej kopalni
+ mo?liwo?? zostania Guru

Minusy:
- ma?o zmian w otoczeniu
- brak wi?kszej ilo?ci nowych NPC
- gra prawie si? nie ró?ni od wersji podstawowej

Ocena: 4+/10


Spolszczenie „Golden Mod”
Trudno ocenia? spolszczenie modyfikacji „Golden Mod”, bowiem autorzy niezbyt wiele dodali do rozgrywki. Wi?kszo?? s? do dialogi, które ju? s?yszeli?my, ale nawet w tym wypadku wyst?puj? problemy. Bardzo cz?sto tekst wyst?puje w j?zyku angielskim, a dialogi, które dodali twórcy, co jako? czas s? w j?zyku rosyjskim. T?umacz nie przy?o?y? si? do zadania i w efekcie, je?li gramy w spolszczon? wersj?, co ile? tam rozmów trafiamy na zdania w tych j?zykach. Zdarzy?o si? nawet, ?e jedno z imion nowego NPC by?o ca?kowicie po rosyjsku, przez co nie zdo?a?em nigdy go pozna?.

Plusy:
+ twórcy dali zbyt ma?o nowych dialogów, by t?umacz móg? si? bardziej popisa? swoj? niekompetencj?

Minusy:
- du?o tekstów jest nie przet?umaczonych
- teksty nie zosta?y poddane korekcie

Stra?nicy Przymierza - Dubbing
napisał: IsentoR, dnia 11.02.2008 13:32
Prace nad filmem "Stra?nicy Przymierza" prowadzone przez grup? Aragorns Company maj? si? ku ko?cowi. Prócz kilku drobnych prac wyko?czeniowych pozosta?o nagranie dubbingu, dlatego te? otwarto rekrutacje. Je?li jeste? zainteresowany wzi?ciem udzia?u w projekcie zg?o? si? tutaj.

> Aragorns Company

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37]