Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Bagienne ziele
Bezimienny
Bogowie
Czerwona Latarnia
Farmy
Frakcje
Górnicza Dolina
Khorinis
Lokacje
Magowie Ognia
Przełęcz
Tereny Khorinis
Xardas
Bestiariusz
Orkowie
Potwory
Smoki
Przedmioty
Bronie
Czary
Mikstury
Oko Innosa
Rośliny
Zbroje
Pomoc
Bonusy
Gildia Złodziei
Nauczyciele
Poszukiwacze
Solucja
Sprzedawcy
Umiejętności
Zadania
Załoga
Kody
Konsola
Ciekawostki
Piranha Bytes
Zapowiedź z 2006 roku
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Za?oga
napisał: Ikk, dnia 09.05.2011 09:53

W ostatnim rozdziale gry Gothic II dowiadujemy si? o tajemniczej ?wi?tyni Beliara, ostatniej pozosta?o?ci Z?a w Khorinis. Jest to oczywi?cie dwór Irdorath, który znajduje si? na jednej z wysp niedaleko miasta. Aby pokona? z?o, musimy wpierw tam dop?yn??. Dlatego te? nale?y dobra? elitarn? za?og?, która b?dzie Ci s?u?y?a pomoc? w ka?dej sytuacji. Oto lista dost?pnych pomocników, jednak nie zabierzesz ich wszystkich.

Jorgen – Stary wilk morski, trafi? do klasztoru magów ognia, gdy? nie mia? co ze sob? zrobi?. Je?li zaproponujemy mu do??czenie do naszej za?ogi jako kapitan zgodzi si? od razu, niestety problemem jest arcymistrz kr?gu magów ognia - Pyrokar, który twierdzi, ?e m??czyzna za du?o jad? i musi teraz odpracowa? brak pokory. Pyrokar w zamian za oczyszczenie Jorgena zleca nam misj? zabicia potworów w wie?y Xardasa, po wykonaniu zadania mo?emy zabra? Jorgena ze sob?.

Torlof – Jeden z najemników Onara. Bardzo dobry wojownik i ?wietny kapitan. Torlof ma rachunki do wyrównania, aby zabra? go jako kapitana trzeba b?dzie najpierw mu pomóc. Wystarczy wpu?ci? Orków do zamku w Górniczej Dolinie. Dokonamy tego zabijaj?c stra?nika g?ównej bramy. Wtedy jeste?my w posiadaniu klucza, który otworzy bram? dziel?c? Orków od Paladynów. W ten sposób przekonamy Torlofa o swojej warto?ci i b?dzie on kapitanem naszego statku.

Oprócz kapitana nasz statek b?dzie potrzebowa? tak?e za?ogi. Jest kilku ?mia?ków, którzy b?d? nam towarzyszy? podczas wyprawy i zostan? z nami do ko?ca pobytu na Dworze Irdorath. Mo?emy wzi?? ze sob? tylko 9 osób.


Gorn – Znajdziemy go na Farmie Onara. Znakomity Nasz stary znajomy z Górniczej Doliny. Mo?e nas nauczy? pos?ugiwania si? broni? dwur?czn? do 100%.

Diego – Osoba której przedstawia? nie trzeba. Lubi przygody i jak zwykle jest ch?tny ?eby nam pomóc. Lubi wyzwania i pop?ynie z nami bez problemu.
Znajdziemy go w Górnym Mie?cie w Khorinis. Mo?e Nas nauczy? pos?ugiwania si? ?ukami do 100% oraz zr?czno?ci do 100. Umiej?tno?? otwierania zamków tak?e nie jest mu obca. W ka?dym momencie wyprawy mo?emy poprosi? go o rad?. Handluje wytrychami , strza?ami i be?tami .

Milten – Znajdziemy go w Klasztorze Magów Ognia. Kolejny znajomy z Górniczej Doliny. Mo?e nas nauczy? many do 200, a tak?e tworzenie run 6 kr?gu. Jak na maga przysta?o dostaniemy u niego mikstury i ro?linki.

Lester – By?y cz?onek Obozu Sekty, z ch?ci? do nas do??czy. Znajdziemy go przy wie?y Xardasa.

Lee – Lee marzy o kradzie?y statku co oczywi?cie do skutku doj?? nie mo?e. Bez problemu b?dzie chcia? nam towarzyszy? w podró?y a dodatkowo nauczy nas pos?ugiwania si? broni? jednor?czn? i dwur?czn? do 100% umiej?tno?ci.

Angar – Stra?nik ?wi?tynny z by?ego Obozu Sekty. Po znalezieniu Pedra mo?e nam towarzyszy? w drodze na wyspe. Pomaga nam, a? do Ognistego Smoka.

Vatras – Jeden z Magów Wody. Uczy Kr?gów od 1 do 6 w??cznie. Dostaniemy u niego kilka zwoi i mikstur.

Wilk – Kolejny z najemników Onara. Uczy pos?ugiwania si? ?ukiem i kusz? do 100%.

 

Bennet – Kowal z farmy Onara chcia?by si? z nami zabra?. Uczy si?y do 100. Sprzedaje nam tak?e bronie na statku.

Lares – Rozrabiaka i najemnik Onara. Je?eli go zabierzemy nauczy nas zr?czno?ci do 100 oraz pos?ugiwania si? broni? jednor?czn? do 100%.

Biff – ?owca smoków, je?li skorzystamy z jego us?ug w Górniczej Dolinie, to zostanie z nami do ko?ca gry.

Giron - Paladyn znajduj?cy si? ko?o statku. P?ynie z nami by dopilnowa?, ?eby statek si? nie rozbi?. Uczy pos?ugiwania si? broni? jednor?czn? , dwur?czn? i kusz? do 100%.

Mario - Mo?na go wzi?? niezale?nie od tego czy mamy ju? komplet czy nie. Okazuje si? zdrajc? , znika ze statku, gdy zabijesz lub przyprowadzisz na statek Pedra . Pojawia si? dopiero pod koniec w?drówki i musimy go pokona?.