Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Bagienne ziele
Bezimienny
Bogowie
Czerwona Latarnia
Farmy
Frakcje
Górnicza Dolina
Khorinis
Lokacje
Magowie Ognia
Przełęcz
Tereny Khorinis
Xardas
Bestiariusz
Orkowie
Potwory
Smoki
Przedmioty
Bronie
Czary
Mikstury
Oko Innosa
Rośliny
Zbroje
Pomoc
Bonusy
Gildia Złodziei
Nauczyciele
Poszukiwacze
Solucja
Sprzedawcy
Umiejętności
Zadania
Załoga
Kody
Konsola
Ciekawostki
Piranha Bytes
Zapowiedź z 2006 roku
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Smoki
napisał: Isentor, dnia 03.06.2011 13:14

Smoki, pot??ni s?udzy Beliara, to nieod??czny element g?ównego nurtu fabularnego w sequelu gry Gothic. Ju? w pierwszych s?owach wypowiadanych przez Xardasa dowiadujemy si? o przybyciu ze sfery demonów tych legendarnych gadów na wezwanie ?ni?cego. Ich celem jest poprowadzenie orków w wielkiej kampanii przeciwko wyspie Khorinis, guberni Królestwa Myrthany. Koczuj?c w Górniczej Dolinie czekaj? tylko na odpowiedni sygna? by zaatakowa? od swojego tajemniczego przywódcy, który ku zdziwieniu wszystkich, wydaje polecenia z tego ?wiata.

 

PANDRODOR

S?uchaj?c doniesie? paladynów pierwszym napotkanym smokiem jest Pandrodor, reprezentant rasy bagiennej, zamieszkuj?cy powsta?e na po?udniu od Zamku, na drodze do dawnego Nowego Obozu, Wielkie Bagno. Da?o ono równie? schronienie dla istot takich jak b?otne w??e czy bagienne golemy. Nie nale?y do najsilniejszych ze swojego gatunku, a dodatkowym ulatwieniem w walce z nim jest darmowa pomoc dwóch ?owców Smoków, Ciphera i Roda, szykuj?cych sie do ataku przed legowiskiem smoka.

1

Rozmowa z Pandrodorem:

P: Biada Ci, je?li zbli?ysz si? jeszcze o krok.

B: Ha. Oko Innosa najwyra?niej dzia?a.

P: By?o tu przed Tob? wielu takich jak Ty. ?aden si? nie osta?.

B: Oszcz?dzaj oddech. Twoje s?owa mnie nie przestrasz?, piekielny gadzie. Odpowiesz na moje pytania albo utopi? Ci? w Twojej w?asnej krwi.

P: Ha, ha, ha. ?miesz mi grozi?, robaczku? Podaj mi cho? jeden powód dla którego nie mia?bym Cie od razu rozerwac na tysi?c kawa?ków?

B: Jestem wys?annikiem Innosa. Mam przy sobie ?wi?te Oko. Rób co Ci ka??, albo spotka Ci? zas?u?ona kara.

P: Argh! Mów, czego ode mnie chcesz?

B: Kim jeste??

P: Nazywam si? Pandrodor. Dobrze Ci radz?, uciekaj st?d, póki mo?esz!

B: Gdzie znajd? reszt? Twych plugawych pobratymców?

P: ?ywio?y, od których wszystko pochodzi, utrzymuj? ten ?wiat w harmonii. Ka?dy z nich sprawuje w?adz? nad jedn? cz??ci? ?wiata. Szukaj ?ywio?ów, a znajdziesz moich braci.

 

 

FEOMATHAR

Feomathar to drugi spo?ród czterech smoków zamieszkuj?cych Górnicz? Dolin?. Na swoj? siedzib? obra? wulkan powsta?y na miejscu dawnej orkowej cytadeli. Jako, ?e jego domen? jest ogie?, ciep?o wydobywaj?ce si? z wn?trza ziemi tworzy dla niego idealny klimat. Drogi za? strzeg? ?ywi?ce si? p?omieniem ogniste golemy. Paradoksalnie najlepsz? metod? pokonania go jest ukrywanie sie za ska?? i w odpowiednim momencie atak kul? ognia. Có?, ogie? zwalczmy ogniem.

2

Rozmowa z Feomatharem:

F: Trudno uwierzy?, ?e nadal znajduj? si? lludzie gotowi po?wi?ci? w?asne ?ycie byle tylko zobaczyc prawdziwego smoka.

B: Jak na wielkiego, ognistego jaszczura, jeste? strasznie rozmowny. Nie przyszed?em tu z wizyt? towarzysk?. Uprzejmo?ci wi?c b?dziemy musieli chwilowo od?o?y? na bok.

 

 

PENDRAKHAN

Trzecim napotkanym na drodze gadem jest Pendrakhan, reprezentant sfery kamienia. Smok ten, przywyk?y do obcowania w zimnych, ciemnych jaskiniach za kryjówk? obra? fortec? na po?udniu Górniczej Doliny, prawnie nale??c? do dawnego Nowicjusza Obozu Bractwa, Lestera. Oprócz otaczaj?cej go ?wity jaszczuroludzi typowej równie? dla jego braci, drogi do niego strzeg? kamienne golemy. Na trasie czeka równie? ?owca Smoków Gorn, gotów pokaza? drog? przez rzeke do góskiej fortecy. Nie istnieje metoda, która by?aby preferowana przy walce z Pendrakhanem. Wypada wi?c zastosowa? star? dobr? metod?: T?uc a? do krwi.

3

Rozmowa z Pendrakhanem:

 

 

FINKREGH

Ostatnim legendarnym gadem zamieszkuj?cym Górnicz? Dolin? jest Pan Lodu, Finkregh, który stworzy? sobie legowisko na zgliszczach Nowego Obozu, zamieniaj?c okoliczne ziemie w stref? wiecznej zmarzliny. ?nieg, niespotykany na Khorinis, przyci?gn?? lubuj?c? si? w niskich temperaturach faun? i flor? jak ?nie?ne wilki czy lodowe golemy. Zdecydowanie preferowan? metod? walki z nim jest ukrycie si? w jednej z chat nieprzykrytych przez ?nieg i atak na odleg?o??.

4

Rozmowa z Finkreghiem:

 

 

FEODARON

Zdecydowanym zaskoczeniem mo?e okaza? si? spotkanie z Feodaronem, smokiem zrodzonym z jednego miotu razem z Feomatharem. Ukrywa sie jako przyboczna stra? przywódcy smoków na Dworze Irdorath u wybrze?y Khorinis. Ci??ko jest jednoznacznie stwierdzi? jak? rol? pe?ni w podboju kolonii Myrthany, wiadomo jednak, i? dok?adnie orientuje si? w sytuacji na wyspie. By? mo?e jego zadaniem jest przekazywanie informacji najwy?szemu s?udze Beliara.

5

Rozmowa z Feodaronem:

 

 

SMOK O?YWIENIEC

Smok O?ywieniec, ziemski przywódca legendarnych gadów na Guberni Khorinis, wys?annik Poszukiwaczy, dowódca w bitwie o Zamek w Górniczej Dolinie, Wybraniec Beliara, jedyny godny stawi? czo?a Wybra?cy Innosa. Nie posiada imienia, tak jak jego nemesis. Dwór Irdorath powsta? jako jego kryjówka. Czy trzeba dodawa?, i? jest najpot??niejsz? istot? w ca?ym znanym mieszka?com Myrthany ?wiecie?

6

Rozmowa z Smokiem O?ywie?cem: