Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Bezimienny
Bogowie
Budowniczy
Frakcje
Jarkendar
Kamienne tablice
Khorinis
Kruk
Magia
Lokacje
Nauka umiejętności
Xardas
Bestiariusz
Orkowie
Potwory
Przedmioty
Szpon Beliara
Zbroje
Pomoc
Nauczyciele
Pomoc techniczna
Postacie
Quarhodron
Skarby
Sprzedawcy
Zadania
Kody
Konsola
Ciekawostki
Piranha Bytes
Zapowiedź z 2006 roku
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Zapowiedź z 2006 roku
napisał: Isentor, dnia 08.05.2011 15:31

Dodatek Noc Kruka ju? w sierpniu ukaza? si? na niemieckim rynku. A? dziw bierze, ?e jeszcze nie opracowano angielskiej wersji tej gry, Szczególnie bior?c pod uwag? fakt, ?e zarówno pierwsza, jak i druga cz??? Gothic'a odnios?y ogólno?wiatowy sukces. W Polsce Noc Kruka uka?e si? w rodzimej wersji j?zykowej, wi?c wielu graczy czeka na ten tytu? z niecierpliwo?ci?.

Musz? przyzna? i? Noc Kruka to nietypowy dodatek. Instaluje si? on na oryginalnej wersji Gothic II i ca?kowicie zmienia star? przygod?, Zamiast wprowadzi? now?, zaprojektowan? od zera. Chocia? wszystko na pocz?tku b?dzie wygl?da?, jakby dodatku wogóle nie by?o, fabu?a szybko pod??y w zaskakuj?cym kierunku. Paradoksalnie wywo?uje to wra?anie dejä vu po??czone z uczuciem, ?e to jednak by?o inaczej. Przygoda rozpoczyna si? w wie?y nekromanty Xardasa, który poinformuj? ci?, i? niebawem na ?wiecie pojawi si? pot??ny artefakt. Wielu Magów b?dzie stara?o si? go zdoby?. Twoim zadaniem jest przenikn?? do sekretnej organizacji Magów Wody, która prowadzi badania nad tajemniczymi piramidami, by zapobiec nadchodz?cemu nieszcz??ciu.

Przygoda rozegra si? na wyspie Khorinis. Obszar gry zosta? powi?kszony o oko?o 30%. Zauwa?ysz o wiele wi?cej mokrade?, bagien, lasów tropikalnych, ruin, opuszczonych ?wi?ty? czy urwisk skalnych. Pojawi? si? równie? nowe potwory. Cz??? z nich zosta?a za po?yczona z pierwszej ods?ony Gothic, jednak przyszykowano wiele niespodzianek, takich jak np. mordercze Koniki Polne.

Autorzy twierdz?, ?e rozegranie ca?ej przygody od pocz?tku z pewno?ci? nie znudzi gracza. W znanych ju? lokacjach pojawi? si? postacie oraz zadania. Wiadomo, ?e b?dziesz mia? okazje spotka? Cavalorna. Z jego osob? zwi?zana jest poka?na cz??? fabu?y. Istniej?ce misje uleg?y zmianie, wi?c mo?esz liczy? na wiele niespodzianek. Wyj?tkowym atutem dodatku ma by? usprawniony mechanizm interakcji z komputerowymi postaciami. NPC'e b?d? zwracali baczn? uwag? na twój ubiór, zbroj?, a nawet umiej?tno?ci. W ten sposób zorientuj? si?, kim jeste?.

Obok wspomnianej gildii Magów Wody, wprowadzono dwa nowe obozy: Obóz Piratów oraz Kwater? G?ówn? Bandytów. Ci pierwsi osiedlili si? na wybrze?u, po zachodniej stronie wyspy. B?dziesz móg? skosztowa? ich sposobu na ?ycie - nieustaj?cej pogoni za z?otem oraz wrogiem. Bandyci nadal pozostaj? tajemnic?. Noc Kruka to nietypowy dodatek - co? jakby wersja re?yserska pierwotnego Gothic II. Mam nadziej?, ?e ten dodatek nasyci wszystkich fanów do czasu ukazania si? trzeciej ods?ony serii gier Gothic. Prace nad Gothic III ju? trwaj?.