Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Bezimienny
Bogowie
Budowniczy
Frakcje
Jarkendar
Kamienne tablice
Khorinis
Kruk
Magia
Lokacje
Nauka umiejętności
Xardas
Bestiariusz
Orkowie
Potwory
Przedmioty
Szpon Beliara
Zbroje
Pomoc
Nauczyciele
Pomoc techniczna
Postacie
Quarhodron
Skarby
Sprzedawcy
Zadania
Kody
Konsola
Ciekawostki
Piranha Bytes
Zapowiedź z 2006 roku
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Kamienne tablice
napisał: Isentor, dnia 08.05.2011 15:31
Artyku? archiwalny | nowa wersja artyku?u ju? wkrótce

 

 

Podró?uj?c po ?wiecie Gothic mo?emy napotka? kamienne tabliczki, na pocz?tku nie b?dziemy mogli ich przeczyta?, poniewa? s? one napisane w obcym j?zyku. Gdy spotkamy Magów Wody, jeden z nich - Myxir nauczy nas stopniowo pos?ugiwa? si? tym j?zykiem. Niektóre z tabliczek opisuj? histori? Jarkendaru, inne za? zwi?ksz? nasze umiej?tno?ci i atrybuty, dzi?ki którym staniemy si? silniejsi.

J?zyk zosta? podzielony na trzy grupy:

- J?zyk farmerów (jest najprostszy do nauczenia, pos?ugiwali si? nim wy??cznie wie?niacy i farmerzy, wydatek – 5pkt. Nauki, zwi?kszenie o 4 danego atrybutu)

- J?zyk wojowników (tym j?zykiem porozumiewali si? wojownicy, wydatek – 10 pkt. Nauki, zwi?kszenie o 5 danego atrybutu)

- J?zyk Kap?anów (najtrudniejszy do nauczenia, za jego pomoc? porozumiewali si? kap?ani, wydatek – 15 pkt. Nauki, zwi?kszenie o 6 danego atrybutu)Oprócz tych tabliczek mo?emy tak?e znale?? stare kamienne tablice, które s? dla nas bezwarto?ciowe, je?li jednak oddamy je Vatrasowi, to dostaniemy za jedn? 2 mikstury many lub ?ycia, a za 10 tablic zwi?kszy nam man? o 10 pkt, wi?c warto je zbiera?.