Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Bezimienny
Bogowie
Budowniczy
Frakcje
Jarkendar
Kamienne tablice
Khorinis
Kruk
Magia
Lokacje
Nauka umiejętności
Xardas
Bestiariusz
Orkowie
Potwory
Przedmioty
Szpon Beliara
Zbroje
Pomoc
Nauczyciele
Pomoc techniczna
Postacie
Quarhodron
Skarby
Sprzedawcy
Zadania
Kody
Konsola
Ciekawostki
Piranha Bytes
Zapowiedź z 2006 roku
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Pomoc techniczna
napisał: Isentor, dnia 08.05.2011 15:34
Artyku? archiwalny | nowa wersja artyku?u ju? wkrótce

 

 

Problem: Gra nie uruchamia si?, pojawia si? komunikat o b??dzie pliku d3d9.dll/d3d8.dll

Rozwi?zanie:

B??d ten spowodowany jest brakiem zainstalowanego lub uszkodzonego pakietu sterowników DirectX systemu Windows. W celu rozwi?zania tego problemu, nale?y pobra? i zainstalowa? aktualne sterowniki DirectX: » kliknij tutaj by ?ci?gn??

Problem: Przy próbie drugiego uruchomienia gry, pojawia si? na chwil? czarny obraz, a nast?pnie gra wy??cza si?. Mam Windows 2000/XP. 

Inne objawy: -po klikni?ciu na ikonie programu, na chwil? pojawia si? okno z napisem Gothic 2: Noc Kruka 
- klikni?cie na Uruchom gr? na ekranie autorun powoduje automatyczne jej wy??czenie 

Problem mo?e by? spowodowany niepoprawn? konfiugracj? gry (po pierwszym uruchomieniu) lub brakiem pe?nych praw dost?pu do katalogu w którym gra jest zainstalowana (partycja z NTFS). 

Rozwi?zanie:

Sprawd? czy posiadasz pe?ne uprawnienia do katalogu z zainstalowan? gr?, informacj? jak zmieni? prawa dost?pu znajdziesz w tym poradniku 
Sprawd? równie? plik VDFS.CFG znajduj?cy si? w g?ównym katalogu gry (otwórz plik np. w notatniku). Prawid?owa struktura powinna by? zgodna z poni?sz?. W przypadku kiedy zawarto?? ró?ni si? od podanej, skopiuj j? do swojego pliku (nadpisuj?c dane) i zapisz zmiany. 
[VDFS] DATA*.vdf DATA*.mod [END] 
Je?eli gra nadal nie uruchamia si? poprawnie (za ka?dym razem) spróbuj wykona? nast?puj?ce czynno?ci. ***

Problem Przy ponownej (drugiej) próbie uruchomienia gry pojawia si? komuniat z b??dem: "ACCESS Violation... ". Mam Windows 98.

Inne objawy: po klikni?ciu na ikonie programu, nic si? nie dzieje (okno z napisem Gothic 2: Noc Kruka nie pojawia si?) klikni?cie na Uruchom gr? na ekranie autorun powoduje automatyczne jej wy??czenie 
Problem mo?e by? spowodowany niepoprawn? konfiugracj? gry (po pierwszym uruchomieniu) i mo?e wyst?pi? równie? na Windows XP ( partycja na FAT 32). 

Rozwi?zanie: 

Sprawd? plik VDFS.CFG znajduj?cy si? w g?ównym katalogu gry (otwórz plik np. w notatniku). Prawid?owa struktura powinna by? zgodna z poni?sz?. W przypadku kiedy zawarto?? ró?ni si? od podanej, skopiuj j? do swojego pliku (nadpisuj?c dane) i zapisz zmiany. 
[VDFS] DATA*.vdf DATA*.mod [END] 

Legenda:

*** 
- Zainstaluj Gothic 2. 
- Uruchom gr? (istotne jest rozpocz?cie gry, nie tylko wej?cie do menu). 
- Wyjd? z gry i uruchom komputer ponownie. 
- Zainstaluj Gothic 2 Noc Kruka.