Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Argaania
Bohater
Magia
Feshyr
System walki
Towarzysze
Orkowie
Rhobar
Ahn'Bael i Ahn'Nosiri
Bestiariusz
Potwory
Przedmioty
Pomoc
Interfejs
Kody
Ciekawostki
Zapowiedź z 2009 roku
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Kalendarz
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Rozstrzygni?cie konkursu "Amulet ?ni?cego"
napisał: Arthas, dnia 22.08.2008 21:54
Poznali?my zwyci?zc? konkursu na najlepszy projekt Amuletu ?ni?cego. Tym szcz??liwcem zosta? u?ytkownik jugord, decyzja zosta?a podj?ta przez specjaln? komisj? na Games Convention, w której sk?ad weszli cz?onkowie Spellbound, JoWooD i WorldofGothic. Jak przyzna? EDL - pracownik obecnych twórców Arcania: A Gothic Tale, wybór nie by? ?atwy, gdy? wiele prac by?o ?wietnych. Za rok tak?e ma odby? si? podobnego rodzaju konkurs. G?osowanie na forum WoG.de trwa jednak?e dalej (do 25 sierpnia) i równie? spo?ród zg?oszonych prac wy?oniony b?dzie wygrany (g?osami u?ytkowników forum).

> Wyniki
> Zwyci?ski projekt
> Galeria prac
Gothic 4: Arcania na GC 2008
napisał: Arthas, dnia 20.08.2008 22:01
Gothic 4: Arcania - bo tak b?dzie brzmie? oficjalna nazwa czwartej cz??ci Gothic zaprezentowana. Mimo, i? ciekawscy mogli zobaczy? tylko 4 nowe zdj?cia i obrazy z gry, ujawniono sporo nowych faktów:
  • Nowy, zaawansowany system pogodowy
  • Zmieniony system walki (od teraz, je?eli cz??ciej bohater b?dzie u?ywa? ?uku, to b?dzie w nim bardziej bieg?y i lepszy)
  • Amulet, na który rozstrzygni?to dzisiaj konkurs b?dzie odgrywa? wa?n? rol? w grze
  • ?wiat gry w porównaniu z prequelami ma by bogatszy w detale i wygl?da? wiernie i bardziej klimatycznie
  • "Light exposure control" znany z Crysis - dynamiczne o?wietlenie
Reszta wie?ci to cho?by to, ?e opowiadania, które podkre?lane by?y przy okazji zapowiadania Gothic 4 w Game Star b?d? mia?y za cel wyja?ni? co dzia?o si? mi?dzy dodatkiem do Gothic 3, a cz??ci? czwart?. Natomiast na stanowiskach wydawcy G4, na Games Convention mo?na by?o obejrze? dzi? nowy film z gry, z którym powinien zaznajomi? si? ka?dy fan sagi. Data wydania gry oscyluje wokó? czwartego kwarta?u 2009 roku.

> Dyskusja na forum 
Zapowied? Gothic 4 w Game Star
napisał: Arthas, dnia 18.08.2008 14:29
W najnowszym wydaniu magazynu Game Star (10/2008 wrzesie?) zostanie zawarta bardzo obszerna i dok?adna zapowied? Gothic 4 - Arcania. Obiecywane s? liczne szczegó?y dotycz?ce fabu?y i nowych technik u?ytych w grze, z którymi nie mieli?my do tej pory do czynienia. Ponadto ujrzymy nowe, nieznane dot?d screeny z gry oraz ostateczny wygl?d logo. Prócz zapowiedzi czwartej ods?ony Gothica nie zabraknie kilku informacji dotycz?cych dodatku do trzeciej cz??ci - Zapomnianych Bogów. Warto te? wspomnie?, ?e od teraz, co miesi?c publikowane b?d? cz??ci opowiada?, które maj? by? wst?pem do historii o niemieckim tytule "Gasthaus zur gespaltenen Jungfrau" (Niezdecydowana dziewica?) , które b?dzie krótkim wst?pem do premiery i kolejnych faktów o Arcanii. Game Star dost?pny w sklepach b?dzie ju? od 27 sierpnia, prenumerata za? dotrze do czytelników 23.

> GameStar.de
> Informacje o "Gasthaus zur gespaltenen Jungfrau"
Fina? konkursu "Amulet ?ni?cego"
napisał: Arthas, dnia 18.08.2008 11:28
Rywalizacja dotycz?ca projektu na Amulet ?ni?cego, o którym informowali?my ju? jaki? czas temu zbli?a si? ku fazie ko?cowej. Zosta?o zako?czone nadsy?anie prac, a na forum WoG.de utworzono specjaln? sond?, dzi?ki której mo?na g?osowa? na swojego faworyta spo?ród prac wyszczególnionych w galerii.

> G?osowanie na forum
> Galeria prac
JoWooD na Gamesconvention 2008
napisał: Arthas, dnia 01.08.2008 13:56
Na tegorocznych targach Gamesconvention (20/24 sierpnia) w Lipsku, znany ka?demu dobrze JoWooD zaprezentuje i przedstawi kolejn? cz??? Gothica - G4 Arcania, a tak?e niemieck? produkcj? Spiel Die Gilde 2 oraz upragniony dodatek do "trójki" Gothic 3: Zapomniani Bogowie. Dodatek maj?cy mie? wkrótce sw? premier? z pewno?ci? mo?e przynie?? poka?ne zyski producentowi, jak i przyku? spore zainteresowanie graczy. Co ciekawe, na Gamesconvention b?dzie mo?na wygra? super sprz?t, który powinien zadowoli? niemal ka?dego. Komputer ufundowa?a firma Medion Erazer, a zdoby? go b?dzie mo?na poprzez konkurs zwi?zany z Zapomnianymi Bogami. Dla wszystkich nie mog?cych bra? udzia?u osobi?cie w targach, JoWooD da równie? szans? wygrania nagrody wartej prawie 999,99 euro. Osoby tym zainteresowane powinny uwa?nie ?ledzi? stron? JoWooD, gdy? w?a?nie tam znajduj? si? niezb?dne i wa?ne informacje na temat zawarty w newsie.

> Medion.de
> JoWooD

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41]