Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Argaania
Bohater
Magia
Feshyr
System walki
Towarzysze
Orkowie
Rhobar
Ahn'Bael i Ahn'Nosiri
Bestiariusz
Potwory
Przedmioty
Pomoc
Interfejs
Kody
Ciekawostki
Zapowiedź z 2009 roku
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Kalendarz
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Zapowied? Arcanii na PC.IGN
napisał: Robben, dnia 20.05.2010 23:16
PC.IGN jest kolejnym serwisem, w którym zosta?a opublikowana zapowied? Arcanii. W artykule zosta?y zawarte informacje na temat pierwszych minut rozgrywki, umiej?tno?ci, walki i magii oraz ?wiata gry.

A wi?c w skrócie - kilka ciekawostek, które mo?na wyczyta? w artykule:

Kamienie teleportacyjne nadal istniej?, których po aktywacji b?dziemy mogli u?ywa?, jednak tym razem s? na sta?e umieszczone w okre?lonych miejscach pomi?dzy lokacjami,. W grze wyst?puje spora ilo?? modeli broni i zbroi, które charakteryzuj? ró?ne konteksty kulturalne w grze (np. zbroje pochodz?ce z wybrze?a b?d? mia?y wzór ryby lub co? podobnego w tym stylu). Walki nie z ka?d? besti? b?d? wygl?da? tak samo. W zale?no?ci od wroga animacje uderze? b?d? si? nieco ró?ni?. Przy okazji warto doda?, ?e b?dzie mo?liwo?? picia mikstur podczas walki. Z kolei magia mo?e s?u?y? nie tylko do rzucania zakl??, ale i do o?wietlania ciemnych pomieszcze?. Zapowied? ko?czy si? s?owami, ?e ?wiat Arcanii ma wiele do zaoferowania i mimo ?e gra nie jest jeszcze na uko?czeniu, to wygl?da dobrze. Jedyne, co irytuje, to bugi i problemy z wydajno?ci?, cho? finalna wersja gry powinna by? ju? pozbawiona tego typu niedoróbek.

> Zapowied? na pc.ign.com
Arcania: Gothic 4 - kolejna zapowied?
napisał: Robben, dnia 17.05.2010 21:52
W bie??cym numerze niemieckiego czasopisma Gamers Plus pojawi?a si? trzy stronicowa zapowied? Arcanii. Z artyku?u mo?na si? dowiedzie?, ?e na pocz?tku gry, oprócz tutorialu i zadania zwi?zanego z uwolnieniem Diega z wi?zienia, otrzymamy zlecenie od Murdry - znanej z opowie?ci pt. ,,Rozdarta Dziewica\'\'. Poza tym autor chwali system walki (ilo?? combosów jest zale?na od naszych umiej?tno?ci, a skuteczno?? od wytrzyma?o?ci) i wspomina, ?e bohater b?dzie móg? osi?gn?? maksymalnie 30 poziom. Na samym ko?cu chwali równie? stabilno?? gry.

> gamersplus.de
Nowe screen'y z Arcanii
napisał: Robben, dnia 14.05.2010 22:35
Na stronie worldofgothic.de pojawi?y si? kolejne screen\'y z Arcanii. Tym razem mamy do obejrzenia a? 12 zrzutów ekranu z gry.

> Screen\'y
Arcania: Gothic 4 - konkurs
napisał: Robben, dnia 14.05.2010 22:31
JoWood wraz z firm? Dreamcatcher postanowili zorganizowa? konkurs, w którym nagrod? g?ówn? jest darmowe zakwaterowanie i wyjazd na tegoroczne targi Gamescom, gdzie zwyci?zca b?dzie móg? przeprowadzi? wywiady z producentami gier i lud?mi z bran?y. Ponadto zwyci?zca otrzyma notebooka i aparat cyfrowy (z logo ,,Arcania: Gothic 4\'\') oraz b?dzie móg? umieszcza? na oficjalnym blogu Arcanii materia?y dotycz?ce gry.

Aby wzi?? udzia? w konkursie, nale?y przedstawi? filmik wideo na stronie veoh.com, w którym nale?y uargumentowa?, dlaczego to Ty mia?by? by? akurat korespondentem Arcanii: Gothic 4. Poza tym warto rzuci? okiem na materia? wideo promuj?cy konkurs, bo zawiera ciekawe, nieznane dot?d fragmenty z gry.

Zg?oszenia przyjmowane s? do 30-tego czerwca 2010r.

> Szczegó?y konkursu na gamebanshee.com
Arcania na E3
napisał: Robben, dnia 09.05.2010 19:54
Serwis IGN opublikowa? list? gier, które zostan? zaprezentowane na tegorocznych targach E3 (Electronic Entertainment Expo). Impreza odb?dzie si? w dniach 15-17 czerwca i w?ród wielu nadchodz?cych tytu?ów, zostanie pokazana na niej równie? Arcania: Gothic 4, co nie powinno zreszt? dziwi?. Arcani? zaprezentuje ameryka?ski wydawca DreamCatcher Interactive, który, jak ju? mo?na si? domy?li?, b?dzie odpowiedzialny za wydanie gry na tym w?a?nie rynku.

Zatem kolejne informacje i trailery z Arcanii powinni?my otrzyma? za miesi?c.

> Lista gier

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41]