Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Wstęp
Argaania
Bohater
Magia
Feshyr
System walki
Towarzysze
Orkowie
Rhobar
Ahn'Bael i Ahn'Nosiri
Bestiariusz
Potwory
Przedmioty
Pomoc
Interfejs
Kody
Ciekawostki
Zapowiedź z 2009 roku
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Kalendarz
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Witaj w Tawernie Gothic
Szukasz pomocy w przejściu gry z serii Gothic lub Risen? W takim razie dobrze trafiłeś. Zajrzyj do menu naszej Tawerny. Znajdziesz u nas odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Gdybyś należał do kolekcjonerów (wiesz, tych zbieraczy grafik i tapet), możesz odwiedzić naszą galerię. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie, co idealnie ozdobi Twój pulpit. Jeśli szukasz sobie podobnych, tych, których zafascynowały gry z serii Gothic, to nie ma lepszego miejsca do rozmów w niebie u Innosa ani tu pośród śmiertelnych na ziemi, jak nasze forum dyskusyjne. I jeszcze jedno - uważaj na siebie.

Arcania: Gothic 4 - screen\'y i trailer
napisał: Robben, dnia 17.07.2010 21:07
Do sieci zosta?o wypuszczonych 18 nowych zrzutów ekranu z Gothic\'a 4, a tak?e nowy trailer. Na zrzutach przedstawione s? przede wszystkim ró?ne miejsca w ?wiecie Arcanii, ale poza tym, zdaje si? po raz pierwszy, mamy równie? okazj? ujrze? orków. Co do zwiastuna, w skrócie prezentuje on krain?, zbroje g?ównego bohatera, no i oczywi?cie sceny walki. Wi?kszo?? jednak scen pochodzi z wcze?niejszych trailerów.

Przy okazji, oprawa graficzna oficjalnej strony Arcanii (arcania-game.com) doczeka?a si? nowej oprawy graficznej i aktualizacji materia?ów, które si? na niej znajduj?.

> Zrzuty ekranu
> Zwiastun
Zapowied? Arcanii na PC Games
napisał: Robben, dnia 14.07.2010 22:43
Na ?amach serwisu PC Games zosta?a opublikowana zapowied? najnowszej obecnie wersji Arcanii: Gothic 4, w zwi?zku z tym otrzymujemy kolejn? dawk? ?wie?ych informacji.

Jedno z zada?, które otrzymujemy w pierwszej fazie rozgrywki, polega na odwiedzeniu magów w gigantycznym drzewie na bagnach, na wyspie Argaan. Wcze?niej jeszcze trafimy na wiosk?, Czarna Woda, w której  trzeba b?dzie wykona? quest, polegaj?cy na zabiciu grupy topielców, po wykonaniu którego dostaniemy si? do miasta.

Minimapa jest pokryta mg?? wojny i ods?ania si? po tym jak odwiedzimy dan? lokacj?/miejsce. Na minimapie mo?na robi? nawet w?asne zaznaczenia, je?li b?dziemy mieli tak? potrzeb?.

System walki przypomina ten z Wied?mina. Aby wykona? co raz to bardziej skomplikowane kombinacje (o ile oczywi?cie mamy wystarczaj?co rozwini?te umiej?tno?ci w tym zakresie), nale?y klika? w odpowiednim momencie. Za? przytrzymanie przycisku myszy spowoduje, ?e uzyskamy cios specjalny, po którym przeciwnik zostanie odrzucony. Blokowanie widoku na celu nie jest konieczne, gdy? bro? rani wszystkich wrogów znajduj?cych si? w jej zasi?gu. Bohater ma mo?liwo?? wykonywania uników, co jest tak?e przydatne w walce.

Co ciekawe, na ruchy bohatera wp?ywa noszony pancerz. Im l?ejszy, tym bohater porusza si? szybciej - im ci??szy, tym wolniej. Na ruchy wp?ywa pono? tak?e pogoda, ale to akurat nie jest pewne.

Na koniec jest jeszcze wzmianka o demie, ale dok?adnie nie wiadomo, kiedy zostanie wydane.

> Zapowied?
Arcania: Gothic 4 od lat 12
napisał: Robben, dnia 01.07.2010 19:58
Granica wiekowa dla Arcanii zosta?a ju? wyznaczona. W Niemczech gra b?dzie przeznaczona dla graczy, którzy uko?czyli 12 lat, co oznacza, ?e w najnowszym Gothic\'u nie u?wiadczymy jakich? mocnych scen przemocy ani seksualnych.

> USK
Pocz?tek historii w Arcanii
napisał: Robben, dnia 01.07.2010 19:54
Kilka dni temu na stronie Gaming Nexus ukaza?a si? zapowied? Arcanii przedstawionej na E3. Wi?kszo?? informacji ju? znamy, ale w tek?cie zosta?y zawarte do?? szczegó?owe informacje o pocz?tku fabu?y, która prezentuje si? do?? nietypowo, jak na Gothic\'a.

Pasterz pracuj?cy w gospodarstwie, przedstawia si? ojcu swojej narzeczonej, Ivy, i prosi o jej r?k?. Po tym, jak wykona trzy wyznaczone przez niego zadania (dwa z nich mo?na by?o zobaczy? ogl?daj?c niedawny gameplay), dostaje pozwolenie na ?lub. Dalej podczas podró?y spotyka wied?m?, która w dziwny sposób sprawia, ?e otrzymuje wiedz? o magii, dzi?ki której mo?e szybciej biega?, korzysta? z czarów ognistych, dezorientowa? swoich wrogów, etc. Kiedy ju? jednak bohater wraca do wioski, okazuje si?, ?e wszystko zosta?o zniszczone i spalone. Od teraz chce si? zem?ci? na winnych ataku na jego ziemi?.

> Zapowied?
Data premiery Arcanii
napisał: Robben, dnia 29.06.2010 19:17
Na stronie Boerse Express ukaza? si? wywiad z tymczasowym prezesem zarz?du JoWood, Franz\'em Rossler\'em. Wywiad skupia si? przede wszystkim na dzia?alno?ci przedsi?biorstwa firmy, cho? mo?na równie? znale?? kilka istotnych informacji o Arcanii.

Jedn? z nich jest nowa data wydania gry, która wypada na 12 pa?dziernik tego roku, a nie, jak wcze?niej zak?adano, na wrzesie?. Poza tym, mo?na si? jeszcze dowiedzie?, ?e bud?et Arcanii wynosi 6 mln euro.

Miejmy nadziej?, ?e z t? dat? premiery nie b?dzie ju? ?adnego zamieszania i ?e rzeczywi?cie gra trafi do sprzeda?y w po?owie pa?dziernika (oby tylko bez bugów, rzecz jasna...).

> Wywiad

Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41]