Witaj na stronie Tawerna Gothic. Zapraszamy do przeglądania naszych zasobów.
Biuletyn
Top czytane
 
Tawerna Gothic
Strona główna
Forum dyskusyjne
Galeria
Kanał YouTube
Pliki
Gala Statuetek Innosa
O nas
Redakcja
Strefy Gothic
Gothic
Gothic II
Noc Kruka
Gothic 3
Zmierzch Bogów
Arcania: Gothic 4
Upadek Setarrif
Modyfikacje
Strefy Risen
Risen
Risen 2: Mroczne Wody
Risen 3: Władcy Tytanów
Strefa Elex
Elex
O grze
O grze
Bogowie
Bestiariusz
Przedmioty
Alchemia
Bronie
Czary
Kamienie teleportacyjne
Kowalstwo
Zbroje
Pomoc
Ciężkie skrzynie
Prastara wiedza
Zadania
Kody
Ciekawostki
Trine Games Studio
Galeria
Artworki
Mapy
Screeny
Tapety
Forum dyskusyjne
Dyskusja o grze
Wątek główny i zadania
Porady dotyczące gry
Pomoc techniczna
|| Warte uwagi
|| Cytat z gry
|| Polecamy
Gram.pl

Witamy na Gothicpedii!

Trine Games Studio
napisał: Isentor, dnia 07.05.2011 14:48
Artyku? archiwalny | nowa wersja artyku?u ju? wkrótce

 

 

Trine Games - Indyjska firma za?o?ona w czerwcu 2006 roku przez braci Somila i Sangama Gupta. Po?o?ona jest w samym sercu Bombaju - indyjskiej stolicy rozrywki. Jak sam Sangam powiedzia? : „Trine zosta?a powo?ana, aby rozpocz?? rozwój gier tutaj w domu , w Indiach”. Trine Games Studio jest deweloperem interaktywnej rozrywki na PC, konsol i i telefonów komórkowych. Jest tak?e dostawc? gier video i rozwoju sztuki. Przedsi?biorstwo posiada 190 osób, z czego 80+ deweloperów z ró?nych stron ?wiata. Liczba pracowników zwi?ksza si? wraz z rozwojem placówki. Na swoim koncie posiada ju? kilka gier (Street of Bombaj, Wings of Control), ale sztandarowym znakiem jest „Legends of Great India". Legendy s? strategi? czasu rzeczywistego, opart? na indyjskiej mitologii. Celem gry jest uwolnienie Indii od wszelkiego z?a i zwi?zanych z nim postaciami. Od niedawna Trine Games zajmuje si? tworzeniem dodatku do Gothica 3, w czym pomaga im Spellbound.

A oto niektórzy cz?onkowie Trine Games:

Somil Gupta 
G?ówny dyrektor w Trine Games.
Za nim za?o?y? firm?, pracowa? jako twórca animacji 3D dla wielu przedsi?biorstw ?wiata. Teraz zdobyte umiej?tno?ci wykorzystuje w tworzeniu gier jak i zarz?dzaniu Trine Games.

 

Sangam Gupta
Zast?pca naczelnego dyrektora. Znany jest przede wszystkim wrodzonym zdolno?ciom komunikacyjnym i otrzymaniu nagrody "Gwiazda Studentów" w dziedzinie komputerów. W Trine Games zajmuje si? rozwojem silnika, na którym bazuj? gry tej firmy.

 

Ajit Nagarkar 
Dyrektor grafików. 
W firmie odpowiedzialny jest za wizualizowanie projektów gier tj. jaki kolor ma mie? otoczenie? jakie budynki maj? by? w miastach ? itd.
Francesco Rinaldi 
Kierownik produkcji. 
Jego praca polega na koordynowaniu wszystkich aspektów produkcji, dzia?aj?c jako ??cznik mi?dzy zespo?ami: grafików, produkcji, zarz?dzania itd.

 

Kavaad Abdool
G?ówny projektan.
Kavaad zajmuje si? tworzeniem i rozwijaniem projektów gier tworzonych przez Trine Games. Utrzymuje tak?e kontakty z Nintendo, co bardzo pomaga w rozwoju Trine.

 

Ovidiu Lupas 
Szef Programistów. 
Jego dzie? pracy polega na kontrolowaniu jako?? produktów i ich poprawiania. Zajmuje si? tak?e rozwojem i udoskonaleniami nowych produktów.